UPRAVNO VIJEĆE

 

 

ZAPISNIK S 7. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Danijel Celcner, v.r.

Naziv sastanka:

7. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

11.8.2021. u 15,20

Dan i datum:

U četvrtak 12. kolovoza do 15,56 sati

Završetak:

12.8.2021. u 15,56

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 11. kolovoza 2021. u 16,32 sati

-          Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 11. kolovoza 2021. u 17,43 sati

-          Danijel Celcner, predsjednik – očitovanje dostavljeno 12. kolovoza 2021. u 15,56 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.)
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 6. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik a 6. sjednice.

-

-

Ad 2. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.)

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke, Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na predloženu Odluku.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica da Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-35

DATUM:

12.   kolovoza 2021.