UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 12. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

12. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

21.9.2022. u 14,25

Dan i datum:

U četvrtak 22. rujna do 12,02 sati

Završetak:

22.9.2022. u 12,02

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 21. rujna 2022. u 14,54 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 21. rujna 2022. u 16,54 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 22. rujna 2022. U 12,02 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove„Priroda“ za 2022. godinu u sklopu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda).
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 11. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 11. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove„Priroda“ za 2022. godinu u sklopu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda)

Pisano obrazloženje o točki s Prijedlogom odluke Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. U drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu u sklopu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda) nema značajnijih izmjena u realizaciji planiranih aktivnosti, već se u iste uvrštavaju tehnička usklađenja, vezano uz odvajanje aktivnosti koje podliježu obračunavanju PDV-a; prihode od EU projekata i sl. Također u okviru ovih izmjena osiguravaju se sredstva za predfinanciranje dijela projektne dokumentacije za ZP (temeljem Ugovora FZOEU), dok se aktivnost praćenja vuka neće realizirati iz razloga nemogućnosti angažmana stručnjaka zbog drugih obveza. Ukupan iznos povećanja Financijskog plana ustanove je 603.500 kuna, no sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije se ne povećavaju, već se radi o povećanju vlastitih sredstava po očekivanim prihodima EU projekata. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na predložene izmjene i Odluku.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donose se Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Drugih izmjena konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije.

Ovlašćuje se ravnateljica da Druge izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Drugih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-44

DATUM:

22. rujna 2022.