UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 19. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

19. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

14.4.2023. u 9,50

Dan i datum:

U nedjelju 16. travnja do 23,24 sati

Završetak:

16.4.2023. u 23,24

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 14. travnja 2023. u 13,24 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 16. travnja 2023. u 17,04 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 16. travnja 2023. u 23,24 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Pokretanje postupka i raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 18. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 18. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Pokretanje postupka i raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Priroda“

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je članove Upravnoga vijeća dodatno informirala o načinu provođenja postupka imenovanja ravnatelja što je određeno zakonima te internim aktima Ustanove. Upoznala ih je s hodogramom te rokovima koje je potrebno pratiti kako bi se natječaj pravovremeno proveo. Ravnatelja imenuje Županijska skupština na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove, a okvirni hodogram procedure dan je u materijalu. Naglasila je da će natječaj biti otvoren 15 dana, nakon čega će se sastati Komisija za pregled pristiglih prijava, a nakon toga i UV za razgovor s kandidatima.

Zakonom je propisano da u roku od 45 dana mora biti donijeta Odluka o odabiru od strane Županijske skupštine. Točni rokovi dogovoriti će se temeljem termina zasjedanja Županijske skupštine te se sukladno navedenom raspisati natječaj (travanj, svibanj ili najkasnije lipanj).

Tekst natječaja pripremljen je sukladno važećim zakonskim normama i internim aktima Ustanove te je dio Odluka.

Na točku nije bilo primjedbi te je usvojena i donesene su odluke.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Upravno vijeće prihvatilo je informaciju o pokretanju postupka i raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“.

Upravno vijeće donijelo je Odluku kojom se pokreće postupak, utvrđuje tekst i raspisuje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Priroda“, a koji će se objaviti u Narodnim novinama i Novome listu.

Upravno vijeće imenovalo je Komisiju za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta za kandidate koji su se prijavili na natječaj, u sastavu:

·         Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“, predsjednica Komisije

·         Mirna Damjanić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak u nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, članica

·         Petra Stijelja, savjetnica u Javnoj ustanovi „Priroda“, članica i zapisničarka.

Irena Jurić, za objavu natječaja u Narodnim novinama i Novome listu

 

 

 

 

 

 

 

-

travanj/svibanj

/lipanj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-18

DATUM:

17. travnja 2023.