UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-37

Rijeka, 29. kolovoza 2022.

 

 

Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20) i članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 10. sjednici koja je održana dana 29. kolovoza 2022. daje

 

pozitivno mišljenje

za potpisivanje Ugovora br. 2022/021471 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“, davanjem sredstava pomoći

 

Članak 1.

            Daje se pozitivno mišljenje Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje Ugovora br. 2022/021471 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“, davanjem sredstava pomoći.

 

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da Ugovor br. 2022/021471 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“, davanjem sredstava pomoći, putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dostavi Županu Primorsko–goranske županije na suglasnost.

 

Članak 3.

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

Nina Bojanić, v.r.