UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 4. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

4. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

14.1.2022. u 13,57

Dan i datum:

U utorak 18. siječnja do 7,09 sati

Završetak:

18.1.2022. u 7,09

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 14. siječnja 2022. u 15,00 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 16. siječnja 2022. u 11,22 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 18. siječnja 2022. u 7,09 sati.

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini
  3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2022. godinu

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 3. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 3. sjednice.

-

-

Ad 2. Donošenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Župan je donio Odluku o davanju suglasnosti JU Priroda na utvrđeni Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini, prethodno utvrđenog od strane UV. Također, prethodno je ishodovano mišljenje resornog Ministarstva koje je dalo određene tehničke primjedbe, a one koje su utemeljene, unesene su u GP te su sastavni dio dokumenta koji donosi UV.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2022. godinu

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki te popratna dokumentacija dostavljena je članovima Upravnog vijeća. Budući se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn, za sklapanje ovog posla potrebna je prethodna suglasnost UV.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2022. godinu te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-2

DATUM:

18. siječnja 2022.