UPRAVNO VIJEĆE

 

 

ZAPISNIK S 5. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Danijel Celcner

Naziv sastanka:

5. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

Centar „Velike zvijeri“, Ravna Gora

Početak:

12.5.2021. u 15,00

Dan i datum:

U srijedu, 12. svibnja do 16,00 sati

Završetak:

12.5.2021. u 16,00

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Danijel Celcner, predsjednik

-          Irena Ilić, članica,

-          Dijana Perić Tatalović, članica

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Utvrđivanje Prijedloga cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik sa 4. sjednice.

-

-

Ad 2. Utvrđivanje Prijedloga cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“

Članovi Upravnog vijeća obišli su novouređeni Centar „Velike zvijeri“, nakon čega ih je ravnateljica ukratko izvijestila o tijeku provedbe projekta te produženju do konca godine. Raspravljalo se o prijedlogu cijena za budući Centar. Ravnateljica je članove upoznala s načinom formiranja predloženih cijena, tj. iste su predložene temeljem analize djelovanja sličnih centara te Studije izvodljivosti projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima izrađene od strane tvrtke Razbor d.o.o. iz 2017. godine. Također, polazište su bile i cijene za Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena Odluka o utvrđivanju Prijedloga cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“ temeljem koje ravnateljica donosi Cjenik usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o utvrđivanju Prijedloga cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“, temeljem koje ravnateljica donosi Cjenik usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-25

DATUM:

12.   svibnja 2021.