UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 17. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

17. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

13.2.2023. u 17,04

Dan i datum:

U srijedu 15. veljače do 14,55 sati

Završetak:

15.2.2023. u 14,55

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 13. veljače 2023. u 17,10 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 14. veljače 2023. u 17,52 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 15. veljače 2023. u 14,55 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2022. godini

a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu

b) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu

c) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini

d) Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2022. godini.

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 16. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 16. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 16. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2022. godini

a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu

b) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu

c) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini

d) Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2022. godini

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je članove Upravnoga vijeća dodatno informirala o:

-          svim provedenim aktivnostima te utrošenim financijskim sredstvima za realizaciju navedenih aktivnosti tijekom  2022. godine, a koje su prikazane u Izvješću o ostvarivanju Financijskog plana s godišnjim obračunom, odnosno financijskim rezultatom poslovanja, Izvješću o radu te Izvješću o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini, neutrošenim sredstvima iz 2022. te Izvještaju o radu Upravnoga vijeća u 2022.

Točka je s prijedlozima odluka za svako predloženo izvješće jednoglasno usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ te Godišnjeg obračuna za 2022. godinu, čiji sastavni dio čine obrasci PR-RAS, Obveze, Bilanca, bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu te raspored neutrošenih sredstava iz 2022. godine.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“, Godišnjeg obračuna za 2022. godinu te raspored neutrošenih sredstava iz 2022. godine, putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Donosi se Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ u 2022. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Donosi se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

 

Donosi se Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ u 2022. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-3

DATUM:

15. veljače 2023.