UPRAVNO VIJEĆE

 

 

ZAPISNIK S 6. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Danijel Celcner, v.r.

Naziv sastanka:

6. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

28.6.2021. u 15,38

Dan i datum:

U srijedu 30. lipnja do 9,59 sati

Završetak:

30.6.2021. u 9,59

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 28. lipnja 2021. u 15,56 sati

-          Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 28. lipnja 2021. u 16,47 sati

-          Danijel Celcner, predsjednik – očitovanje dostavljeno 30. lipnja 2021. u 9,59 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Druga korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu
  3. Treće izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda).
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik sa 5. sjednice.

-

-

Ad 2. Druga korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke, Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Drugu korekciju financijskog rezultata za 2020. godinu nužno je izvršiti zbog primitka/refundacije sredstava za EU projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“. Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije, a ujedno se ovlašćuje ravnateljica za izvršenje povrata sredstava u proračun Primorsko-goranske županije i korekciju financijskog rezultata.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o drugoj korekciji financijskih rezultata za 2020. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica za izvršenje povrata sredstava u proračun Primorsko-goranske županije i korekciju financijskog rezultata.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Treće izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda)

Pisano obrazloženje o točki s prijedlozima odluka Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. 3. U trećim izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda) nema značajnijih izmjena vezano uz realizaciju planiranih aktivnosti, već se u iste uvrštavaju sredstva zaprimljena po uplatama ZNS-ova iz EU projekata. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na predloženu Odluku.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donose se Treće izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda u sklopu Prvih izmjena konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije.

Donose se Treće izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna u sklopu Prvih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije.

Ovlašćuje se ravnateljica da Treće izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda), dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-29

DATUM:

30.   lipnja 2021.