UPRAVNO VIJEĆE

 

 

ZAPISNIK S 4. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Danijel Celcner, v.r.

Naziv sastanka:

4. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

25.3.2021. u 19,45

Dan i datum:

U subotu, 27. ožujka do 9,21 sati

Završetak:

27.3.2021. u 9,21

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 25. ožujka 2021. u 19,47 sati

-          Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 25. ožujka 2021. u 21,59 sati

-          Danijel Celcner, predsjednik – očitovanje dostavljeno 27. ožujka 2021. u 9,21 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Prva korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu
  3. Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda
  4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik sa 3. sjednice.

-

-

Ad 2. Prva korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke, Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Prvu korekciju financijskog rezultata za 2020. godinu nužno je izvršiti zbog primitka/refundacije sredstava za EU projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“. Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije, a ujedno se ovlašćuje ravnateljica za izvršenje povrata sredstava u proračun Primorsko-goranske županije i korekciju financijskog rezultata.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o prvoj korekciji financijskih rezultata za 2020. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica za izvršenje povrata sredstava u proračun Primorsko-goranske županije i korekciju financijskog rezultata.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda

Pisano obrazloženje o točki s prijedlozima odluka Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. nužne su zbog uvrštenja dijela vlastitih prihoda iz I. korekcije rezultata kojima se sufinanciraju programske aktivnosti te povećanja planiranih prihoda od pomoći kojima se sufinanciraju projektne aktivnosti. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na predloženu Odluku.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donose se Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda.

Ovlašćuje se ravnateljica da Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke o donošenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ dostavljeno je elektronskim putem članovima Upravnog vijeća. S obzirom na brojne izmjene zakonskih odredbi koje uređuju poslovanje ustanove tijekom proteklih godina od donošenja prethodno navedenog Poslovnika o radu upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ (iz 2007. godine) ukazala se potreba za donošenjem novog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ koji se usklađuje sa svim zakonskim normama. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na predloženu Odluku.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“. Zadužuje se ravnateljica da tekst Odluke/Poslovnika objavi na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-19

DATUM:

30.   ožujka 2021.