GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA,

PROMICANJA I KORIŠTENJA

ZAŠTIĆENIH PODRUČJA


logo


Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko- goranskoj županiji u 2023. godini


Rijeka, 28. prosinca 2022.

Ravnateljica


Irena Jurić, v.r.

KLASA: 612-07/22-02/6

UR.BROJ: 2170-52-01/1-22-10


 1. Izrada godišnjeg programa

  Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI GODIŠNJEG PROGRAMA

  IME I PREZIME

  FUNKCIJA

  USTROJSTVENA JEDINICA

  Irena Jurić

  Ravnateljica

  Ured ravnatelja

  Petra Stijelja

  Savjetnica za upravljanje projektima i održivu

  valorizaciju prirodne baštine

  Ured ravnatelja

  mr.sc. Marko Randić

  Savjetnik - biolog

  Stručna služba

  Ivana Rogić

  Stručna suradnica

  Stručna služba

  Marko Modrić

  Glavni čuvar prirode - voditelj odjela

  Služba čuvara prirode

  Elvis Vuleta

  Čuvar prirode - savjetnik

  Služba čuvara prirode


  Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

  IME I PREZIME

  FUNKCIJA

  USTANOVA/ORGANIZACIJA

  Nina Bojanić

  predsjednica Upravnog vijeća


  Mate Tomljanović

  član Upravnog vijeća


  Irena Ilić

  članica Upravnog vijeća 2. Podaci o javnoj ustanovi

  Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI


  NAZIV DOKUMENTA


  GODINA USVAJANJA


  GODINA PLANIRANE IZMJENE/REVIZIJE

  USKLAĐENOST SA ZAKONOM O ZAŠTITI PRIRODE

  USKLAĐENOST S PLANOM UPRAVLJANJA

  Odluka o odabiru oporavilišta za divlje životinje (ptice

  grabljivice - bjeloglavi supovi)

  2022.


  da


  Statut Javne ustanove „Priroda“

  2020.


  da


  Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda"

  2013./2020. (izmjene)


  da


  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javna ustanove

  "Priroda"

  2013./2016./2018./2020.

  (izmjene i dopune)


  da


  Pravilnik o radu Javne ustanove "Priroda"

  2016./2021. (izmjene i

  dopune)


  da


  Pravilnik o unutarnjem redu u Posebnom rezervatu šumske vegetacije Košljun


  2010.

  Do donošenja Pravilnika o zaštiti i očuvanju iz čl.142 stavak 1. ZZP, primjenjuju se odredbe

  ovog Pravilnika.


  da


  Tablica 2.2. USTROJ JAVNE USTANOVE I DJELATNICI

  POSTOJEĆI DJELATNICI

  RADNO MJESTO

  USTROJSTVENA JEDINICA

  ZVANJE

  TIP UGOVORA

  NAPOMENA

  Ravnatelj

  Ured ravnatelja

  dipl. ing.pom.prom.

  Na određeno

  mandat od 4 godine (2019.-2023.)

  Stručni suradnik za ekonomske poslove

  Ured ravnatelja

  mag.oec.

  Na neodređeno


  Savjetnik za upravljanje projektima i održivu

  valorizaciju prirodne baštine

  Ured ravnatelja

  dipl. ing. biologije

  Na neodređeno


  Savjetnik - biolog

  Stručna služba

  dipl. ing. biologije, mr.sc.

  Na neodređeno


  Stručni suradnik

  Stručna služba

  dipl. ing. biologije

  Na neodređeno


  Stručni suradnik

  Stručna služba

  mag. oecol. et. prot. nat.

  Na neodređeno


  Glavni čuvar prirode - voditelj odjela

  Služba čuvara prirode

  dipl. ing. šumarstva

  Na neodređeno


  Čuvar prirode - savjetnik

  Služba čuvara prirode

  dipl. ing. šumarstva

  Na neodređeno


  Stručni suradnik u Pododsjeku - Centar Beli

  Stručna služba

  komunikolog

  Na neodređeno


  Pomoćni djelatnik u Pododsjeku - Centar Beli

  Stručna služba

  -

  Na neodređeno


  Stručni suradnik u Pododsjeku - Centar Stara Sušica

  Stručna služba

  dipl.oec.

  Na neodređeno


  Stručni suradnik u Pododsjeku - Centar Stara Sušica

  Stručna služba

  dipl.ing.agr.

  Na neodređeno

  rodiljni dopust

  Stručni suradnik u Pododsjeku - Centar Stara Sušica

  Stručna služba

  dipl.oec.

  Na određeno

  zamjena za rodiljni dopust


  POTREBE ZA NOVIM DJELATNICIMA

  RADNO MJESTO

  USTROJSTVENA JEDINICA

  ZVANJE

  TIP UGOVORA

  NAPOMENA
  Tablica 2.3. MATERIJALNI RESURSI

  NEKRETNINE

  NAZIV

  POVRŠINA

  SVRHA

  VLASNIŠTVO

  NAPOMENA


  Uredske prostorije, Grivica 4, Rijeka


  145 m²


  uredski rad

  Unajmljena nekretnina

  zgrada u vlasništvu Grada Rijeke,

  zakup


  Područna osnovna škola u mjestu Beli na otoku Cresu - u zakupu za potrebe Centra za posjetitelje Beli


  Zgrada površine cca 300 m² i okućnica površine 1600 m²


  Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli obuhvaća izložbeno- edukacijske prostore u prizemlju (supovi, etnografska baština), odnosno na katu multimedijalnu dvoranu za provođenje aktivostosti u okviru Centra (radionice, predavanja i sl.) te smještajni prostor za volontere, suradnike i sl. U sklopu Centra izgrađena je letnica za prihvat spašenih supova te su ishodovane sve potrebne dozvole i oporavilište je 2016. stavljeno u funkciju. Na izdvojenoj lokaciji, na otoku Cresu, ograđeno je hranilište za bjeloglave supove. U pomoćnoj građevini uređen je mali ambulantni prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor.


  Unajmljena nekretnina


  zgrada i dvorište u vlasništvu Osnovne škole "Frane Petrića" iz Cresa, zakup JU "Priroda" na 15 godina


  Nekretnina u Staroj Sušici - u zakupu za potrebe Centra

  za posjetitelje Velike zvijeri


  Zgrada površine 171 m², i okućnica površine 200 m²


  Realizacija projekta Centra za posjetitelje o velikim zvijerima doprinjeti će edukaciji te širenju znanja široj javnosti (školska djeca, lokalno stanovništvo, turisti itd.) o važnosti tri velike zvijeri koje obitavaju na području Gorskog kotara (medvjed, vuk, ris) kao i na ukazivanju vrijednosti goranskog prostora i očuvanih staništa u kojima obitava populacija navedenih strogo zaštićenih vrsta.


  Pravo korištenja na nekretnini


  zgrada i dvorište u vlasništvu Primorsko-goranske županije, dobiveno pravo korištenja na nedoređeno vrijeme od Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (Centru je također osnivač PGŽ)

  POKRETNINE

  NAZIV

  BROJ

  SVRHA

  VLASNIŠTVO

  NAPOMENA

  Automobil

  4

  obilazak terena i službena putovanja

  Vlasništvo JU


  Brodica (gumenjak 5,90 metara s vanbrodskim

  motorim 150 KS)

  1

  nadzor i terenska istraživanja

  Vlasništvo JU


  OPREMA

  NAZIV

  BROJ

  SVRHA

  NAPOMENA

  Broj soba u potpunosti opremljenih za rad (uredska

  oprema)

  6+2

  oprema za rad


  Računala (stolna i prijenosna)

  13+5

  oprema za rad

  u korištenju

  fotografski aparati / gopro / stativ

  4/1/1

  oprema za rad - fotografiranje i snimanje

  u korištenju

  GPS

  2

  oprema za rad

  u korištenju

  Dvogled

  4

  oprema za rad

  u korištenju

  Durbin i stativ

  1

  oprema za rad

  u korištenju

  Fotozamke

  19

  oprema za rad - praćenje pojavnosti velikih

  zvijeri

  u korištenju

  Multiparametarska sonda

  1

  oprema za rad - bilježenje parametara vode

  u korištenju

 3. Ocjena stanja područja

Tablica 3.1. ZAŠTIĆENA PODRUČJA I PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE KOJIMA UPRAVLJA JAVNA USTANOVA

KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA; ŠIFRA PODRUČJA

EKOLOŠKE MREŽE


NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA; NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE


OCJENA STANJA PODRUČJA*


NAPOMENA


Posebni rezervat - ornitološki


Glavine - Mala luka


2


Posebnost ornitološkog rezervata Glavine - Mala luka jesu impresivne litice nadnesene neposredno nad morem. Na liticama, uz bjeloglave supove, koji su ciljna vrsta zaštite i očuvanja, svoje stanište nalazi još vrijednih ptičjih vrsta poput sove ušare, morskih vranaca, sivog sokola, a u rezervatu ujedno i gnijezdi jedan par surog orla. Ovo je prvo zaštićeno područje uspostavljeno radi zaštite bjeloglavih supova u svijetu. Tijekom ljetnih mjeseci, turističke aktivnosti potencijalno mogu ugroziti mlade supove u gnijezdima - uznemiravanje (sidrenje brodova pod stijenama zbog ronjenja). 2008.,2014. i 2015. rezervat je označen poučnom pločom i obavijesnim pločama (pravila ponašanja). U 2016. temeljem zahtjeva Ustanove evidentiran je režim plovidbe uz poznata gnjezdilišta bjeloglavih supova u Glasilu hrvatskog hidrografskog instituta (Oglas za pomorce). U tijeku 2016. zabilježeno je trovanje dvaju bjeloglavih supova na području otoka Krka. Slučaj je proslijeđen DORH-u, te su održani sastanci sa PU Krk i Inspekcijom zaštite prirode. Ustanova je u narednom razdoblju pojačala aktivnosti obavješćivanja i upozorenja javnosti o štetnim posljedicama korištenja otrova i ostalih štetnih radnji (uznemiravanje i sl.) i zakonskoj odgovornosti pojedinca. 2018. godine Ustanova se aktivno uključila u aktivnosti vezane za izradu Akcijskog plana za supa te aktivnosti na projektu BAPP (Balkan Anti-Poisoning Project). Redovito se provode monitorinzi gniježđenja bjeloglavih supova. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Posebni rezervat - ornitološki


Otok Prvić


2


Otok Prvić s liticama otoka Golog i Sv. Grgura te okolni akvatorij vrijedno su prirodno područje kako za rijetke i ugrožene ptice (bjeloglavi supovi, sova ušara, suri orao i dr.), tako i za niz endemičnih vrsta biljaka (endemične vrste kozlinaca, zečina i dr.). Stoga je ovo područje proglašeno ornitološko-botaničkim rezervatom a ujedno je i jedino zaštićeno morsko područje u Primorsko-goranskoj županiji. Biljni je svijet razmjerno dobro znanstveno istražen i obrađen u nizu objavljenih znanstvenih radova, a ornitofauna se također redovito istražuje. Iako je zamijećena prisutnost invazivne vrste pajasena, stanje u rezervatu zasad nije alarmantno. Podmorski dio rezervata ugrožen je gospodarskim aktivnostima (ribolov). U 2014. uočen je problem ilegalnog sakupljanja smilja na otoku, što se kasnijih godina, nakon intervencije inspekcijske službe, samo sporadično i u manjoj mjeri ponavljalo. 2009., 2014. i 2015. rezervat je označen obavijesnim pločama (pravila ponašanja) te edukativnom tablom projekta MedMPAnet (podmorska staništa otoka). U 2016. temeljem zahtjeva Ustanove evidentiran je režim plovidbe uz poznata gnjezdilišta bjeloglavih supova u Glasilu hrvatskog hidrografskog instituta (Oglas za pomorce). Radi prevencije trovanja supova Ustanova je u narednom razdoblju pojačala aktivnosti obavješćivanja i upozorenja javnosti o štetnim posljedicama korištenja otrova i ostalih štetnih radnji (uznemiravanje i sl.) i zakonskoj odgovornosti pojedinaca. 2018. godine Ustanova se aktivno uključila u aktivnosti vezane za izradu Akcijskog plana za supa te aktivnosti na projektu BAPP (Balkan Anti-Poisoning Project). Redovito se provode monitorinzi gniježđenja bjeloglavih supova.


Posebni rezervat - ornitološki


Fojiška - Pod Predošćica


2


Litice ornitoloških rezervata, prema navodima stručnjaka ornitologa, pripadaju u svjetski značajne fenomene zbog gniježđenja bjeloglavih supova na liticama neposredno iznad mora. Područje litica, osim za rijetke i ugrožene vrste ptica važno je i zbog endemične i rijetke flore i vegetacije. Znanstveno su najpotpunije obrađeni segment prirode u rezervatu svakako ptice. Temeljem informacija ZZOP, izgledno je da višegodišnja inicijativa o spajanju dvaju creskih rezervata neće biti realizirana. Turističke aktivnosti potencijalno ugrožavaju mlade supove u gnijezdima (prolasci turističkih brodova i njihovo zadržavanje podno litica). 2014. i 2015. rezervat je označen obavijesnim pločama (pravila ponašanja). U 2016. temeljem zahtjeva Ustanove evidentiran je režim plovidbe uz poznata gnjezdilišta bjeloglavih supova u Glasilu hrvatskog hidrografskog instituta (Oglas za pomorce). Predviđeno je da JUP u narednom razdoblju pojača aktivnosti obavješćivanja i upozorenja javnosti o štetnim posljedicama korištenja otrova i ostalih štetnih radnji (uznemiravanje i prolazak brodova uz litice i sl.) kao i zakonskoj odgovornosti pojedinca. Ustanova se u 2018. aktivno uključila u aktivnosti vezane za izradu Akcijskog plana za supa te aktivnosti na projektu BAPP (Balkan Anti-Poisoning Project). Od 2017. Ustanova u suradnji s vanjskim suradnicima provodi redovne godišnje monitoringe bjeloglavih supova koji uključuju i prstenovanje dijela izleglih ptića.


Posebni rezervat - ornitološki


Mali bok - Koromačna


2


Litice otoka Cresa u području Mali bok - Koromačna ("južni rezervat") odlikuju se sličnim svojstvima prirode kao i u rezervatu Fojiška - Pod Predošćica ("sjeverni rezervat"). Izgledno je da višegodišnja inicijativa o spajanju dvaju creskih rezervata neće biti realizirana. I ovdje turističke aktivnosti potencijalno ugrožavaju mlade supove u gnijezdima. Redovito se obavlja prebrojavanje aktivnih gnijezda i monitoring gnijezdeće populacije. U 2016. temeljem zahtjeva Ustanove pokrenute su aktivnosti vezane uz režim plovidbe uz poznata gnjezdilišta bjeloglavih supova (naputci za nautičare objavljeni u Glasilu hrvatskog hidrografskog instituta - Oglas za pomorce). Ustanova se u 2018. aktivno uključila u aktivnosti vezane za izradu Akcijskog plana za supa te aktivnosti na projektu BAPP (Balkan Anti-Poisoning Project). Od 2017. Ustanova u suradnji s vanjskim suradnicima provodi redovne godišnje monitoringe bjeloglavih supova koji uključuju i prstenovanje dijela izleglih ptića.


Posebni rezervat šumske vegetacije


Dundo


3

Temeljna vrijednost rezervata Dundo ili Dundovo (kako ga često nazivaju) je očuvana šuma hrasta crnike. Rezervat je jedan od najljepših i najočuvanijih primjera vazdazelene šumske vegetacije na Sredozemlju. U 2008. postavljene su tri obavijesne i poučne ploče. Područje je primjereno botanički istraženo i do danas je objavljen niz radova u znanstvenim časopisima, prvenstveno o problematici povijesnih činjenica zaštite prirode u samom rezervatu te o specifičnostima njegove vegetacije. Cijeli rezervat je u crkvenom vlasništvu kao privatna šuma, pa se, pogotovo u rubnim dijelovima, javljaju manji problemi zbog nedozvoljenog iskorištavanja drvne mase. U 2020. su u cijelosti obnovljene tri poučne tabele. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Posebni rezervat šumske vegetacije


Debela Lipa - Velika Rebar


3

Debela Lipa - Velika Rebar je područje izrazitog krškog reljefa na kome su očuvani mikrolokaliteti s najznačajnijom šumom Dinarskih planina - mješovitom šumom bukve i jele (Omphalodo-Fagetum ). Očuvanom divljom prirodom izdvajaju se pojedini mikrolokaliteti kao oni na stjenovitom grebenu i u pojedinim vrtačama. Svijet gljiva je osobito dobro očuvan, pa su tijekom godina zabilježene nekolicine rijetkih i ugroženih vrsta gljiva, posebno onih vezanih u mrtvo drvo. Znanstvena istraživanja u rezervatu zasad su oskudna, pa se čak i u obrazloženju zaštite provlače neke pogreške u interpretaciji osnovnog fenomena - tj. tipa šumske zajednice (u obrazloženju je navedena zajednica jele i rebrače, koja prema našim saznanjima niti nije prisutna u području). Posebni rezervat nalazi se u šumsko-gospodarskoj osnovi kao šuma posebne namjene, ali su u delničkom dijelu vršeni radovi sječe pa je 2006. godine predloženo nadležnim tijelima da se granica revidira, a u konačnici je taj dio izuzet iz granica rezervata. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Posebni rezervat šumske vegetacije


Glavotok


2

Šuma vazdazelenog hrasta crnike jedinstvena je u ovom, inače listopadnom dijelu otoka Krka, a nastala je sadnjom crnike pred oko 170 godina. Nalazi se u blizini samostana fratara trećeredaca na Glavotoku, koji su šumu tijekom dugih desetljeća brižno čuvali. Poučna ploča postavljena je 2009. Tijekom 2015. i 2016. provodila su se botanička istraživanja u rezervatu. Područje je u zadovoljavajućem stanju, a određeni pritisci zbog nedozvoljenog kampiranja mogu se dovesti u vezu s činjenicom da se rezervat nalazi u blizini autokampa Glavotok. S autokampom je uspostavljena dobra suradnja, poglavito oko očuvanja lokalnih prirodnih vrijednosti i edukacije javnosti. U 2019. izvršena je sanacija izvaljenih stabala te je obnovljena poučna tabela. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Posebni rezervat šumske vegetacije


Košljun


2

Posebni rezervat Košljun odlikuje se sličnim prirodnim osobitostima kao i rezervat na Glavotoku, ali je šuma crnike izrasla na otočiću okružena morem. O šumi su također tijekom dugih stoljeća brinuli i očuvali je od uništenja stanovnici otočića - redovnici. Flora i vegetacija kao i svijet gljiva detaljno je proučio i o tome objavio knjigu franjevac Berard Barčić. Utvrđena je velika bioraznolikost na otočiću. U novije je vrijeme, zbog utjecaja posolice došlo do sušenja pojedinih stabala na sjevernoj strani otoka. Godine 2007. izrađena je analiza stanja sa smjernicama za budući razvoj. U razdoblju od 2009. do 2015. izrađene su tri poučne ploče. U 2015. i 2016. izrađen je prijedlog plana upravljanja no nije se krenulo u proceduru donošenja plana. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020, a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Park - šuma


Japlenški vrh


2


Vrijednost park-šume Japlenški vrh leži u činjenici da je to kutak prirode koji je preko parka grada Delnice direktno povezan s gradskim tkivom. Postavljeno je osam poučnih ploča 2007. Zbog ledoloma je početkom 2014. došlo do velike devastacije krošanja, pa postoji mogućnost da se izmijeni i sastav flore. Također su zbog sanacije štete od ledoloma, djelomično devastirani šumski putovi, probijene su nove šumske vlake radi izvlačenja oštećenih i izvaljenih stabala. U 2015. su provođena botanička istraživanja kako bi se pokušale povezati činjenice o utjecaju ledoloma na biljni svijet. Tijekom narednih godina nastavljena su istraživanja flore na istom području. U sklopu park-šume nalazi se i građevinsko područje zbog čega je u tom dijelu zaštićeno područje izgubilo svoja obilježja, radi čega je bilo potrebno revidirati granice područja. Na inicijativu Grada Delnice i JUP, 2017. pokrenut je postupak korekcije granice park-šume Japlenški vrh. Nadležno Ministarstvo je zatražilo od bivšeg HAOP-a izradu stručne podloge, dok su posebnu geodetsku podlogu financirale Hrvatske šume. Od 2018. do 2020. su se provodile aktivnosti vezane uz postupak korekcije granice park- šume Japlenški vrh u kojima je aktivno sudjelovao Grad Delnice, HŠ i JUP te je krajem 2020. donesen akt o proglašenju. U 2019. izvršila se obnova svih tabela na šetnici oko Japlenškog vrha. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. Tijekom 2021. za potrebe obnove vodospreme koja je omeđena park šumom, napravljena je prilazna cesta.


Park - šuma


Golubinjak


2

Vrijednost područja je u slikovitosti izmjenjivanja šumskog svijeta i razgibanog krškog reljefa s mnogo neobično oblikovanih karbonatnih stijena, vrtača, špilja i prirodnih kamenih mostova. Područje je pogođeno ledolomom početkom 2014. Srušena stabla su zbog konfiguracije terena i nepristupačnosti većim dijelom ostavljena u šumi. Navedena činjenica pozitivno utječe na bioraznolikost jer pomaže očuvanju ciljnih vrijednosti zaštite prirode područja, osobito zbog brojnih vrsta koje obitavaju ili su povezana sa sukcesijama živog svijeta na trulom odumrlom drvetu - saproksilni kukci, gljive i djetlovke. Nakon ledoloma utvrđena je u park-šumi povećana prisutnost reliktne i rijetke vrste djetlovki - troprstog djetlića. Tijekom 2012. postavljena je poučna ploča. U 2013. izdano je koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja, koje je obnovljeno u 2019. Tijekom 2017. i 2018. u Park šumi evidentirano je masovno sušenje stabala smreke te je u cilju sanacije izvršena sanitarna sječa velikih razmjera. Za potrebe izvlačenja drvne mase probijene su vlake. Nakon olujnog juga u prosincu 2017., također je došlo do izvale dijela stabala u Park šumi. U 2019. su postavljeni svi elementi "Risje staze" koja je oplemenila posjetiteljsku infrastrukturu područja. Tokom 2019. na istočnom dijelu šume uklonjen je veći broj stabala zbog zaraze potkornjacima. Krajem 2020. izvršeno je uklanjanje zarazom pogođenih stabala na manjoj površini park-šume. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Park - šuma


Komrčar


2


Park-šuma Komrčar potječe od njezinog začetnika Pravdoja Belije koji je zaslužan za sadnju alepskih borova i drugog raslinja, a nadovezuje se neposredno na staru gradsku jezgru u čemu su njezine posebne ambijentalne vrijednosti. Borovi zasađeni u vrijeme osnivanja park-šume dostigli su u današnje vrijeme fiziološku zrelost pa svake godine poneka stabla odumru ili se izvale iz korijena. Tijekom provedenih istraživanja biljnog svijeta u park-šumi pronađena je najznačajnija endemična biljka kvarnerskih otoka - kvarnerski jelenak (Asplenium hybridum ). Potrebna je sanacija klizišta na jugozapadnim padinama, a vezano uz to održani su sastanci sa JLS. Tijekom 2009. postavljena je poučna ploča. Tijekom 2013. i 2014. godine provedeno je unapređenje infrastrukture (popravak dijela šetnica). U suradnji s lokalnom zajednicom od 2013. do 2015. vršeno je uklanjanje rizičnih stabala sa zapadnih padina. U 2016. postavljene su sprave vježbališta na otvorenom unutar park šume kako bi se unaprijedile rekreativne aktivnosti unutar park šume. U 2020. sa Gradom Rabom je dogovoreno uklanjanje odumrlih dijelova stabala koja su predstavljala potencijalnu ugrozu za posjetitelje. U 2021. zamijenjene su dvije dotrajale informativne tabele. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. U suradnji s Hrvatskim šumama, u 2022. godini pratilo se stanje šumskog pokrova, s posebnim naglaskom na zapadnu padinu Park šume, koja je ugrožena potencijalnim izvalama velikih borova.


Park - šuma


Čikat


2


Povijest park-šume seže u 1886. godinu kada je lošinjski prirodoslovac Ambroz Haračić započeo sadnju alepskih borova i drugog raslinja na slabo obraslom terenu. Zbog sadašnje starosti pojedinih stabla i nedovoljnih aktivnosti krajobraznog održavanja u proteklim desetljećima, u području treba izvršiti zahvate obnove šume na manjim površinama. 50% područja nalazi se u šumsko-gospodarskoj osnovi, dok su ostalih 50% privatne čestice. U području se nalazi vrlo velik broj smještajnih jedinica (hoteli i kamp). Tijekom 2007/2008. postavljene su četiri poučne ploče. Godine 2010. izrađena je studija sa analizom stanja i smjernicama za budući razvoj područja. Poduzeće Jadranka d.d. će u idućem razdoblju osmisliti te ukoliko bude u mogućnosti i prijaviti projekt uređenja rekreativnih sadržaja u park šumi. Sa Hrvatskim šumama pokrenut je pilot projekt podmlađivanja šume. U 2018. provela se uspostava pokusne plohe te se projekt provodio kroz monitoringe u prethodnim godinama. Monitoring pokusne plohe, uz bilježenje pojavnosti invazivnih vrsta, provodi se kontinuirano. HŠ su 2020. prijavile policiji izgradnju makadamske ceste unutar park-šume.


Park - šuma


Podjavori


2

Park-šuma utemeljena je krajem 19. stoljeća kao perivoj uz dvorac nadvojvode Karla Stjepana Habsburga i stoga bi cilj očuvanja zaštićenog područja trebao biti obnova i pomlađivanje park-šume. Zbog sadašnje starosti pojedinih stabla i nedovoljnih aktivnosti krajobraznog održavanja u proteklim desetljećima, u području treba izvršiti zahvate pomlađivanja vegetacije i krajobraznog uređenja. 2007. je postavljena poučna ploča. 2009. je izrađena studija s analizom stanja i smjernicama za budući razvoj područja. U park-šumi se nalazi lječilište Veli Lošinj. Tijekom 2017. u suradnji sa Lječilištem Veli Lošinj, u cilju aktivnijeg korištenja područja u rekreacijske svrhe, izrađen je projekt Park vitalnosti. U 2018., 2019. i 2020. se nastavila suradnja sa Lječilištem Veli Lošinj na realizaciji projekta Park vitalnosti te obnove zgrade medicinskog trakta koja je završena 2019.


Značajni krajobraz


Kamačnik


3


Značajni krajobraz Kamačnik izdvaja se od ostalih zaštićenih područja u Gorskom kotaru spojem šumskog svijeta i očuvanog gorkog potoka koji se probija kroz kanjon. Najveću krajobraznu i prirodnu vrijednost predstavlja duboko krško vrelo vokliškog tipa. U dva navrata obavljena su speleološka istraživanja izvora i ronjenjem se doprlo do dubine 118 metara što nije i konačna dubina jer se podzemni kanal nastavlja dalje. Pronađena je zanimljiva fauna u izvoru i u potoku. Područje je početkom 2014. pogođeno ledolomom. Do početka ljeta izvršena je sanacija, pa su postojeće staze u zadovoljavajućem stanju. U koritu potoka se još uvijek nalazi velik broj porušenih stabala. 2013. je izdano koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja koje je obnovljeno u 2019. U proljeće 2016. djelomično je obnovljena staza za posjetitelje, a u 2017. je u cijelosti realiziran projekt "Panova staza". U 2009. i 2017. postavljene su dvije poučne ploče. U 2017. godini izrađena je studija "Struktura i stav posjetitelja u Vražjem prolazu- Zelenom viru i Kamačniku". U 2017. je izdano koncesijsko odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje je raskinuto tijekom 2020. te je izdano novo koncesijsko odobrenje. U 2018. započela je provedba odobrenog projekta Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza). Provedba projekta nastavljena je i u 2019., kada je uređena pristupna cesta i postavljeni svi elementi poučne staze te je projekt završen 2020. Tijekom 2020. uređen je prostor na kojem je postavljena kućica za naplatu ulaznica te je uređen kutak za odvojeno odlaganje otpada uz postavljanje prijenosnih sanitarnih čvorova. Obnovljen je dio posjetiteljske infrastrukture (popravljena statika i obnovljene drvene površine prvog pješačkog mosta). Ustanova je sudjelovala u realizaciji botaničkih poučnih ploča koje je postavila TZ Grada Vrbovsko. U sklopu europskog projekta "Veze prirode" izvor Kamačnika očišćen od drvenog materijala koji se nakupio. U 2021. nastavljena je obnova dotrajale posjetiteljske infrastrukture te su u suradnji s HGSS-om postavljene sigurnosne sajle na pješačkoj stazi na užim dionicama. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. Ustanova je pripremila zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dva zaštićena područja (Kamačnik, Vražji prolaz i Zeleni vir) u cilju zamjene posjetiteljske infrastrukture u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. U prosincu 2021. godine je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnijet zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik i Značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir te je ugovor sa Fondom i potpisan 2022.


Značajni krajobraz


Lopar


2


Temeljni fenomen značajnog krajobraza (pješčane piramide) djelomično je ugrožen utjecajem atmosferilija (erozije, kiša, vjetar i sl.) i zašumljavanjem, što je prirodni proces kojeg je gotovo nemoguće zaustaviti. Zanimljive i biološki su vrijedne pješčane morske plaže s "embrionskim" pješčanim dinama. Područje je uvršteno u geološke punktove Geoparka otoka Rab. Tijekom 2008. postavljene su dvije poučne ploče. 2011. je izrađena studija sa analizom stanja i smjernicama za budući razvoj. U 2013. i 2014. obnavljana je infrastruktura u području. U 2016. je izrađeno Idejno rješenje za projekt "Bosa staza", a u 2018. je izrađeno izvedbeno rješenje. U razdoblju od 2018. do 2022. Ustanova je provodila geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza. U okviru projekta "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije" partner na projektu Primorsko-goranska županija 2020. je postavila brojač posjetitelja i ugovorila izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Lopar te je isti i izrađen 2021. Ustanova je obnovila dvije informativne tabele. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Značajni krajobraz


Lisina


3

Lisina je značajan krški krajobraz koji se naslanja na prostrano zaštićeno područje Parka prirode Učka. Pripada brdskim predjelima planinskog lanca Ćićarije i gotovo je čitav dobro pošumljen lijepim sastojinama primorske bukove šume. Tek je na malim površinama prošaran slikovitim livadama i travnatim šumskim čistinama. Ima dugu tradiciju posjećivanja izletnika, a šumska bogatstva oduvijek su privlačila i domaće stanovništvo u planinu gdje su se tradicionalno bavili drvima, ugljenarstvom i posebno lovom na puhove. Tijekom 2016. JU Priroda preuzela je upravljanje značajnim krajobrazom Lisinom od PP „Učka“. U 2017. se vršio obilazak terena radi utvrđivanja stanja zaštićenog područja. U 2018. je vršen obilazak područja te je dogovorena suradnja sa lokalnom udrugom i Općinom Matulji za provođenje aktivnosti u narednim godinama (akcije čišćenja i sl.). U 2019. postavljeno je 9 obavijesnih tabela. Od 2019. uspostavljena je suradnja sa udrugom "Lisina avantura" koja periodički vrši obilaske zaštićenog područja te je nastavljena i u 2022.


Značajni krajobraz


Vražji prolaz i Zeleni vir


2


Slično kao i Kamačnik, značajni krajobraz Vrajži prolaz - Zeleni vir odlikuje se preplitanjem bujnog i raznolikog šumskog svijeta s očuvanim svijetom gorskih potoka, litica kanjona, slikovitih geoloških bora, slapova, brzaca, vrtložnih lonaca i krških fenomena. Osobitost su divokoze koje se zadržavaju na liticama i strmim padinama kanjona. Područje je u zadovoljavajućem stanju, ali se zbog utjecaja vode i atmosferilija kontinuirano mora vršiti obnova infrastrukture. Izdano koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja. 2010. postavljena je poučna ploča. 2012. je dijelom obnovljena infrastruktura za prihvat posjetitelja. U 2013. izdano je koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja, koje je obnovljeno u 2019. U 2015. izrađena je Studija analize stanja te budućeg razvoja i obnove zaštićenog područja. U proljeće 2016. sanirani su dijelovi odrona na stazi za posjetitelje. Također su sanirani dijelovi infrastrukture na šetnicama i prilaz Muževoj hižici. U 2017. izvršena je sanacija dijela dotrajale infrastrukture te je izrađena studija "Struktura i stav posjetitelja u Vražjem prolazu-Zelenom viru i Kamačniku". U 2018. izvršena je sanacija izvala stabala u kanjonu i obnova oštećene infrastrukture zbog velikih izvala stabala u posjetiteljskoj zoni. U 2018. izrađeno je idejno rješenje za zaštitu od odrona. U 2019. obnovljeno je koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja te je izrađen glavni projekt vezano za zaštitu od odrona. U 2019. Lokalna razvoja agencija PINS d.o.o. je u okviru europskog projekta "Nature & wildlife" postavila osmatračnicu za ptice na šumskom području iznad Muževe hižice. Općina Skrad postavila je pametnu klupu u okviru Javnog poziva Hrvatske turističke zajednice. U 2020. i 2021. su izvršeni radovi obnove dotrajale posjetiteljske infrastrukture te je u cjelosti zamijenjena konstrukcija jednog stepeništa. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020. a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. Ustanova je pripremila zahtjev za sufinanciranje
izrade projektne dokumentacije za dva zaštićena područja (Kamačnik, Vražji prolaz i Zeleni vir) u cilju zamjene posjetiteljske infrastrukture u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. U prosincu 2021. godine je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnijet zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik i Značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir te je ugovor sa Fondom i potpisan 2022. U 2022. zbog iznimno jakih oborina koje su krajem rujna zadesile Rijeku i Gorski kotar, pri nastanku jakih bujica i odrona stabala i kamenja, uništen je dio posjetieljske infrastrukture. Stoga je izdana mjera zatvaranja kanjona za posjetitelje, a u narednoj godini usmjerit će se prioritetno sredstva i kapaciteti u obnovu uništene infrastrukture, kako bi se kanjon mogao ponovo otvoriti za posjećivanje.


Spomenik prirode


Špilja Lokvarka


3

Lokvarka je najdublja špilja uređena za posjećivanje u Hrvatskoj. Odlikuje se brojnim podzemnim krškim fenomenima, a za posjet je uređeno samo nekoliko etaža. Otkriven je bogat i raznolik dijelom endemični živi svijet. Područje je u zadovoljavajućem stanju. Obnova postojeće infrastrukture je u špilji vršena u nekoliko navrata. Tijekom 2007. postavljene su dvije poučne ploče. Gotovo potpuna obnova turističke infrastrukture i rasvjete završena je 2012. Određen je prihvatni kapacitet i provedena su sveobuhvatna istraživanja o prirodoslovnim vrijednostima. Od 2010. kontinuirano se vrši monitoring mikroklimatskih uvjeta. 2014. izdano je koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja koje je obnovljeno u 2020. U 2015. snimljen je edukativni film o etažama nedostupnim posjetiteljima. U 2017. obnovljena je rasvjeta u špilji. U 2019. vršena su istraživanja šišmiša, a u 2021. proveden je monitoring mikroklimatskih uvjeta te je realizirana nabavka dodatnih uređaja za monitoring mikroklimatksih uvjeta. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


Spomenik prirode


Ponor Gotovž


2


Ponor je važan kao tipsko nalazište podzemnog kornjaša Typhlotrechus bilimeki clanensis . Podzemlje ponora je ugroženo izljevom kanalizacije u ponor pa u novije vrijeme nisu moguća speleološka istraživanja ovog objekta. Postoje planovi o mogućim radovima koji bi unaprijedili odvodni sustav Klane i poboljšali stanje u zaštićenom području, ali se, uza sva nastojanja JUP, prvenstveno zbog financijskih razloga, ne očekuje njihova skora provedba. 2018. izvršen je inspekcijski nadzor zaštite prirode i nadzor vodopravne inspekcije no utvrđeno je da postoje valjane dozvole za ispuštanje iz sustava za pročišćavanje oborinsko-kanalizacijskih voda u ponor koje je na snazi do 31.12.2023. Trenutna situacija nije zadovoljavajuća te posljedično nije moguće vršiti znanstvena i stručna istraživanja ili utvrditi stanje zbog nemogućnosti ulaska u ponor. Tijekom redovnog obilaska područja evidentirano je nepromjenjeno stanje vezano uz izlijev kanalizacije u ponor, stoga se Ustanova obratila Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Rijeka u cilju pronalaska rješenja za problem izljeva kanalizacije u ponor. Od VIK d.o.o. Rijeka dobili smo informaciju da su u postupku ugovaranja dokumentacije za "Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području naselja Klana" te da se radi na rješavanju ovog problema. Tijekom 2022. ponovno je pokrenuta komunikacija vezano uz problematiku ponora sa ViK d.o.o Rijeka i Općinom Klana, ali i sa nadležnim Ministarstvom u cilju pronalaska rješenja. Tijekom 2023. će se nastaviti sa aktivnostima ukazivanja na postojanje problema i inicijativi za rješavanjem istog.


Spomenik prirode


Zametska pećina


2


Najveća vrijednost ovog područja je njegov smještaj na gradskom području Rijeke. Predstavlja potencijal poglavito u segmentu edukacije, a već je ranije bila u funkciji posjećivanja. Postojeća infrastruktura u pećini je danas derutna, a smeća ima u ulaznom dijelu. Pećina trenutno nije otvorena za posjetitelje. U 2015.izrađen je Ekološki elaborat Zametske pećine te se provodi suradnja s Gradom Rijeka da se špilja turistički valorizira u budućnosti za prihvat i edukaciju. U 2017. godine na Strukturne fondove prijavljen je projekt "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko- goranske županije ", gdje je uz vodećeg partnera Grad Rijeku, Javna ustanova "Priroda" partner na projektu. U okviru projekta Ustanova ima obvezu sudjelovanja na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvat posjetitelja te izradi Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima. Ugovor za provedbu projekta potpisan je sredinom 2018. te se započelo s provođenjem aktivnosti, a planirani završetak projekta je 2022. U 2020. je u okviru projekta Primorsko-goranska županija postavila brojač posjetitelja ispred ulaza u špilju te ugovorila izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima (koji je 2021. izrađen). Grad Rijeka je proveo postupak javne nabave te je potpisan ugovor za uslugu izrade izvedbenog projekta ulazne građevine u Zametsku pećinu dok je postupak za uslugu izrade idejnog rješenja elektroinstalacijskog stupa u Zametskoj pećini i izrade izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja Zametske pećine poništen. Speleološka udruga "Estavela" iz Kastva provela je akciju čišćenja špilje u okviru inicijative „Čisto podzemlje“, a Komunalno društvo „Čistoća“ omogućilo je odvoz prikupljenog otpada. U 2021. nastavljeno je sa sudjelovanjem na provedbi projekta te su nabavljeni uređaji za praćenje mikroklimatskih uvjeta u špilji, koji su i postavljeni 2022. Provedba EU projekta je obustavljena od strane vodećeg partnera, zbog velikog povećanja cijena izvedbe u odnosu na planirano.


Spomenik prirode


Stara tisa u Međedima


2

Jedno je od impozantnijih primjeraka stabla tise na području PGŽ. Uočeno je gljivično oboljenje debla. Potrebno je kontinuirano pratiti stanje. U

2020. izrađena je i postavljena informativna tabela te je izrađen prometni elaborat za postavljanje smeđe signalizacije.


Spomenik prirode


Stari hrast u Svetom Petru


1

Stari hrast u Sv. Petru jedno je od najljepših primjeraka svoje vrste na otoku Cresu. Uz njega se vežu legende. Stablo je značajno stradalo tijekom grmljavinskog nevremena te je 2007. godine provedena sanacija stabla nakon koje je stablo spašeno, ali su ostala trajna i vidljiva velika oštećenja (ostala je vrlo mala krošnja, a deblo stabla je u potpunosti šuplje no stablo i nadalje svake godine lista). 2008. je od ostataka stabla izrađena je klupica za odmor te je postavljena edukativna tabela. Kontinuirano se prati stanje hrasta. U 2020. uklonjeno je i uređeno prizemno raslinje koje je zaklanjalo pogled na info tabelu. Od 2019. do 2021. hrast je pretrpio nekoliko značajnih oštećenja u jakim nevremenima, a u 2021. pri olujnom nevremenu uništena mu je i posljednja živuća grana. Kroz praćenje nije uočeno da hrast daje podmladak te je nažalost mrtav. Ustanova je u 2022.

pokrenula aktivnosti u cilju ukidanja zaštite, budući su se izgubili elementi za istu.


Spomenik prirode


Stari hrast u Guljanovom dolcu I


2

Stari hrastovi u Guljanovom dolcu kod Crikvenice ostaci su drevnih hrastovih šuma primorja. Kraj hrastova je 2012. postavljena poučna ploča. Uočeno sušenje zaštićenih hrastova. Potrebno je kontinuirano pratiti stanje. Veći od dva hrasta, nalazi se istočnije, u deblu ima veliku šupljinu i primjećeno je sušenje pojedinih grana. U 2019. su uklonjene suhe grane iz krošnje. U 2023. će se izvršiti praćenje stanja u okviru redovnog nadzora

područja.


Spomenik prirode


Stari hrast u Guljanovom dolcu II


2

Stari hrastovi u Guljanovom dolcu kod Crikvenice ostaci su drevnih hrastovih šuma primorja. Kraj hrastova je 2012. postavljena poučna ploča. Uočeno sušenje zaštićenih hrastova. Potrebno je kontinuirano pratiti stanje. Zapadniji od dva, u lošijem stanju, uočeno sušenje vršnih grana. U 2019. su uklonjene suhe grane iz krošnje. U 2023. će se izvršiti praćenje stanja u okviru redovnog nadzora područja.


Spomenik parkovne arhitekture


Perivoj uz dvorac u Severinu na Kupi


2

Perivoj je u zapuštenom stanju zbog neriješenih vlasničkih odnosa. Potrebna je obnova biljnog fonda ili ukidanje zaštite. U 2015. godini lokalna zajednica vršila je uređenje perivoja. U 2016. izvršen obilazak perivoja i uočena je veća zapuštenost (sušenje pojedinih stabala, napad šimširovog moljca i sl.). Potrebno je pratiti stanje. U 2023. će se izvršiti praćenje stanja u okviru redovnog nadzora područja.


Spomenik parkovne arhitekture


Park Angiolina


3

Park Angiolina jedan je od tri najljepša i najvrjednija perivoja liburnijske obale. I danas sadrži bogat biljni inventar, uz ostalo i nekolicinu starih stabala koja vjerojatno potječu iz vremena osnivanja perivoja - 1845. godine, a vezuju se uz ime začetnika perivoja patricija Higinia Scarpe. 2010. postavljena je poučna ploča. Perivoj u vrlo dobrom stanju. Kontinuirano se održava od strane poduzeća Parkovi d.o.o. U 2023. će se izvršiti praćenje

stanja u okviru redovnog nadzora područja.


Spomenik parkovne arhitekture


Park Margarita


3


Pripada "trolistu" znamenitih opatijskih perivoja. Perivoj je u zadovoljavajućem stanju. Kontinuirano se održava od strane poduzeća Parkovi d.o.o. Od 2012. godine se provodi projekt obogaćivanja parka endemičnom liburnijskom florom, no praćenjem je uočeno kontinuirano otuđivanje sadnica te se ova aktivnost više neće nastaviti u 2023. U 2023. će se izvršiti praćenje stanja u okviru redovnog nadzora područja.


Spomenik parkovne arhitekture


Perivoj sv. Jakova


3

Perivoj Sv. Jakova je najmlađe zaštićeno područje u PGŽ. Proglašenje zaštite provedeno je 2010. godine te je postavljena obavijesna ploča. Perivoj je u vrlo dobrom stanju. Kontinuirano se provodi održavanje od strane poduzeća Parkovi d.o.o. PGŽ i Ustanova prijavili su cedar na natjecanje za Hrvatsko stablo godine 2020. U 2023. će se izvršiti praćenje stanja u okviru redovnog nadzora područja.


HR1000019


Gorski kotar i sjeverna Lika


3

Od 2009. do 2016. godine HAZU je provodio projekt "Istraživanje i zaštita jastrebače u Hrvatskoj". U 2014. godini izrađena je analiza i valorizacija staništa gniježđenja kosca (Crex crex) na području HR2001042 Lič polje. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR1000033


Kvarnerski otoci


3


Preklapa se sa gotovo svim otočnim zaštićenim područjima. Do sada je na navedenom području redovito na godišnjoj razini provođeno praćenje broja izvaljenih ptića populacije bjeloglavog supa, zatim je vršeno prstenovanje ptica na jezeru Jezero (otok Krk) od 2009. do 2016. te prstenovanja vranaca na nenastanjenim kvarnerskim otocima. Tijekom 2015. godine je vršeno istraživanje dijela lokava na otoku Krku u sklopu EU projekta Lokna. Inventariziran je veliki broj lokvi, a za svaku lokvu popisani su predstavnici živog svijeta (flora i fauna) kao i izmjereni i zabilježeni važniji fizikalni i kemijski parametri. U 2015. izvršeno je prvo botaničko i herpetološko istraživanje nenastanjenih otočića. Obrađeni su otočići Oruda, Velik Laganj, Trstenik i Ćutin. U 2014. i 2015. uočen je problem ilegalnog sakupljanja smilja poglavito na Krku i Cresu. Tijekom 2016. postavljeno je šest poučnih ploča na tematskoj stazi o lokvama. 2016. izvršena su botanička istraživanja malih nenaseljenih otočića. 2014. godine započeta je provedba monitoringa vretenca jezerskog regoča te se od tad vrši redovno (sukladno protolu) na Krku (Ponikve) i Cresu (Vransko jezero). U 2017. obavljen je monitoring kozonoške na lokalitetima na Cresu. U 2018. vršene su aktivnosti vezane uz zaštitu od uznemiravanja sa morske strane bjeloglavih supova koji gnijezde na Plavniku te je s nadležnim Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture pokrenut postupak u cilju rješavanja navedene problematike. U 2021. nastavljene su aktivnosti vezane uz zaštitu bjeloglavih supova s nadležnim Ministarstvom za proglašenje litica otoka Plavnika zaštićenim područjem, budući na njima gnijezdi 10% gnijezdeće populacije supova u RH. Nastavit će se aktivnosti vezane uz problematiku reguliranja pristupa plavničkim liticama s morske strane te su 2021. kroz pilot projekt postavljene kamere za monitoring gnijezda te morskog područja, a u 2022. je nastavljen daljinski monitoring gnijezda i akvatorija.


HR2000034


Gotovž


2

Ponor je važan kao tipsko nalazište podzemnog kornjaša Typhlotrechus bilimeki clanensis . Podzemlje ponora je ugroženo izljevom kanalizacije u ponor pa u novije vrijeme nisu moguća speleološka istraživanja ovog objekta. Postoje planovi o mogućim radovima koji bi unaprijedili odvodni sustav Klane i poboljšali stanje u zaštićenom području, ali se, uza sva nastojanja JUP, prvenstveno zbog financijskih razloga, ne očekuje njihova skora provedba. U 2018. izvršen je inspekcijski nadzor zaštite prirode i nadzor vodopravne inspekcije no utvrđeno je da postoje valjane dozvole za ispuštanje iz sustava za pročišćavanje oborinsko-kanalizacijskih voda u ponor koje je na snazi do 31.12.2023. Trenutna situacija nije zadovoljavajuća te posljedično nije moguće vršiti znanstvena i stručna istraživanja ili utvrditi stanje zbog nemogućnosti ulaska u ponor. Tijekom redovnog obilaska područja evidentirano je nepromjenjeno stanje vezano uz izlijev kanalizacije u ponor, stoga se Ustanova ponovo obratila Općini Klana u cilju pronalaska rješenja za problem izljeva kanalizacije u ponor. Od VIK d.o.o. Rijeka dobili smo informaciju da su u postupku ugovaranja dokumentacije za "Sustav prikupljanja iodvodnje otpadnih voda na podruEju naselja Klana" te da se radi na rješavanju ovog problema. Tijekom 2022. ponovno je pokrenuta komunikacija vezano uz problematiku ponora sa ViK d.o.o Rijeka i Općniom Klana, ali i sa nadležnim Ministarstvom u cilju pronalaska rješenja.

HR2000051

Jama nad Zasten

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2000106

Ponor Ponikve II

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2000110

Pustinja špilja

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR2000131


Škabac špilja


0

Tijekom 2022. na upit Ministarstva objekt je obiđen. Prepoznati su tragovi ljudske prisutnosti te se pretpostavlja da svakako postoji povijest

korištenja od strane ljudi. Uočena je i zaista minimalna prisutnost smeća u prvom lako dostupnom dijelu. Druga veća dvorana nije detaljnije pregledana jer iziskuje prikladnu opremu.

HR2000146

Velika špilja u Permanima

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2000149

Špilja kod Stare Sušice

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2000190

Vlaška peć

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR2000200


Zagorska peć kod Novog Vinodola


2

Unatoč provedenoj akciji čišćenja, zbog blizine prometnice, u jami se nalazi veća količina smeća. U 2018. izvršeno je istraživanje odnosno prebrojavanje populacije šišimiša u okviru projekta: Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat „Autocesta A7 dionica čvorova između Selce i Novi Vinodolski“. Prema preliminarnoj informaciji u špilji se nalazi velika kolonija šišimiša Myotis sp. Procijenjena brojnost je 600-800 jedinki. U 2021. i 2022. provedeno je praćenje stanja šišmiša u špilji "Peć va Zagori" kod Novog Vinodolskog te se isto planira nastaviti i u 2023., uz akciju čišćenja ulaznog dijela objekta koja se planira provesti do konca 2022. godine.


HR2000642


Kupa


3

Godine 2010. su entomolozi s PMF istraživali faunu tulara (Trichoptera) rijeke Kupe i Čabranke. Fitocenolozi sa Šumarskog fakulteta istraživali su galerijske šume crne i sive johe uz rijeku Kupu. Sve veći pritisak turizma. U okviru projekta "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko- goranske županije" partner na projektu Primorsko-goranska županija 2020. ugovorila je izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Kupu te

je isti i izrađen 2021.


HR2000643


Obruč


3


Uočena ugroza travnjaka zbog off road vožnje i posljedične povećane erozije. Vršena su speleološka istraživanja (2010./11.), izvršeno je istraživanje herpetofaune i faune leptira (2010.), kontinuirano istraživanje putem foto-zamki pojavnosti risa i ostalih velikih zvijeri (od 2009. na dalje), izrađen elaborat za potrebe proglašenja regionalnog parka Obruč (2012.), pokrenuta su istraživanja ostataka djelovanja ledenjaka šireg područja (2014.). U 2016. pokrenuta su istraživanja roda Satureja (za šire područje, a vezano uz specifične uvjete staništa te pojavu križanaca krškog vriska S. x karstiana ) i tijekom 2020. očekuje se tiskanje rezultata tih istraživanja u Grobničkom zborniku. U 2017. i 2018. pokrenuto je istraživanje travnjaka (na lokalitetu Burnjak i na mikrolokalitetu Mali Platak) koje je nastavljeno i u 2022. Lokaliteti obiđeni 2021. su: Peškovica, podnožje kod Podkilavca, Kripanj, Jasenovica i Borovica. U okviru projekta "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije" partner na projektu Primorsko-goranska županija 2020. postavila je brojač posjetitelja i ugovorila izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Obruč te je isti i izrađen 2021. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2000645


Bjelolasica


3


Dobro očuvana staništa bez značajnijih antropogenih pritisaka. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020. te se planiraju provoditi i u 2022., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2000658


Rječina


2


U području se od 2014. provode radovi na uređenju korita, slatkovodna staništa i galerijska vegetacija jako su ugroženi. Problem u donjem dijelu toka su prijeteća klizišta. Izvršeni su višekratni zajednički obilazasci Rječine i sliva sa Hrvatskim vodama radi postizanja dogovora o opsegu i načinu izovđenja zahvata obaloutvrda radi sprječavanja pojave poplavala i odnošenja plodnog tla uz obale vodenom erozijom. Tijekom 2015. provode se istraživanja geoloških glacijalnih ostataka, pronađeno je nekolcima znaimljivih lokaliteta uz korito za koja se može utvrditi da su ostaci glaciofluvijalnih taložina. U 2021. nastavljena je suradnja na provedbi redovnih aktivnosti sa Hrvatskim vodama. Također, 2021. Ustanova je na zahtjev građanske inicijative "Spasimo Ričinu" pokrenula niz komunikacija i obilazaka lokaliteta s navedenom građanskom inicijativom, WWF Adria, Zelenom Akcijom, Hrvatskim vodama i HEP-om, sve u cilju smanjenja negativnog utjecaja zahvata Hrvatskih Voda duž cijelog korita rijeke, kako bi se sačuvalo stanište i značajne vrste. U 2022. godini Ustanova je provela istraživanje ciljne vrste bjelonogog raka na dijelu korita Rječine te se do konca 2022. planira i ugovoranje izrade geomorfološke studije područja. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. Za ovo područje, temeljem velikog interesa više ciljanih skupina, održana je zasebna dionička radionica u okviru izrade PU. Ustanova planira i u 2023. provesti daljnje istraživanje vodotoka Rječine.


HR2000659


Trstenik


2


Počevši od 2008. godine provodi se monitoring creta. Tijekom 2009. postavljena je poučna ploča. Godine 2010/11. izvršena su herpetološka istraživnja, 2011. izvršeno je istraživanje danjih leptira, a 2014. su započeta glaciološka istraživanja šireg područja. U 2017. provedeno je rekognosciranje creta radi uspostave monitoringa maha tresetara, a u 2020.,2021. i 2022. nastavljene su aktivnosti opažanja stanja na cretu. Ugroza su prirodni procesi sukcesije i zarastanja (trava beskoljenka, smreka) i povremeno zalaženje off road vozača unutar creta. Postoji mogućnost da dolazi do kemijske promjene sastava tresetišta zbog karbonatne prašine koja se uzdiše pri vožnji velikih teretnih šumskih vozila na obližnjoj cesti. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2000667

Medvjeđa špilja

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR2000707


Gornje Jelenje prema Platku


2


Godine 2014. započeta su istraživanja ostataka djelovanja nekadašnjih ledenjaka šireg područja te istraživanja travnjaka. Utvrđena je uska povezanost između vegetacije šuma i travnjaka i pojava glacijalnih morena, odnosno specifičnog tipa tala na moreni. Utvrđene su biljne zajednice koje nisu prikazane na ranijim vegetacijskim kartama (Ivo Horvat). U 2017. i 2018. praćeno je stanje invazivnih vrsta na požarištu travnjaka s cjelolatičnom žutilovkom na Jazvini (zabilježena je masovna pojava svijećnjačkog osjaka i nekoliko primjeraka Senecio inaequidens ) te će se nastaviti s praćenjem stanja. Godine 2017. na Platku i Jazvini prvi je puta zabilježeno širenje invazivne vrste svijećnjački osjak - Cirsium candelabrum nakon požara, ali zabilježen je dobar oporavak grmića cjelolatične žutilovke. Kroz monitoring u narednim godinama utvrđena je i daljnja prisutnost invazivne vrste svijećnjačkog osjaka sada sa slabijom pokrivnošću i brojnošću. Stanište ugroženo zbog procesta zarastanja, požara i radova na uređenju prometnice. U okviru projekta "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije" partner na projektu Primorsko- goranska županija 2020. ugovorila je izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Platak te je isti i izrađen 2021. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2000755

Hajdova hiža

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2000759

Vela špilja u Krugu

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR2000782


Rečice


2


Floristički i vegetacijski podaci postoje, nalaze se u sklopu doktorskog rada dr. Ž. Modrić. Djelomično je ugroženo cretno stanište zbog pojačane erozije tla koja je nastala izvlačenjem trupaca i formiranjem pomoćnog stovarišta. Uz sam cret postavljena je lovačka čeka s osmatračnicom. Pri obilasku 2020. uočeno je da se vegetacija na površini koja je poslužila kao pomoćno stovarište potpuno obnovila. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2000854


Pleteno iznad N.Vinodolskog


2

Prisutni konji u velikom broju, mogući je preveliki intenzitet ispaše na travnjacima. U 2021. Ustanova je provela monitoring prisutne populacije modre sase. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020. te se planiraju provoditi i u 2022., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2000856


Padine Velog vrha iznad Tomišine drage


3

Turistička staza trasirana je kroz stanište velebitske degenije što predstavlja potencijalnu ugrozu. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2000888

Otok Susak

2

Tijekom ranijih godina provedena su opsežna botanička istraživanja koja je proveo Prirodoslovni muzej u Rijeci. Stanište ugroženo zbog prisutne

erozije.


HR2000891


Jezero Njivice na Krku


2


Od 2009. do 2016. svake se godine provodilo prstenovanje ptica. U razdoblju od 2011. do 2012. godine izvršeno istraživanje i vrednovanje flore i vegetacije, preliminarna analiza istraživanja šišmiša, istraživanje i vrednovanje ugroženih vrsta vodozemaca i gmazova, istraživanje ihtiološke raznolikosti i ocjene stanja zajednice riba, a provedeno je istraživanje i vrednovanje ugroženih vrsta vretenaca (Odonata). Tijekom 2013. postavljena je poučna ploča. Stanište ugroženo hidrotehničkim zahvatima (uspostavom i održavanjem sustava odvodnje). Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2000893


Jezero Ponikve na Krku


2


2014. započet je monitoring jezerskog regoča prema monitoring protokolu te je obavljen i u 2021. godini. Stanište ugroženo hidrotehničkim zahvatima. Tijekom monitoringa regoča, godine 2015. zabilježena je u sastavu submerzne vegetacije na jezeru rijetka biljka mesožderka južnjačka mješinka (Utricularia australis ), koja kasnijih godina nije više bila opažana. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2000898

Šuma crnike na Grguru

2

Šuma je u degradiranom stanju zbog alohtone divljači (jelena lopatara).


HR2001025


Matić poljana


2

Područje je dijelom ugroženo sukcesijom. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su

2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2001035

Otočić Zabodarski

3

Na otočiću zabilježena rijetka flora (obalni halofiti).

HR2001036

Otočić V. Osir

3

Na otočiću zabilježena rijetka flora (vegetacija stijena sa endemom kvarnerski jelenak).


HR2001041


Gomance


3

Godine 2011. vršeno istraživanje faune danjih leptira, a 2012. izvršeno je sveobuhvatno florističko istraživanje. Redovito se obavlja košnja. U predjelu dna šljunčare zamjećena je 2021. devastacija staništa (u privatnom vlasništvu) offroad vozilima, kreiranjem poligona za vožnju. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020. a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. Na području šljunčare uoćena je prisutnost (tragovi) offroad vožnje.


HR2001042


Lič polje


2

U 2014. godine izrađena je analiza i valorizacija staništa gniježđenja kosca (Crex crex). Javlja se porast intenziviranja poljoprivrednih djelatnosti uz krčenje vegetacije Juniperus communis. U okviru projekta "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije" partner na projektu Primorsko-goranska županija 2020. ugovorila je izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Lič polje te je isti i izrađen 2021. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2001148

Dazdaland jama

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2001149

Velika jama

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR2001153


Stupina jama


2

2014. godine članovi SO Velebit su dojavili da su u sklopu svojih istraživanja u jami pronašli veliku količinu smeća, smeće je u prethodnim godinama već u nekoliko navrata izvlačeno iz jame. U suradnji s Upravom za inspekcijske poslove pokrenut je postupak za sanaciju i u 2015. godini napravljen

je plan sanacije.


HR2001158


Izvor Kamačnik


3


Područje se nalazi unutar značajnog krajobraza Kamačnik. U 2016. probijena je nova staza za posjetitelje od doma do kanjona. U 2016. i 2017. HYLA je obavila speleoronilačka istraživanja izvora u okviru projekta KARST. U 2017. prijavljen je projekt "Veze prirode" u okviru prekogranične suradnje, a u 2018. je projekt odobren te će trajati 30 mjeseci. JU Priroda je pridruženi partner na projektu, bez financijskog učešća, uz praćenje provedenih aktivnosti. Cilj projekta je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000 (Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje, kanjon Kamačnik), a u okviru projekta 2020. je izvršeno čišćenje izvora od otpadnog drveća. U 2018. i 2019. godini provodio se odobreni EU projekt "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području ZK Kamačnik", koji je završen 2020. Ustanova je pripremila zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dva zaštićena područja (Kamačnik, Vražji prolaz i Zeleni vir) u cilju zamjene posjetiteljske infrastrukture u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. U prosincu 2021. godine je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnijet zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik i Značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir te je ugovor sa Fondom i potpisan 2022.


HR2001257


Potok Mala Belica


3

Izvrsno očuvana staništa gorskog potoka. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020. te se planiraju provoditi i u 2022., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001275


Vrbnik


0

O području nemamo recentnijih podataka, kod pokušaja obilaska, zbog protoka vode nije bilo moguće istražiti tunel. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001300


Zebar


3

Dobro očuvano stanište uz populaciju sase u zadovoljavajućem stanju. U okviru projekta "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko- goranske županije" partner na projektu Primorsko-goranska županija 2020. ugovorila je izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Zebar te je isti i izrađen 2021. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001302


Krmpotsko


3

Dobro očuvano stanište uz populaciju sase u zadovoljavajućem stanju. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001333


Kupa kod Severina


3

Dobro očuvano stanište te se pretpostavlja da se populacije leptira Leptidea morsei nisu bitno promjenile. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2001340

Područje oko Kuštrovke

0

O području nema dostupnih podataka.


HR2001345


Vražji prolaz i Zeleni vir


3


Područje se preklapa sa značajnim krajobrazom Vražji prolaz i Zeleni vir. Slično kao i Kamačnik, značajni krajobraz Vrajži prolaz - Zeleni vir odlikuje se preplitanjem bujnog i raznolikog šumskog svijeta s očuvanim svijetom gorskih potoka, litica kanjona, slikovitih geoloških bora, slapova, brzaca, vrtložnih lonaca i krških fenomena. Osobitost su divokoze koje se zadržavaju na liticama i strmim padinama kanjona. Područje je u zadovoljavajućem stanju, ali se zbog utjecaja vode i atmosferilija kontinuirano mora vršiti obnova infrastrukture. Godine 2012. dijelom obnovljena infrastruktura za prihvat posjetitelja. U 2013. izdano je koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja. Godine 2015. izrađena je Studija analize stanja te budućeg razvoja i obnove zaštićenog područja. U proljeće 2016. godine sanirani su dijelovi odrona na stazi za posjetitelje. Također su sanirani dijelovi infrastrukture na šetnicama i prilaz Muževoj hižici. U 2017. izvršena je sanacija dijela dotrajale infrastrukture te je izrađena studija "Struktura i stav posjetitelja u Vražjem prolazu-Zelenom viru i Kamačniku". U 2018. izvršena je sanacija izvala stabala u kanjonu i obnova oštećene infrastrukture zbog velikih izvala stabala u posjetiteljskoj zoni. U 2018. izrađeno je idejno rješenje za zaštitu od odrona. U 2019. obnovljeno je koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja te je izrađen projekt vezano za zaštitu od odrona. U 2020. i 2021. obnovljavna je dotrajala posjetiteljska infrastruktura, a obnova će se nastaviti i u 2022. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. Ustanova je pripremila zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dva zaštićena područja (Kamačnik, Vražji prolaz i Zeleni vir) u cilju zamjene posjetiteljske infrastrukture u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. U prosincu 2021. godine je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnijet zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik i Značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir te je ugovor sa Fondom i potpisan 2022. U 2022. zbog iznimno jakih oborina koje su krajem rujna zadesile Rijeku i Gorski kotar, pri nastanku jakih bujica i odrona stabala i kamenja, uništen je dio posjetieljske infrastrukture. Stoga je izdana mjera zatvaranja kanjona za posjetitelje, a u narednoj godini usmjerit će se prioritetno sredstva i kapaciteti u obnovu uništene infrastrukture, kako bi se kanjon mogao ponovo otvoriti za posjećivanje.


HR2001351


Područje oko Kupice


2


U sklopu projekta Sožitje, obavljeno rekognosciranje flore. Prisutni radovi na vodotoku te je izgrađena mini hidro-elektrana. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001353


Lokve-Sunger-Fužine


2


2008. istraživano područje creta u Sungerskom lugu. Iste godine provedena je revitalizacija područja. 2009. postavljena je poučna ploča. Velika najezda potkornjaka, ali i različiti šumski radovi najveća su prijetnja šumskom staništu. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001357


Otok Krk


3


Godine 2013. provedeno je istraživanje lokava Krka kroz istraživanje faune vretenaca (Odonata). Tijekom 2014. postavljeno je 11 poučnih ploča na šetnici Batomalj-Baška. 2015. i 2016. kroz projekt LOKNA vršena su prirodoslovna istraživanja krških lokvi na području Grada Krka (vretenca, šišmiši, herpetofauna, ptice i flora). Izvršeno je popisivanje lokvi na čitavom otoku i uspostavljena on-line baza podataka te je postavljeno šest poučnih ploča i uređena tematska šetnica o lokvama. U 2016. vršena su istraživanja staništa, svojta i prirodnih vrijednosti za područje Čavlena vezano uz mogućnost lociranja područja za kamp. Prisutno zarastanje travnjaka. U okviru projekta "Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko- goranske županije" partner na projektu Primorsko-goranska županija 2020. postavila je brojač posjetitelja u okolici Baške i ugovorila izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za Krk (Baška, Punat) te je isti i izrađen 2021. U 2019. od strane nadležnog Ministarstva organizirana je akcija uklanjanja invazivne strane vrste Kudzu kojoj su se pridružili djelatnici Ustanove. Nastavljeno je redovno vršenje monitoringa invazivne strane vrste penjačice kudzu na području turističkog naselja Haludovo te je temeljem Rješenja MGOR u 2022. provedena i akcija uklanjanja. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001358


Otok Cres


3

Godine 2010. provedena je inventarizacija krajobraza i staništa na području Punta križa. 2015. provedena su istraživanja mogućnosti lociranja golf igrališta "Matalda" na području poluotoka Punta Križa. Izrađena su dva separata, "Staništa i vegetacija" i "Flora". U 2017. izvršena su istraživanja speleoloških objekata na područje Tramuntana te je pružena podrška HYLA-i vezano za istraživanje saproksilnih kornjaša. U 2020. godini provedena su dodatna speleološka istraživanja jame Čampari. U 2021. provedena su istraživanja ugroženog Natura 2000 kornjaša Limoniscus violaceus na

Cresu koja su nastavljena i u 2022.


HR2001359


Otok Rab


2

U sklopu projekta Geopark Rab provode se geološka istraživanja. Prisutan je jak antropogeni utjecaj u turističkoj sezoni zbog velikog broja posjetitelja (potencijalna ugroza laminiranih struktura sa cijanobakterijama, erozija i sl.). Od 2018. vršena su geološka istraživanja na Loparu, a čija je provedba završila 2022. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2001380

Vele i Male Srakane - Kopno

3

U 2016. i 2017. Uduga "BIOM" izvršila je botanička istraživanja otoka.


HR2001413


Šume kod Skrada


3

Stanište je očuvano i pogodno za ciljne vrste. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su

2020. a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001417


Velika Belica


3

Očuvana staništa gorskog potoka i okolnih šuma, stijena i sipara. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u

sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001419


Otok Dolin - J


3

Zabilježeno širenje borove šume sa sjevernog djela prema južnom dijelu otoka. Udruga BIOM je u 2010. otkrila populaciju bjelonokte vjetruše od 20tak gnjezdećih parova. BIOM i dalje provodi monitoring bjelonokte vjetruše u RH. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001430


Golubinjak


2

Područje se preklapa sa zaštićenom park-šumom. Zbog velike najezde potkornjaka dolazi do sušenja smreka. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR2001433


Bjeljevina


3

Stanište je očuvano i pogodno za ciljne vrste. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR2001435

Sniježnica pod Lisinom

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2001436

Sojkina jama

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2001437

Špilja kraj potoka Zala 2

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2001438

Jama kod šumarske kuće

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2001439

Jama kod lugarnice

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR2001441

Bezdan pod Vučjakom

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR2001487


Bakar - Meja


2

Stanište je ugroženo sukcesijom. Od 2015. godine redovno se provodi monitoring jadranske kozonoške prema monitoring protokolu. Primjećeno zarastanje travnjaka na kojem se nalazi orhideja. Trenutni stupanj sukcesije ne ometa razvitak jedinki, no stanje treba pratiti. Tijekom monitoringa 2022. primjećena je manja brojnost pojavnosti jedinki orhideja, a pretpostavka je radi velikih vrućina i sušnog razdoblja te se područje planira obići i 2023. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje

projekta je do konca studenog 2023.

HR2001508

Prva Brizićeva jama

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.

HR3000002

Plomin - Mošćenička draga

3

U razdoblju 2013/14. provedena su istraživanja koraligena (MedMPAnet projekt).

HR3000004

Cres - rt Grota - Merag

3

U razdoblju 2013/14. provedena su istraživanja koraligena (MedMPAnet projekt).

HR3000005

Cres - rt Pernat - uvala Tiha

3

Do 2016. godine pratilo se stanje populacije sredozemne medvjedice.

HR3000007

Cres - rt Suha - rt Meli

3

U razdoblju 2013/14. provedena su istraživanja koraligena (MedMPAnet projekt).

HR3000008

Lošinj - Vela i Mala draga

2

Staništa ugrožena zbog velikog pritiska nautičkog turizma.

HR3000009

Lošinj - uvala Sunfarni

2

Staništa ugrožena zbog velikog pritiska nautičkog turizma.

HR3000010

Lošinj - uvala Krivica

2

Staništa ugrožena zbog velikog pritiska nautičkog turizma.

HR3000011

Lošinj - uvala Balvanida

2

Staništa ugrožena zbog velikog pritiska nautičkog turizma.

HR3000012

Lošinj - uvala Pijeska

2

U razdoblju 2013/14. provedena su istraživanja posidonije (MedMPAnet projekt). Staništa ugrožena zbog velikog pritiska nautičkog turizma.

HR3000014

Ilovik i sv. Petar

2

Staništa ugrožena zbog velikog pritiska nautičkog turizma.

HR3000015

V. i M. Srakane

3

2013./14. izvršena su istraživanja - kartiranje morskih staništa za posidoniju i druga vrijedna podmorska staništa. Stanište je očuvano i pogodno za

ciljne vrste.


HR3000016


Podmorje Plavnika i Kormata


3

Godine 2007/08. provedeno je prikupljanje, analiza i vrednovanje podataka o krškim pojavama u podmorju. U razdoblju 2013/14. provedeno je testiranje monitoring protokola za praćenje koraligena (MedMPAnet projekt). Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR3000017

Podmorje otoka Suska

3

U razdoblju 2013/14. provedena je u sklopu projekta MedMPAnet kartiranje morskih vrsta i staništa posidonije i koraligena.

HR3000018

Podmorje otoka Unije

3

U razdoblju 2013/14. provedena su istraživanja: kartiranje morskih vrsta i staništa posidonije, koraligena i drugih zajednica i testiranje monitoring

protokola za posidoniju (MedMPAnet projekt).


HR3000020


Mala i Vela luka na poluotoku Sokol,

Krk


3

U razdoblju 2013/14. provedeno je testiranje monitoring protokola za praćenje koraligena (MedMPAnet projekt). Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000021


Podmorje otoka Prvić


3

Godine 2007/08. provedeno je prikupljanje, analiza i vrednovanje podataka o krškim pojavama u podmorju. 2013.g. izvršena istraživanja pojava u moru na području rta Njivice. U razdoblju 2013/14. provedena su u sklopu projekta MedMPAnet sljedeća istraživanja: kartiranje morskih vrsta i staništa posidonije, koraligena i drugih zajednica, testiranje monitoring protokola za praćenje koraligena i livada posidonije, socio-ekonomska studija lokalnog ribarstva, istraživanje, procjene i praćenja stanja priobalnih ribolovnih resursa te izrada studije ribolovnih resursa.


HR3000022


Podmorje otoka Grgur i Goli


3

Godine 2007/08. provedeno je prikupljanje, analiza i vrednovanje podataka o krškim pojavama u podmorju. Godine 2014. provođena su istraživanja u sklopu projekta MedMPAnet: kartiranje morskih vrsta i staništa posidonije, koraligena i drugih zajednica, socio-ekonomska studija lokalnog ribarstva, istraživanje, procjene i praćenje stanja priobalnih ribolovnih resursa te izrada studije ribolovnih resursa.


HR3000024


Supetarska draga na Rabu


2

Ugrožena staništa zaslanjenih močvara zbog velikog pritiska nautičara i utjecaja marine te antropogenih promjena na kopnenom dijelu močvare (nasipavanja, onečišćenja i sl.). Tijekom druge polovice 2020. evidentiran je prilikom obilaska područja od strane JUP pomor cjelokupne populacije periski u ovoj velikoj uvali. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a

planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000025


Zaljev Kampor na Rabu


2

Područje vrlo ugroženo zbog antropogenih utjecaja. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su

2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR3000026

Dolfin i otoci

0

O području nema dostupnih podataka.

HR3000027

Podmorje Trstenika

3

Stanište je očuvano.

HR3000028

I. strana V. i M. Orjula

3

Stanište je očuvano.


HR3000029


Obala između rta Šilo i Vodotoč


3

Stanište je relativno dobro očuvano. U širem području uvale Vodotoč uočljiv je povećani pritisak na obalna staništa zbog turističkih i rekreacijskih aktivnosti na plažama. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano

trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000030


M.Draga - Žrnovnica


3

Stanište je relativno dobro očuvano. U neposrednoj blizini granice područja, u uvali Žrnovnica, nalaze se instalacije marikullture koje su na ovom lokalitetu od 1987. godine. Od 2012. uzgajalo se 80 t/ god. orada i brancina što je bila maksimalna količina u uzogoju na ovom ribogojilištu.

Trenutno je ribogojilište u prenamjeni za uzgoj 35 t/god. mlađi kalifornijske pastrve.


HR3000161


Cres - Lošinj


2

Od 2010. do 2016. se u suradnji s Plavim svijetom kontinuirano provodio monitoring dobrih dupina. U razdoblju 2013/14. provedena u sklopu projekta MedMPAnet testiranje monitoring protokola za praćenje koraligena i livada posidonije. U 2015. godini provodila su se dva projekata s Institutom Plavi svijet: Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima u Primorsko-goranskoj županiji i Partnerstvo za održivo korištenje morskih resursa. U suradnji sa PMF-om od 2012. se provodi projekt praćenja temperature mora u podmorju otoka Ćutina. Projekt je dio šireg programa TMEDNet. Ciljna vrsta ugrožena zbog znatnog pritiska nautičkog turizma. U suradnji s Plavim svijetom, pripremljen je i na LIFE program prijavljen projekt "CroCoDol" usmjeren na poboljšanje statusa očuvanosti populacije dobrog dupina (Tursiops truncatus ) unutar područja ekološke mreže Natura 2000 Cres-Lošinj no nije prošao.

HR3000198

Medvjeđa pećina kod uvale Lučica

(Lošinj)

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR3000247


Špilja podno Kostrija (Vrbnička špilja)


0

O speleološkom objektu prikupljeni su osnovni podaci tijekom zajedničkog obilaska JUP i MGOR. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000257


Jama Vrtare Male


3

Jama Vrtare mala je jedno od najznačajnijih lokaliteta staništa anhijalinih špilja s bogatom, dijelom endemičnom faunom, a također je najznačajniji paleontološki lokalitet pleistocenske (ledenodobne) faune u PGŽ. Tijekom nekoliko godina provođena su paleontološka istraživanja jame (sudjelovali su paleontolozi PMZ-a i HAZU) što je rezultiralo predstavljanjem rezultata i nalaza istraživanja (najznačajniji paleontološki nalazi su lubanja i kosti špiljskog lava, ledenodobnih slonova i drugi rijetki nalazi). Napravljena su i detaljna geološka istraživanja okolice jame. Hrvatsko biospeleološko društvo također je istraživalo recentnu speleofaunu jame. O svim istraživanjima JUP je redovito izvješćivana i dobivala je izvješća o provedenim istraživanjima i rezultatima nalaza.


HR3000415


Uvale Jaz; Soline i Sulinj na Krku


2

2014. godine izrađena je studija o prirodoslovnim vrijednostima uvale Soline. Prisutno širenje turističkih sadržaja i djelomično nasipavanje muljevitih obala zaljeva Soline. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000417


Zaljev Sv. Eufemije na Rabu


2

Prisutan jak antropogeni utjecaj zbog zasipavanja materijalom te morskih onečišćenja. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. Prilikom terenskog izvida 2022. utvrđeno

je zaraštanje CST Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion.

HR3000446

Medvjeđa špilja (morska)

0

O speleološkom objektu nemamo dostupnih podataka.


HR3000452


Krk - od rta Negrit do uvale Zaglav


2

Prisutan velik utjecaj turizma u ovom području. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000453


Krk - od uvale Zaglav do Crikvenog rta


2

U razdoblju 2013./14. provedena su u sklopu projekta MedMPAnet sljedeća istraživanja: testiranje monitoring protokola za livade posidonije. Prisutan veliki utjecaj turizma u ovom području. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000454


Krk - od Crikvenog rta do rta Sv. Nikole


0


Nemamo dostupnih podataka. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020. , a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000465


Podmorje istočne obale otoka Krka


3

Provedena su istraživanja staništa posidonije 2010/11. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000467


Podmorje Kostrene


3

2007. godine izrađena je studija o prirodoslovnim vrijednostima podmorja Kostrena (kao podloga za proglašenje zaštite). Tijekom obilaska uočena pojava antropizacije kod morskih ptica (primjerice morski vranci i još neke morske i obalne ptice toleriraju kupače tijekom ljetne sezone).


HR3000468


Podmorje poluotoka Lopar - Rab


3

Stanište je očuvano. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Rab u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano

trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR3000472


Podmorje oko rta Ćuf na Krku


3


Godine 2014. izrađena Studija o prirodnim vrijednostima obalnog pojasa poluotok Ćuf - Njivice, otok Krk. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.


HR4000029


Zaljev Soline - otok Krk


2


Godine 2014. izrađena je Studija "Lječilište Meline" u zaljevu Soline, otok Krk: prirodne vrijednosti Solina i mogućnosti realizacije lječilišta na način da se ne ugrozi temeljni fenomen. Glavna ugroza je utjecaj turizma i širenje turističkih sadržaja. Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za otok Krk u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023.

HR4000031

Otok Zeča

3

Godine 2012. izvršeno prstenovanje galebova (na otočiću Pregaznik).


HR5000019


Gorski kotar i sjeverna Lika


2


Preklapa se sa većinom zaštićenih područja u Gorskom kotaru. Istraživanja koja su provedena na navedenom području su sljedeća: godine 2012. provedeno je istraživanje dijela lokvi na području Gorskog kotara kroz istraživanje faune vretenaca (Odonata). Monitoring velikih zvijeri (praćenje pojavnosti risa putem foto-zamki) provodi se kontinuirano od 2012. Godine 2014. kupljena je jedna, a 2015. druga ogrlica za risa. U 2015. je jedan ris (Goran ZIP) obilježen telemetrijskom ogrlicom i kontinuirano se pratilo njegovo kretanje. U 2016. prestalo je praćenje iste jedinke te je obilježena druga jedinka (Burni ZIP). U 2017. zamijenjena je jedna neispravna ogrlica u reklamacijskom roku. U 2018. obilježeni su GPS ogrlicom ris Marko ZIP te ris Martin. Dugogodišnji suradnik na aktivnostima monitoringa risa Veterinarski fakultet iz Zagreba u 2018. započeo je s provođenjem LIFE projekta u okviru kojega će se postaviti oko 100 foto zamki na području obitavališta risa u RH. Iako nije partner na projektu, Ustanova će se uključiti u projekt kroz aktivnosti praćenja risa. Godine 2012. istražena je flora doline Kupe, vegetacijski profil u dolini Kupe i važne, endemične i rijetke biljke u gornjem dijelu doline Kupe. Izrađena je studija o staništima medvjeda. U tijeku vršenja monitoringa Natura 2000 vrste 2016. leptira apolona, na području Drivenika uočeno je par jedinki vrste. 2016.g. u okviru projekta inventarizacije vidikovaca, prikupljani su podaci o flori i fauni staništa. U 2018. tijekom monitoringa nije sa sigurnošću mogla biti utvrđena prisutnost leptira apolona te se može pretpostaviti smanjenje brojnosti populacije ili izumiranje ove vrste na području Gorskog kotara. Javlja se napuštanje tradicijske poljoprivrede što dovodi do gubitka ciljnih staništa. Posljedično se javlja zarastanje travnjaka. Pojedina ciljna staništa izložena su i požarima (veliki dio autohtone šume s crnim borom izgorilo je u požarima proteklih godina). Javlja se i onečišćenje vodotoka i fragmentacija staništa. Terenskim obilascima 2021. su utvrđena nova nalazišta cjelolatične žutilovke (Natura 2000 vrsta). Područje je obuhvaćeno izradom prijedloga Plana upravljanja za Gorski kotar u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u kojem sudjeluje Ustanova. Aktivnosti na izradi prijedloga Plana upravljanja pokrenute su 2020., a planirano trajanje projekta je do konca studenog 2023. U 2021. godini pratila se pojavnost velikih zvijeri na području putem foto zamki te razmjenom podataka iz srodnih projekata koji se provode na ovom području, a što je nastavljeno i u 2022. te će se nastaviti u 2023. Do konca 2022. Ustanova će izraditi kućice za sove jastrebače koje će i 2023. u suradnji s HAZU, Zavodom za ornitologiju i postaviti na odabranim lokacijama u cilju poboljšanja uvjeta za gnježđenje, uz provedbu monitoringa.


Nadopuna: Područje čitave Primorsko- goranske županije
Godine 2011. provedena je determinacija svih speleoloških objekata u NEM u PGŽ. Iste godine, za potrebe izrade novog Prostornog plana PGŽ JU Priroda je izradila studiju o prirodnim osobitostima flore, faune i vegetacije PGŽ. Godine 2012./13. provedena su na području Vinodolskih strmaca istraživanja ornitofaune i vegetacije. Od 2012. do 2013. provedeno je mjerenje radioaktivnog plina radona u špiljama Vrelo i Biserujka. U 2013/14. izrađena je detaljna krajobrazna studija za područje PGŽ. Od 2015. na području cijele Županije vrši se monitoring kornjaša (usputna opažanja). Od 2015. vrše se i usputna opažnja geoloških tragova ledenjaka. U 2018. provedeno je istraživanje populacije surog orla na području Primorsko- goranske županije. U tijeku 2020. u suradnji s Ministarstvom, prikupljani su podaci te je na više podmorskih lokacija vršen terenski izvid stanja populacija plemenitih periski. Nije utvrđena ni jedna živa jedinka. Tijekom 2021. i 2022., zajedno s Ministarstvom, Zavodom, vodećim partnerom i drugim partnerima, provodile su se aktivnosti i mjere u cilju očuvanja plemenite periske (Pinna nobilis ) u sjevernom dijelu Jadranskog mora, te se sukladno dinamici projakta namjeravaju nastaviti i u 2023. Prema dojavama, pronađene su dvije žive jedinke te su zbog ugroze zaštićene kavezima (Rab i Cres). U 2022. obiđene su i dvije lokacije s populacijom modre sase, a izvan područja EM s ciljem očuvanja te vrste. Ustanova bilježi i pojavnost invazivnih vrsta prilikom obilazaka područja upravljanja, ali i u urbanim dijelovima.

*OCJENA STANJA PODRUČJA:

 1. - nepoznat status: za ocjenu stanja vrijednosti područja nema dostatnih i primjerenih podataka

 2. - područje je nepovratno izgubilo vrijednosti ili su vrijednosti i dalje prisutne, no nemaju značaj za zaštitu prirode (npr. različiti kulturno-povijesni spomenici, kupališne zone i sl.) 2 - ugroženo područje: vrijednosti područja su narušene/ugrožene te je potrebna promjena načina korištenja, revitalizacija i/ili poduzimanje dodatnih mjera zaštite

3 - zadovoljavajuće: vrijednosti područja su u povoljnom stanju, a načini upravljanja područjem su odgovarajući


B

C

D

12

4. Ocjena provedbe plana upravljanja


3

Tablica 4.1. OCJENA I GODINA PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA

4


GODINA PROVEDBE:

5

6

OCJENA PROVEDBE PLANA UPRAVLJANJA

7

Za područja kojima upravlja Javna ustanova "Priroda" nisu izrađeni planovi upravljanja.

8


Tablica 4.2. PLANIRANE AKTIVNOSTI KOJE SE NEĆE PROVODITI U PLANSKOJ GODINI

9

10

KOD

AKTIVNOST

OBRAZLOŽENJE

11
12
13
14
15
16
17


18

19

20

21


 1. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

  Tablica 5. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA


  POSEBAN

  CILJ


  KOD


  AKTIVNOST


  POKAZATELJ AKTIVNOSTI


  PRIORITET


  PRVA GODINA PROVEDBE

  ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA


  SURADNICI


  PROCJENA TROŠKA

  PROVEDBE


  NAPOMENA

  A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI


  A.1. Osigurano je povoljno stanje očuvanosti Natura 2000 vrsta u zaštićenim područjima


  A.1.1.

  (AA14 PU KRK dio

  aktivnosti)

  Utvrđivanje broja gnijezdećih parova bjeloglavih supova u 2023. godini u svim kolonijama u nadležnosti Ustanove (Cres, Krk, Plavnik i Prvić) metodom apsolutnog cenzusa i utvrđivanje broja uspješno opernaćenih mladunaca, kao i bilježenje prisustva ostalih vrsta vrijedne ornitofaune (sivi sokolovi, suri orlovi, morski vranci itd.)

  (Projekt LIFE SUPport)


  Izrađeno izvješće


  1


  2010.


  Služba čuvara prirode, Stručna služba


  BIOM
  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).


  Aktivnost je predložena u okviru plana upravljanja otoka Krk (PU 6020) koji je u izradi.

  A.1.2.

  (AA6 PU KRK)

  Provesti ornitološko istraživanja na području

  posebnog ornitološkog rezervata Glavine-Mala luka.


  Izrađeno Izvješće


  1


  2023.

  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici  Aktivnost je predložena u okviru plana upravljanja otoka Krk (PU 6020) koji je u izradi.


  A.1.3.

  Tijekom ljetnih mjeseci učestaliji obilazak kolonija bjeloglavih supova u cilju spašavanja više mladih jedinki bjeloglavih supova, pronalaska uginulih jedinki i smanjivanja potencijalnog uznemiravanja. (Projekt LIFE SUPport)


  Broj obilazaka gnijezdećih

  kolonija


  1


  2023.


  Služba čuvara prirode, Stručna služba

  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).

  A.1.4.

  Nastaviti pratiti stanje pomladne površine

  alepskog bora unutar park-šume Čikat.

  Izrađeno izvješće

  2

  2017.

  Služba čuvara

  prirode  A.2.1.

  Prstenovanje na gnijezdima dijela juvenilnih supova plastičnim markerima i metalnim

  prstenovima (HR1000033).


  Izrađeno Izvješće


  1


  2020.

  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici

  A.2.2.

  Prikupljanje podataka o pojavnosti vuka i risa putem fotozamki i bilježenjem tragova

  (HR5000019).


  Izrađeno izvješće


  1


  2011.

  Služba čuvara

  prirode
  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u

  izradi.


  A.2.3.

  Aktivno bilježenje markiranih supova na hranilištu

  (HR1000033) i dostava podataka Zavodu za ornitologiju.


  Broj očitanih markera


  1


  2021.

  Služba čuvara prirode, Stručna

  služba


  A.2.4.

  Uspostava novog sustava videonadzora na hranilištu za bjeloglave supove (HR1000033). (Projekt LIFE SUPport)


  Uspostavljen sustav


  1


  2023.

  Služba čuvara prirode, Stručna služba


  Vanjski suradnici
  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).


  A.2.5.

  Unaprijeđenje sustava video nadzora gnijezdilišta

  supova na Plavniku (HR1000033). (Projekt LIFE SUPport)


  Broj postavljenih kamera


  1


  2021.


  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici
  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).


  A.2.6.

  Monitoring sove jastrebače uz postavljanje novih

  kućica za gniježđenje (HR1000019).


  Izrađeno izvješće


  1


  2023.


  Stručna služba


  Vanjski suradnici  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u

  izradi.

  A.2.7. (AA11 PU KRK)


  Monitoring vretenca jezerski regoč (HR2001358).


  Izrađeno izvješće


  2


  2014.


  Stručna služba
  Aktivnost je predložena u okviru plana upravljanja otoka Krk (PU 6020) koji je u izradi.


  A.2.8.

  Bilježenje pojavnosti zaštićenih kornjaša (sva

  kopnena područja u PGŽ, uključujući područja ekološke mreže).


  Izrađeno izvješće


  3


  2015.


  Stručna služba

  A.2. Osigurano je

  povoljno stanje očuvanosti Natura 2000 vrsta u ekološkoj mreži Primorsko-goranske županije


  A.2.9.

  Monitoring orhideje jadranske kozonoške

  (HR2001487).


  Izrađeno izvješće


  2


  2015.


  Stručna služba
  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u

  izradi.

  A.2.10.

  Monitoring lokvi na otoku Krku (HR2001357).

  Izrađeno izvješće

  2

  2015.

  Stručna služba


  A.2.11.

  Monitoring invazivne strane vrste penjačice kudzu na lokaciji Haludovo (HR2001357) uz akcije

  uklanjanja prema potrebi.


  Izrađeno izvješće


  2


  2020.


  Stručna služba

  MINGOR/

  ZZOP

  A.2.12.

  Prirodoslovna istraživanja područja vodotoka Rječine (HR2000658)


  Izrađeno izvješće


  1


  2022.

  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u

  izradi.

  A.2.13.

  Utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase na

  lokalitetima PGŽ.

  Izrađeno izvješće

  2

  2021.

  Stručna služba

  MINGOR/

  ZZOP
  A.2.14.

  Istraživanja travnjaka na širem području Obruča.

  Izrađeno izvješće

  2

  2014.

  Stručna služba


  A.2.15.

  Utvrđivanje i praćenje stanja plemenite periske u

  sjevernom dijelu Jadranskog mora u koordinaciji

  Ministarstva i Zavoda.


  Izrađeno izvješće


  1


  2021.


  Stručna služba


  Vanjski suradnici

  A.2.16.

  Praćenje stanja populacije šišmiša u špilji Peć va Zagori kod Novog Vinodolskog (HR2000200).


  Izrađeno izvješće


  2


  2021.


  Stručna služba


  Vanjski suradnici

  A.2.17.

  Redovito bilježiti i prijavljivati pronalaske mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja putem Obrasca za dojavu.


  Broj dojava


  3


  2017.

  Stručna služba, Služba čuvara prirode


  A.2.18.

  Redovito prijavljivati pronalaske i/ili viđenja živih ili mrtvih jedinki svih divljih vrsta sisavaca kroz obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a.


  Broj dojava


  3


  2019.

  Stručna služba, Služba čuvara prirode


  A.2.19.

  Redovito bilježiti i prijavljivati invazivne strane

  vrste putem mobilne aplikacije ili web obrasca


  Broj dojava


  3


  2023.

  Stručna služba, Služba čuvara

  prirode

  A.2.20.

  Ostala istraživanja ovisno o ugrozama i zatečenim

  stanjima na terenu.

  Izrađeno izvješće prema

  potrebi

  3

  2007.

  Stručna služba


  A.3. Izrada planova upravljanja za zaštićena područja i ekološku mrežu


  A.3.1.


  Nastaviti sa sudjelovanjem u izradi planova upravljanja za područje ekološke mreže i zaštićenih područja za otok Krk, otok Rab i Gorski kotar (i pridružena područja) u suradnji sa nadležnim Ministarstvom.


  Izrađeni planovi upravljanja


  1


  2017.


  Stručna služba


  MINGOR,

  Zadruga Granum Salis, JU NP Risnjak, JU Ličko- senjske županije, JU Karlovačke županije, dionici
  A.4. Sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Natura 2000


  A.4.1.


  Na traženje, kao javno tijelo, sudjelovati u postupcima davanja mišljenja na prostorno- plansku dokumentaciju, ekološku mrežu, dopuštenja za zahvate i slične zahtjeve vezane uz upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom.


  Broj izdanih mišljenja


  1


  2014.


  Stručna služba


  A.5. Praćenje stanja na terenu radi očuvanja povoljnog stanja


  A.5.1.

  Provoditi nadzor u zaštićenim područjima s naglaskom na obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti kao i u ekološkoj mreži te prema potrebi upozoriti, izreći upravnu mjeru, podnijeti kaznenu prijavu ili pokrenuti prekršajni postupak zbog nedozvoljenih radnji ili zahvata.


  Broj izvršenih obilazaka


  1


  2009.


  Služba čuvara

  prirode


  A.5.2.

  Ukazivanje na postojanje problema uviranja kanalizacijske vode u geomorfološki spomenik prirode ponor Gotovž i inicijativa za rješavanjem

  istog.


  Broj održanih sastanaka i/ili

  dopisa prema potrebi


  2


  2007.


  Stručna služba

  MINGOR, Općina Klana, KD Vodovod i

  kanalizacija

  A.6. Osigurano je učinkovito upravljanje oporavilištem za bjeloglave supove


  A.6.1.

  Spašavanje, prihvat i oporavak bjeloglavih supova s ciljem njihova ponovnog povratka u prirodu.

  Broj prihvaćenih jedinki u

  oporavilište


  1


  2016.

  Služba čuvara prirode, Stručna

  služba


  Partneri

  A.6.2.

  Utvrđivanje uzroka smrtnosti bjeloglavih supova. (Projekt LIFE SUPport)


  Broj provedenih razudbi


  1


  2018.

  Služba čuvara prirode, Stručna

  služba


  Partneri

  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).


  A.6.3.

  Obilježavanje dijela rehabilitiranih bjeloglavih supova GPS odašiljačima radi telemetrijskog praćenja.

  (Projekt LIFE SUPport)


  Broj obilježenih supova GPS odašiljačima


  1


  2017.


  Služba čuvara

  prirode


  Partneri


  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).


  A.6.4.

  Sudjelovati u obilasku trasa otočnih SN dalekovoda u cilju evidentiranja elektrokucije i suradnja s operaterom distribucijskog sustava u cilju bržeg rješavanja problema.

  (Projekt LIFE SUPport)


  Broj evidentiranih elektrokucija / broj zaštićenih stupnih mjesta


  1


  2017.


  Služba čuvara prirode, Stručna služba


  Partneri


  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).


  A.6.5.

  Vođenje hranilišta za bjeloglave supove na otoku

  Cresu.

  (Projekt LIFE SUPport)


  Količina odložene hrane


  1


  2016.

  Služba čuvara prirode, Stručna

  služba


  Provedba aktivnosti u sklopu EU projekta LIFE

  SUPport (G.1.1.).

  A.7. Priprema stručnog obrazloženja za

  ukidanje zaštite


  A.7.1.

  Provedba postupka ukidanja zaštite spomenika prirode stari hrast u Sv. Petru na otoku Cresu radi gubitka obilježja.


  Proveden postupak ukidanja zaštite


  1


  2022.


  Služba čuvara

  prirode


  MINGOR, PGŽ (UOPUGZO)
  A.8. Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti


  A.8.1.


  Nastaviti sa radovima krajobraznog uređenja prema potrebi ovisno o ugrozama i zatečenom stanju na terenu.


  Broj obavljenih radova krajobraznog uređenja (prema potrebi)


  3


  2007.


  Služba čuvara

  prirode

  A.9. Održan je i nadopunjen Geografsko- informacijskog sustava o prirodnim vrijednostima Županije


  A.9.1.


  Nastaviti aktivnosti kontinuiranog prikupljanja podataka i nadopune internog informacijskog sustava.


  Broj unosa u bazu podataka


  3


  2008.


  Služba čuvara

  prirode

  B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA

  B.1. Osigurano je održivo korištenje prirodnih dobara u zaštićenim područjima i speleološkim objektima


  B.1.1.


  Obavljanje gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima i dalje regulirati putem mehanizma koncesijskih odobrenja (višegodišnjih i jednokratnih).


  Broj izdanih koncesijskih odobrenja


  1


  2013.


  Služba čuvara

  prirode

  C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI
  D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA

  D.1. Podignuta je razina znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštićena područja

  D.1.1.

  Promicanje zaštite prirode i obilježavanje

  prigodnih datuma u javnosti.

  Broj održanih edukativnih

  aktivnosti

  2

  2006.

  Stručna služba

  D.1.2.

  Objavljivanje članaka u sredstvima javnog

  priopćavanja.

  Broj objavljenih članaka

  1

  2006.

  Stručna služba

  D.1.3.

  Održavanje web stranica te ostali oblici

  informiranja javnosti.

  Broj objava u digitalnim

  medijima

  1

  2007.

  Stručna služba


  D.2. Ulaganje u infrastrukturu s ciljem turističke valorizacije zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000


  D.2.1.

  Obnova uništene posjetiteljske infrastrukture bujičnom poplavom i odronima u kanjonu značajnog krajobraza Vražji prolaz.


  Obnovljena infrastruktura


  1


  2013.


  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u izradi.


  D.2.2.

  Održavanje, obnova i unaprijeđenje posjetiteljske

  infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik


  Obnovljena infrastruktura


  1


  2016.

  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici

  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u

  izradi.


  D.2.3.

  (AC1 PU KRK dio

  aktivnosti)


  Redovno održavati (obnoviti) edukativno-turstičke tabele u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 (staza Biserujka - Slivanjska, staza medvjeda).


  Broj obnovljenih tabela


  1


  2007.


  Stručna služba


  Vanjski suradnici  Aktivnost je predložena u okviru plana upravljanja otoka Krk (PU 6020) koji je u izradi.


  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u izradi.


  D.2.4.

  Nastaviti suradnju s Hrvatskim šumama i Gradom

  Rab vezano uz upravljanje park-šumom Komrčar.

  Broj održanih sastanaka i/ili

  dopisa prema potrebi


  2


  2012.

  Služba čuvara

  prirode

  Hrvatske šume,

  Grad Rab  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja otoka Rab (PU 6089) koji je u izradi.


  D.3. Osigurana je održiva turistička valorizacija zaštićenih područja i speleoloških objekata


  D.3.1.

  Izraditi projektnu dokumentaciju za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir i

  značajnom krajobrazu Kamačnik.


  Izrađena projektna

  dokumentacija


  1


  2023.


  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici  Aktivnost će biti predložena u okviru plana upravljanja Gorskog kotara (PU 6025) koji je u izradi.


  D.3.2.

  Speleološko istraživanje i biospeleološki pregled potencijalnih speleoloških objekata za turističko

  korištenje.


  Izrađeno izvješće


  1


  2023.

  Služba čuvara

  prirode


  Vanjski suradnici

  D.3.3.

  Praćenje mikroklime u Zametskoj špilji i turistički valoriziranim speleološkim objektima Lokvarka, Vrelo i Biserujka stacionarnim mjeračima (temperaturni data loggeri).


  Izrađeno izvješće


  1


  2022.


  Služba čuvara

  prirode


  PMF (projekt

  Speleoklim)


  D.4.1.

  Provoditi redovne aktivnosti prihvata posjetitelja u

  Centru za posjetitelje.


  Broj posjetitelja


  1


  2014.

  Stručna služba,

  Ured ravnatelja


  Partneri
  D.4. Osigurano je učinkovito upravljanje Centrom za posjetitelje Beli


  D.4.2.

  Provoditi edukativne i promotivne aktivnosti (radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta, obilježavanje Međunarodnog dana strvinara/održavanje manifestacije "Dan otvorenih

  vrata" i sl.).


  Broj održanih edukativnih

  aktivnosti


  1


  2014.


  Stručna služba,

  Ured ravnatelja


  Partneri

  D.4.3.


  Razviti i provoditi volonterske programe.


  Broj volontera


  1


  2014.

  Stručna služba, Služba čuvara prirode, Ured

  ravnatelja


  Partneri


  D.5. Osigurano je učinkovito upravljanje Centrom za posjetitelje "Velike zvijeri"


  D.5.1.

  Provoditi redovne aktivnosti prihvata posjetitelja u

  Centru za posjetitelje.


  Broj posjetitelja


  1


  2021.

  Stručna služba,

  Ured ravnatelja


  D.5.2.

  Provoditi edukativne i promotivne aktivnosti (radionice za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, promocija i oglašavanje).


  Broj održanih edukativnih

  aktivnosti


  1


  2021.


  Stručna služba,

  Ured ravnatelja  E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

  E.1. Osigurano je učinkovito upravljanje zaštićenim područjima uključivanjem

  lokalne zajednice


  E.1.1.


  Surađivati s NVO Lisina avantura vezano uz održivo korištenje i valorizaciju značajnog krajobraza Lisina.


  Broj izvršenih aktivnosti

  Izrađeno izvješće


  1


  2018.


  Služba čuvara

  prirode


  Lisina avantura
  E.2. Osigurano je učinkovito upravljanje zaštićenim područjima uključivanjem u međunarodne i nacionalne projekte


  E.2.1.


  Pružati potporu lokalnoj zajednici u realizaciji aktivnosti i prijavi projekata za unaprjeđenje infrastrukture za sufinanciranje iz nacionalnih ili međunarodnih izvora.


  Broj sastanaka i/ili dopisa prema potrebi


  3


  2012.


  Služba ravnatelja


  Vanjski suradnici
  F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE

  F.1. Osigurano je stručno usavršavanje djelatnika ustanove


  F.1.1.


  Sudjelovati na stručnim skupovima i konferencijama te suradnja s ostalim ustanovama koje se bave problematikom zaštite prirode.


  Broj sudjelovanja i aktivnosti


  2


  2007.


  Stručna služba


  Vanjski suradnici
  G. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA

  G.1. Sudjelovanje u projektima u cilju očuvanja Natura 2000 vrsta u ekološkoj mreži Primorsko-goranske županije u povoljnom stanju očuvanost


  G.1.1.


  Sudjelovati u provedbi projekta LIFE SUPport (aktivnosti A.1.1., A.1.2., A.2.4., A.2.5., A.6.2., A.6.3., A.6.4., A.6.5.)

  (Projekt LIFE SUPport)


  Provedene aktivnosti


  1


  2023.


  Služba čuvara prirode, Stručna služba, Ured ravnatelja


  BIOM, VCF, HEP

  ODS, PZ Otok Krk
  Ukupno proračunska sredstva

  137.711,00  Ukupno vlastiti prihodi


  144.534,00


  UKUPNO OSIGURANA SREDSTVA U FINANCIJSKOM PLANU JAVNE USTANOVE "PRIRODA"

  282.245,00


 2. Istraživanja i praćenje stanja

  Tablica 6. PLANIRANA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U PLANSKOJ GODINI


  KOD


  VRSTA/STANIŠNI TIP


  PRVA GODINA PROVEDBE


  INTERVAL PROVEDBE


  PROVODITELJ AKTIVNOSTI


  METODOLOGIJA


  PODRUČJE ISTRAŽIVANJA

  /PRAĆENJA STANJA

  A.1.1.

  A.2.1.


  bjeloglavi supovi


  2010.


  svake godine

  JU Priroda u suradnji s vanjskim suradnicima


  utvrđivanje broja gnijezdećih parova, telemetrija i prstenovanje

  Ornitološki rezervati na otocima

  Cres, Krk i Prvić te otok Plavnik


  A.2.2.


  velike zvijeri (ris i vuk)


  2011.


  svake godine


  JU Priroda

  foto-zamke, Obrazac za unos podataka o opažanju znakova prisutnosti vuka i risa, ZZOP, podaci se dostavljaju na email velikezvijeri@mzoe.hr, telemetrija


  Gorski kotar

  A.2.7. (AA11 PU

  KRK)


  jezerski regoč


  2014.


  svake godine


  JU Priroda

  Španić, R.; Vilenica, M. i Šegota, V. (2013): Program za praćenje stanja jezerskog regoča (Lindenia tetraphylla) u Hrvatskoj, IRES - Institut za istraživanje i razvoj

  održivih eko sustava, Velika Gorica.


  Jezero Ponikve na otoku Krku

  A.2.8.

  kornjaši

  2015.

  svake godine

  JU Priroda

  brojanje jedinki bilježenjem usputnih zapažanja

  Cijela PGŽ


  A.2.9.


  jadranska kozonoška


  2015.


  svake godine


  JU Priroda


  Čičmir, R., Borovečki-Voska, Lj., Šincek, D. (2014): Program monitoringa za jadransku kozonošku (Himantoglossum adriaticum Baumann). Technical report, ADIPA – društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske.


  Bakar-Meja

  A.2.10.

  lokve otoka Krka

  2015.

  -

  JU Priroda

  obilazak i praćenje stanja lokvi radi uvida u dinamiku promjena i antropogenog

  utjecaja

  Otok Krk

  A.2.11.

  kudzu

  2020.

  svake godine

  JU Priroda

  praćenje dinamike invazivne biljke u turističkom naselju Haludovo (uz eventualne

  akcije ponovnog uklanjanja)

  Malinska, otok Krk


  A.2.12.


  prirodoslovna istraživanja područja vodotoka Rječine


  2022.


  odredit će se po dostupnosti više podataka


  JU Priroda u suradnji s vanjskim suradnicima

  Temeljem provedenih aktivnosti u sklopu pripreme izrade PU GK te temeljem sastanaka s dionicima koji sudjeluju u upravljanju vodotokom ili ga koriste ili imaju interes vezano za njegovo očuvanje, u sklopu izrade PU za Gorski kotar održana je posebna dionička radionica za ovo područje. Zbog nedostatka podataka za ovo područje provoditi će se prirodoslovna (geomorfološka i srodna) istraživanja.


  vodotok Rječine


  A.2.13.


  modra sasa


  2021.

  odredit će se po

  dostupnosti više podataka


  JU Priroda


  kartiranje prisutnosti vrste


  Područja PGŽ


  A.2.14.

  istraživanja travnjaka na širem području Obruča


  2014.

  odredit će se po

  dostupnosti više podataka


  JU Priroda


  izrada vegetacijskih snimki (popis flore)


  šire područje Obruča


  A.2.15.


  periska


  2020.


  svake godine

  JU Priroda u suradnji s vanjskim suradnicima


  praćenje stanja prijavljenih lokacija


  po dojavi


  A.2.16.


  šišmiši


  2018./2021.


  svake godine

  JU Priroda u suradnji s vanjskim suradnicima

  Holcer, D.; Pavlinić, I. (2008.): Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja; terenski obrazac za monitoring šišmiša u podzemnim objektima, HAOP (2015.)

  Peć va Zagori kod Novog

  Vinodolskog

  A.2.17.

  strogo zaštićene životinje

  2017.

  svake godine

  JU Priroda

  Obrazac za dojavu pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih

  životinja

  Cijela PGŽ

  A.2.18.

  sisavci

  2019.

  svake godine

  JU Priroda

  Obrazac za dojavu pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih

  životinja (projekt EMMA2)

  Cijela PGŽ

  A.1.2.

  (AA6 PU

  KRK)


  ornitološka istraživanja


  2023.

  odredit će se po

  dostupnosti više podataka


  vanjski suradnici


  ciljana ornitološka istraživanja u posebnom rezervatu

  Posebni ornitološki rezervat

  Kuntrep (Glavine - Mala luka),

  Krk

  A.2.19.

  invazivne vrste

  2023.

  svake godine

  JU Priroda

  praćenje pojavnosti invazivnih vrsta na područjima upravljanja prilikom obilaska te

  prijavljivanje putem mobilne aplikacije ili web obrasca

  Cijela PGŽ


  A.2.6.


  sova jastrebača


  2023.

  odredit će se po dostupnosti više podataka


  JU Priroda u suradnji s vanjskim suradnicima

  Do konca 2022. biti će izrađene kućice za sove jastrebače, koje će se u suradnji s HAZU, Zavodom za ornitologiju, postaviti na odabranim lokacijama na području Gorskog kotara u cilju monitoringa vrste te osiguravanja poboljšanih uvjeta

  gniježđenja.


  Gorski kotar


  A.2.20.

  ostala istraživanja ovisno o ugrozama i zatečenim stanjima na terenu


  2007.


  prema potrebi


  JU Priroda


  prema potrebi


  Cijela PGŽ

 3. Projekti

  Tablica 7.1. PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO PROVODE

  Naziv projekta: "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“


  Cilj projekta: Izrada planova upravljanja na razini RH – za područje PGŽ: otoci Krk i Rab te područje Gorskog kotara

  Opis projekta: Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba u prvoj fazi te

  Gorskoga kotara u drugoj fazi provedbe projekta.

  Nositelj projekta: MINGOR

  Partner na projektu: JU Priroda i druge JU

  Vremensko trajanje projekta: 2017. - 2023.

  Financijska vrijednost projekta: 186.497.150,00 kn za čitavo područje RH  Tablica 7.2. PLANIRANI PROJEKTI

  Naziv projekta: LIFE SUPport

  Cilj projekta: unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj,

  koja se nalazi na Kvarnerskim otocima.


  Opis projekta: Projekt je strukturiran kroz osam radnih paketa. Neke od aktivnosti koje Ustanova planira realizirati kroz projekt vezuju se uz unaprjeđenje monitoringa populacije i spašavanja mladih ptica, osiguranje sredstava i adekvatnih količina hrane za hranilište kojim Ustanova upravlja, uspostava video nadzora na liticama Plavnika kao i realizacija višenamjenskog aklimatizacijskog kaveza na hranilištu za provedbu uspješnijeg povratka ptica u prirodu, kao i za hvatanje divljih odraslih supova radi obilježavanja novonabavljenim GPS odašiljačima, izrada odgovarajuće

  promatračnice na hranilištu, sudjelovanje u dodatnim edukcijama šire javnosti i brodara te mnoge druge.

  Nositelj projekta: Udrgua BIOM

  Partner na projektu: Vulture Conservation Foundation, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Poljoprivredna

  zadruga Otok Krk, JU Priroda

  Vremensko trajanje projekta: 01.01.2023. - 31.12.2027.

 4. Cjenik i koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. CJENIK JAVNE USTANOVE

VRSTA PROGRAMA/ DJELATNOSTI/ USLUGA

JEDINICA

MJERE

IZNOS

Dolazak djelatnika Javne ustanove "Priroda" službenim vozilom sa ciljem stručnog vođenja posjetitelja uz uvjet poštivanja napomena 1, 2 i 3

paušalno po grupi i po jednom području

500,00 kn

(66,36 €)

Naknada za održavanje sportskih utrka i natjecanja (biciklizam, orjentacijsko trčanje,

penjanje i sl.) uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4

paušalno po

događaju

500,00 kn

(66,36 €)

Naknada za održavanje pustolovnih utrka kroz zaštićena područja uz uvjet poštivanja

napomena 3 i 4

paušalno po

događaju

500,00 kn

(66,36 €)

Naknada za održavanje ostalih natjecanja (npr kuharski kotlići, gljivarijade, bundevijade i

sl.) uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4

paušalno po

događaju

500,00 kn

(66,36 €)

Naknada za održavanje ostalih manifestacija (npr prezentacije, koncerti i sl.) uz uvjet

poštivanja napomena 3 i 4

paušalno po

događaju

1.000,00 kn

(132,72 )

Naknada za fotografiranje u komercijalne svrhe uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4

paušalno po danu

500,00 kn

(66,36 €)

Naknada za snimanje u komercijane svrhe uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4

paušalno po danu

1.000,00 kn

(132,72 )

Napomene:1. Grupa može imati najviše do 50 posjetitelja.

2. Cijene se ne odnose na vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova "Priroda", ako vođenje obavlja ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

3. O pravovremenom pribavljanju dozvola za provođenje navedenih aktivnosti skrbi organizator. Organizator skrbi i o provođenju propisanih uvjeta i mjera zaštite prirode te o osiguravanju potrebne infrastrukture za realizaciju aktivnosti.

4. Organizator na sebe preuzima i obavezu ishođenja svih potrebnih dozvola i plaćanja ostalih naknada koje sukladno važećoj zakonskoj regulativi proizlaze iz organizacije navedenog natjecanja, utrke, manifestacijie, fotografiranja i snimanja.


Ukoliko određena jednokratna aktivnosti (događanje) ima humanitarni karakter ili ju provode novinari u cilju promidžbe zaštićenog područja ili edukacije šire javnosti (snimanje, fotografiranje ili priprema tekstova o zaštićenom području), u takvim slučajevima, ali isključivo na pisani zahtjev, ravnateljica Javne ustanove "Priroda" može korisnika zaštićenog područja osloboditi plaćanja naknade utvrđene ovim cjenikom.

Javna ustanova "Priroda" nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Ovlaštenik koncesijskog odobrenja može biti oslobođen plaćanja naknade, ukoliko se radi o humanitarnoj ili nekomercijalnoj djelatnosti i sl., a

odluku o tome donosi ravnateljica Javne ustanove "Priroda".

Cjenik važi od 6.2.2014.

Tablica 8.2. CJENIK CENTAR ZA POSJETITELJE BELIRazdoblje naplate I (1.4.-31.10.)


Razdoblje naplate II (1.11.-31.3.)ZA POSJETITELJE


ZA POSJETITELJE

ATRAKCIJA S KOJIMA CENTAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O SURDNJI (UZ PREDOČENJE

ULAZNICE)*

VRSTA USLUGE


REDOVNA

ATRAKCIJA S KOJIMA

CENTAR IMA SKLOPLJEN


REDOVNA


CIJENA

UGOVOR O SURDNJI (UZ

CIJENAPREDOČENJE
ULAZNICE)*


Ulaznica individualna

Odrasli (po osobi)

40,00 kn (5,31 )

30,00 kn (3,98 €)

25,00 kn (3,32 €)

20,00 kn (2,65 €)

Djeca od 7 do 14 godina (po osobi)

20,00 kn (2,65 €)

10,00 kn (1,33 €)

10,00 kn (1,33 €)

5,00 kn (0,66 €)

Djeca do 7 godina (po osobi)

0,00 kn (0,00 €)

0,00 kn (0,00 €)

0,00 kn (0,00 €)

0,00 kn (0,00 €)


Ulaznica grupna

Grupa minimalno 20 osoba

(po osobi)

20,00 kn (2,65 €)

15,00 kn (1,99 €)

10,00 kn (1,33 €)

5,00 kn (0,66 €)


Redovna tematska radionica o bjeloglavim supovima (uz prethodnu najavu i rezervaciju termina)

Za minimalno 10 osoba (po osobi)

50,00 kn (6,64 €)

50,00 kn (6,64 €)

40,00 kn (5,31 )

40,00 kn (5,31 )


Specijalistička radionica (uz prethodnu najavu i rezervaciju termina)

Naknada za stručno vođenje

(po

danu)

600,00 kn (79,63 ) tijekom cijele godine

Grupa minimalno 10 osoba

(po osobi/danu)

50,00 kn (6,64 €)

50,00 kn (6,64 €)

40,00 kn (5,31 )

40,00 kn (5,31 )

* Cijene se odnose na posjetitelje Centra koji predoče ulaznicu za sljedeće atrakcije kulturno-povijesne i prirodne baštine:

 • INSTITUT PLAVI SVIJET - Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (VELI LOŠINJ)

 • MUZEJ APOKSIOMENA (MALI LOŠINJ)

 • LOŠINJSKI MUZEJ (MALI LOŠINJ)

 • ŠPILJA BISERUJKA

 • ADRIATIC AQUARIUM BAŠKA (KRK)

 • AQUARIUM – TERRARIUM KRK

 • TROPICAL AQUARIUM KRK

 • ZOOLOŠKI VRT ZAGREB


Tablica 8.3. CJENIK CENTAR ZA POSJETITELJE VELIKE ZVIJERI STARA SUŠICA

VRSTA USLUGE

REDOVNA CIJENA

INDIVIDUALNA ULAZNICA

Odrasli (po osobi)

30,00 kn (3,98 €)

Djeca od 7 do 14 godina (po osobi)

15,00 kn (1,99 €)

Djeca do 7 godina (po osobi)

0,00 kn (0,00 €)

GRUPNA ULAZNICA

Grupa minimalno 10 osoba za djecu

do 14 godina (po osobi)

15,00 kn (1,99 €)

Grupa minimalno 10 osoba za odrasle

(po osobi)

20,00 kn (2,65 €)

TEMATSKA RADIONICA

Za minimalno 10 osoba (po osobi)

50,00 kn (6,64 €)

NAJAM DVORANE

Po satu

250,00 kn (33,18 €)


Tablica 8.4. PLANIRANA I UGOVORENA KONCESIJSKA ODOBRENJA


DJELATNOST

TRAJANJE

UGOVORA


UGOVORENI IZNOS

DATUM

SKLAPANJA

UGOVORA


OVLAŠTENIK

Vođenje posjetitelja u špilji Lokvarka (ugovoren fiksni iznos)

5 god.

90.900,00 kn

(12.064,50 ) za 5 god.

20.01.2020.

Lokvarka d.o.o.

Vođenje posjetitelja u ZK Kamačnik (ugovoren fiksni iznos)

5 god.

102.100,00 kn

(13.551,00 ) za 5 god.

26.07.2019.

Lokvarka d.o.o.

Vođenje posjetitelja u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir (ugovoren fiksni iznos)


5 god.

175.010,00 kn

(23.227,82 ) za 5 god.


26.04.2019.


Pins d.o.o

Vođenje posjetitelja u PŠ Golubinjak (ugovoren fiksni iznos)

5 god.

51.000,00 kn

(6.768,86 ) za 5 god.

26.04.2019.

Lokvarka d.o.o

Turističko-ugostiteljska djelatnost u ZK Kamačnik (ugovoren fiksni iznos)


5 god.

5.000,00 kn

(663,61 ) za 5 god.


13.07.2020.


Jarun ideja d.o.o.

Vođenje posjetitelja u špilji Vrelo (ugovoren fiksni iznos)

5 god.

105.100,00 kn

(13.949,17 ) za 5 god.

31.12.2021.

Komunalno-trgovačko društvo Fužine d.o.o.