UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/5                                       

URBROJ: 2170-52-01/1-21-8                                                     

Rijeka, 5. studenog 2021.

 

 

 

Temeljem članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13, 40/20) i članka 18. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 1. sjednici koja je održana dana 5. studenog 2021. godine donosi

 

 

O D L U KU

o davanju suglasnosti za potpisivanje

Ugovora br. 2202/002530 o neposrednom sufinanciranju troškova projekta

„Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ – referentne oznake KK.06.5.2.04.0003,

davanjem sredstava pomoći

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje za potpisivanje Ugovora br. 2202/002530 o neposrednom sufinanciranju troškova projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ – referentne oznake KK.06.5.2.04.0003, davanjem sredstava pomoći.

 

Članak 2.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                 

   

                                   Nina Bojanić