UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 3. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

3. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

20.12.2021. u 14,24

Dan i datum:

U srijedu 22. prosinca do 15,00 sati

Završetak:

22.12.2021. u 15,00

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 22. studenog 2021. u 15,00 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 23. studenog 2021. u 14,33 sati

Nina Bojanić, predsjednica, nije dostavila očitovanje u roku trajanja sjednice, te je telefonski izvijestila ravnateljicu da je omaškom propustila glasovati.

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Donošenje Odluke o potpisivanju II. Izmjena i dopuna Ugovora o doškolovanju 1/2015.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 2. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 2. sjednice.

-

-

Ad 2. Donošenje Odluke o potpisivanju II. Izmjena i dopuna Ugovora o doškolovanju 1/2015

Zahtjev bivše ravnateljice Sonje Šišić s obrazloženjem razloga traženja produženja ugovora te popratna dokumentacija o odobrenom dopuštenju produženja roka za 4 godine od strane Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, dostavljen je članovima Upravnog vijeća elektroničkim putem. Prijedlog Odluke te prijedlog II. Izmjena i dopuna ugovora o doškolovanju 1/2015. također su dostavljeni kao dio materijala članovima na razmatranje. Točka je usvojena glasovima oba člana koji su sudjelovali na sjednici.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o potpisivanju II. Izmjena i dopuna Ugovora o doškolovanju 1/2015. Izmjenom i dopunom Ugovora o doškolovanju 1/2015. mijenja se rok izvršenja Ugovora koji sada glasi 30. prosinca 2025. godine.

 

-

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/5

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-17

DATUM:

22. prosinca 2021.