UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Danijel Celcner, v.r.

Naziv sastanka:

3. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

23.2.2021. u 9,15

Dan i datum:

U utorak, 23. veljače do 11,13 sati

Završetak:

23.2.2021. u 11,13

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 23. veljače 2021. u 9,16 sati

-          Danijel Celcner, predsjednik – očitovanje dostavljeno 23. veljače 2021. u 9,50 sati

-          Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 23. veljače 2021. u ,35 sati.

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prenesenih prihoda.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik sa 2. sjednice.

-

-

Ad 2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prenesenih prihoda

Pisano obrazloženje o točki s prijedlozima odluka Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na predloženu Odluku.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz prenesenih vlastitih prihoda.

Ovlašćuje se ravnateljica da Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prenesenih prihoda, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-15

DATUM:

23.   veljače 2021.