Naziv naručitelja: Javna ustanova Priroda

 

 

 

 

 

 

 

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

 

 

 

 

 

 

 

Rbr

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a

Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)

Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)

Posebni režim nabave

Predmet podijeljen na grupe

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum

Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Vrijedi od

Vrijedi do

Napomena

Status promjene

1

01/23-JDN

Nabava usluge objave priloga u regionalnim tiskovinama

79342200-5

4.778,40

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

I kvartal

10 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

2

02/23-IZUZ

Naknada usluge za korištenje poslovnog prostora

70220000-9

12.741,00

Postupak izuzet od primjene Zakona

 

NE

Ugovor

NE

I kvartal

12 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

3

03/23-JDN

Nabava usluge izrade stručne podloge za Rječinu

71313000-5

5.309,60

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

II kvartal

6 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

4

04/23-JDN

Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova

77400000-4

9.556,00

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

I kvartal

6 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

5

05/23-JDN

Nabava usluge održavanja licenci poslovnog aplikacijskog sustava Riznice

72253200-5

3.040,00

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

I kvartal

12 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

6

06/23-JDN

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Kamačniku

71320000-7

17.685,60

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

I kvartal

6 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

7

07/23-JDN

Nabava ornitoloških istraživanja na otoku Krku

92534000-3

3.185,60

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

I kvartal

10 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

8

08/23-JDN

Nabava usluge obnove elemenata staze medvjeda u Brodu na Kupi

92312200-3

5.308,80

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

II kvartal

5 mjeseci

09.01.2023

 

 

 

9

09/23-JDN

Nabava usluge postavljanja kućica za sove jastrebače

77610000-9

3.184,80

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

II kvartal

6 mjeseci

09.01.2023

21.06.2023

 

Obrisana

10

10/23-JDN

Nabava izrade i montaže nadstrešnice u Centru Beli

44000000-0

6.370,40

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

I kvartal

3 mjeseca

09.01.2023

 

 

 

11

11/23-JDN

Nabava usluge daljinskog praćenja bjeloglavih supova na otoku Plavniku

51314000-6

12.800,00

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

DA

I kvartal

60 mjeseci

09.01.2023

 

LIFE SUPport

 

12

12/23-JDN

Nabava usluge izrade promidžbenih materijala

22462000-6

4.370,00

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

II kvartal

8 mjeseci

21.06.2023

 

 

Dodana

13

13/23-JDN

Nabava fotografske opreme

38650000-6

4.420,00

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

DA

III kvartal

3 mjeseca

21.06.2023

 

LIFE SUPport

Dodana

14

14/23-JDN

Nabava fotozamki

38651600-9

2.904,00

Postupak jednostavne nabave

 

NE

Ugovor

NE

III kvartal

2 mjeseca

21.06.2023

 

 

Dodana

 

 

 

 

 

 

Rijeka, 21. lipnja 2023.

KLASA: 400-09/23-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-23-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

 

Irena Jurić, dipl.ing., v.r.