UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 5. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

5. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

4.2.2022. u 16,01

Dan i datum:

U nedjelju 6. veljače do 10,06 sati

Završetak:

6.2.2022. u 10,06

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 4. veljače 2022. u 17,16 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 4. veljače 2022. u 18,44 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 6. veljače 2022. u 10,06 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: „Nabava rashladne komore“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 4. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 4. sjednice.

-

-

Ad 2. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: „Nabava rashladne komore“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki te popratna dokumentacija dostavljena je članovima Upravnog vijeća. Budući se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn, za sklapanje ovog posla potrebna je prethodna suglasnost UV. U okviru EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ nabavlja se rashladna komora za skladištenje hrane za supove u oporavilištu kako ne bi dolazilo do problema nemogućnosti nabave iste u pojedinim razdobljima te osigurale potrebne količine hrane u svim razdobljima godine.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: „Nabava rashladne komore“, te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-7

DATUM:

7. veljače 2022.