UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 20. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

20. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

26.4.2023. u 19,26

Dan i datum:

U petak 28. travnja do 8,56 sati

Završetak:

28.4.2023. u 8,56

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 26. travnja 2023. u 19,47 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 27. travnja 2023. u 10,51 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 28. travnja 2023. u 8,56 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda).
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 19. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 19. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda)

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je članove Upravnoga vijeća dodatno informirala da se u okviru prvih izmjena i dopuna Financijskog plana JU Priroda, ukupni plan povećava za 102.620, eura. Povećanje se većinski odnosi na povećanje vlastitih prihoda (prodaja suvenira, donacije-kampanja Zvjerići, uplata sredstava MINGOR-a za skrb o supovima u Oporavilištu, te za sredstva rezervacije po ugovorima sklopljenim prošle godine, a realizirati će se u ovoj godini. Rashodi za navedene povećane prihode, većinski su raspoređeni za potrebe buduće obnove uništene infrastrukture u zaštićenom krajobrazu Vražji prolaz, te za sufinanciranje aktivnosti u okviru projekta LIFE SUPport te za realizaciju namjenskih sredstava prema ugovorima iz donacije. Na točku nije bilo primjedbi te je usvojena i donesene su odluke.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda).

Ovlašćuje se ravnateljica da Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2023. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda), dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Irena Jurić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odmah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-26

DATUM:

28. travnja 2023.