UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić

Naziv sastanka:

2. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

22.11.2021. u 14,33

Dan i datum:

U srijedu 24. studenog do 10,41 sati

Završetak:

24.11.2021. u 10,41

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 22. studenog 2021. u 15,00 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 23. studenog 2021. u 14,33 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 24. studenog 2021. u 10,41 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  3. Utvrđivanje Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini
  4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice" te sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 1. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 1. sjednice.

-

-

Ad 2. Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Članovi Upravnoga vijeća izvješteni su o svim planiranim aktivnostima koje su obuhvaćene Financijskim planom za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Točka je s prijedlogom zaključka na sjednici usvojena jednoglasno.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu donošenjem Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. na Županijskoj skupštini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Utvrđivanje Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Članovi Upravnoga vijeća detaljno su obaviješteni o svim planiranim aktivnostima koje su obuhvaćene Prijedlogom godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini. Točka je s prijedlozima zaključaka usvojena jednoglasno.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o utvrđivanju Prijedloga godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini uputi Ministarstvu gospodarstva I održivog razvoja na prethodno mišljenje, a nakon toga i Županu na suglasnost.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na donošenje Odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice" te sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem

Članovima Upravnoga vijeća dostavljen je materijal te pojašnjen provedeni postupak jednostavne nabave malih vrijednosti te rezultati provedenog postupka. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe te je točka s prijedlogom odluke o odabiru je jednoglasno usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice" i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Ovlašćuje se ravnateljica da Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice" i prijedlog ugovora s odabranim ponuditeljem, putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dostavi Županu Primorsko–goranske županije na suglasnost.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/5

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-11

DATUM:

24. studenog 2021.