UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 9. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

9. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

15.7.2022. u 20,21

Dan i datum:

U ponedjeljak 18. srpnja do 8,41 sati

Završetak:

18.7.2022. u 8,41

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 15. srpnja 2022. u 21,14 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 17. srpnja 2022. u 12,12 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 18. srpnja 2022. u 8,41 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekt „LIFE SUPport“
  3. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.).
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 8. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 8. sjednice.

-

-

Ad 2. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekt „LIFE SUPport“

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom odluke Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. Javna ustanova „Priroda“ jedan je od ključnih dionika u Republici Hrvatskoj vezanih uz provođenje mjera zaštite strogo zaštićene vrste – bjeloglavih supova. Upravo je pri završetku jedan europski projekt kojim se podigla kvaliteta skrbi za supove (uređena i opremljena ambulanta, sobe za intenzivnu njegu, obnovljena letnica, nabavljena hladnjača za skladištenje hrane za supove itd.). Prošle godine (uz suglasnost Župana), zajedno s partnerima pripremljena je prijava i prijavljen je projekt koji se također bavi zaštitom supova LIFE SUPport. Ovo je prvi LIFE o supovima u Hrvatskoj i provoditi će se kroz 5 godina. Vrijednost projekta za ustanovu je 356.791,50 eura, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za sufinanciranje iznosi 214.074,90 eura. Budući je iznos projektnih troškova veći od 70.000 kn, za potpis ugovora za provedbu projekta je potrebna suglasnost Upravnog vijeća, a u ovom slučaju i Župana (za iznose veće od 200.000 kn). Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na dostavljeni materijal te su dali pozitivno mišljenje na potpis Ugovora te ovlastili ravnateljicu da materijal dostavi Županu za suglasnost.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju pozitivnog mišljenja za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „LIFE SUPport“ te se ovlašćuje ravnateljica da ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dostavi Županu na suglasnost.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.)

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke, Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Prošle godine donesen je novi Zakon o proračunu, temeljem kojeg se podnosi i ovo polugodišnje izvješće. Budući da još nije donesen Pravilnik koji će detaljnije propisati sadržaj i način izvještavanja (očekuje se u 2023.godini), ovo polugodišnje izvješće podnosi se temeljem važećih Zakonskih normi. Javna ustanova „Priroda“ izvršila je sve planirane aktivnosti u polugodišnjem razdoblju, te sukladno planiranoj dinamici. Ukupni polugodišnji rashodi realizirani su u postotku od 50,69%.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te se ovlašćuje ravnateljica da Polugodišnje izvješće o izvršenju FP putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-31

DATUM:

18. srpnja 2022.