UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-50                                                  

 

Rijeka, 19. listopada 2022.

             Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13 i 40/20) te članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 13. sjednici koja je održana dana 19. listopada 2022. utvrđuje

 

Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini

 

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2023. godini uputi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na prethodno mišljenje, a nakon toga i Županu na suglasnost.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.