UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Danijel Celcner, v.r.

Naziv sastanka:

1. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

27.1.2021. u 11,22

Dan i datum:

U petak, 29. siječnja do 8,37 sati

Završetak:

29.1.2021. u 8,37

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 27. siječnja 2021. u 11,24 sati

-          Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 27. siječnja 2021. u 11,36 sati

-          Danijel Celcner, predsjednik – očitovanje dostavljeno 29. siječnja 2021. u 8,37 sati.

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik sa 15. sjednice.

-

-

Ad 2. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Župan je donio Odluku o davanju suglasnosti JU Priroda na utvrđeni Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini, prethodno utvrđenog od strane UV. Također, prethodno je ishodovano mišljenje resornog Ministarstva koje je dalo određene tehničke primjedbe koje su većinski unesene i sastavni su dio dokumenta koji donosi UV.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-2

DATUM:

29.   siječnja 2021.