Jesenski pejzaž

HAHLIĆ – PRIMJER LOKVI UZ IZVOR

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Živa voda kod Poljica na otoku Krku primjer je lokve-izvora. Pretpostavljamo da na njenom dnu izviru izvorske vode za što bi dokaz bila brzina i količina vode koja je ispunila lokvu nakon pražnjenja i čišćenja. Prema predaji lokalnog stanovništva, sličan primjer “lokvi uz izvor” jesu i tri lokvice u predjelu Hahlić u planinskoj skupini Obruča iznad Grobničkog polja …

ziva lokva

Lokve kao izvori vode za piće

Prospekt Grad-selo, Zanimljivosti

U sklopu prekograničnog projekta LOKNA, a prilikom čišćenja Žive lokve kod Poljica na otoku Krku (od godinama nataloženog sedimenta), mogli smo dobiti grubu sliku o hidrološkim procesima u maloj krškoj lokvi. Također, željeli bi spasiti od zaborava i nešto od tradicijskog znanja vezanog uz korištenje krških lokvi…