Pješačka staza krških lokvi

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Za potrebe projekta LOKNA obiši smo predio Dolinji drmun puški (= pučki) iznad uvale Čavlena na otoku Krku. Tamo su uz lokve smješteni stari i impozantni hrastovi medunci. Ovim predjelom prošla bi naša nova, planirana pješačka staza krških lokvi otoka Krka …