UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 14. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

14. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

21.11.2022. u 12,42

Dan i datum:

U srijedu 23. studenog do 11,14 sati

Završetak:

23.11.2022. u 11,14

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 21. studenog 2022. u 13,32 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 22. studenog 2022. u 17,22 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 23. studenog 2022. u 11,14 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Druga  korekcija financijskog rezultata za 2020. i 2021. godinu.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 13. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 13. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Druga korekcija financijskog rezultata za 2020. i 2021. godinu

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke, Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Drugu korekciju financijskog rezultata za 2020. i 2021. godinu nužno je izvršiti zbog uplata vezanih uz provedbu projekata financiranih EU sredstvima i sredstvima iz nacionalnih izvora financiranja u ovoj godini, a za aktivnosti izvršene i plaćene u prethodne dvije godine. Sukladno tome i zaprimljenim uplatama, u proračun PGŽ vrši se povrat sredstava te se vrši zamjena izvora financiranja. Ujedno se ovlašćuje ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije, te izvrši zamjenu izvora financiranja, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o drugoj korekciji rezultata za  2020. i 2021. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije te izvrši zamjenu izvora financiranja, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-53

DATUM:

23. studenog 2022.