UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 23. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

23. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

14.6.2023. u 15,06

Dan i datum:

U petak 16. lipnja do 12,47 sati

Završetak:

16.6.2023. u 12,47

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 14. lipnja 2023. u 16,02 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 16. lipnja 2023. u 3,33 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 16. lipnja 2023. u 12,47 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge daljinskog praćenja bjeloglavih supova na otoku Plavniku"

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Kamačniku

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) na javnu raspravu.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 22. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 22. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge daljinskog praćenja bjeloglavih supova na otoku Plavniku" i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Proveden je postupak jednostavne nabave, a aktivnost uključuje sljedeće: instalaciju sustava, uspostavu rada sustava, održavanje sustava i godišnje izvješće rada sustava. Za pravne poslove čija je pojedinačna vrijednost iznad 70.000,00 kuna odnosno 9.290,60 eura potrebno ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća, a vrijednost ove aktivnosti iznosi 16.000 eura kroz period od 5 godina koliko traje provedba EU projekta „LIFE SUPport“ („Securing a future for Griffon Vultures in Croatia“. Odabran je najpovoljniji ponuditelj KARSTERA, a kroz ovu aktivnost uspostavlja se praćenje gnijezda supova na odabranoj točki na liticama gniježđenja. Članovi upravnog vijeća nisu imali primjedbi na točku te je ista usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge daljinskog praćenja bjeloglavih supova na otoku Plavniku" te sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

 

Ad 4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Kamačniku " i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Budući da vrijednost posla prelazi 70.000,00 kuna odnosno 9.290,60 eura, za njegovo sklapanje potrebna je suglasnost Upravnog vijeća. Proveden je postupak jednostavne nabave te je odabran najpovoljniji ponuditelj JELENOVIĆ PROJEKT d.o.o. s ukupno ponuđenim iznosom 22.000 eura. FZOEU sufinancira izradu projektne dokumentacije za dva zaštićena područja: Vražji prolaz – Zeleni vir koja je već pri završetku izrade te Kamačnik, koja je bila predmet ove jednostavne nabave. Izrada dokumentacije je potrebna kako bi se omogućila obnova infrastrukture u srednjoročnom razdoblju. Članovi upravnog vijeća nisu imali primjedbi na točku te je ista usvojena.  

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Kamačniku" te sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Irena Jurić

 

odmah

 

Ad 5. Upućivanje prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) na javnu raspravu

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je uputila članove Upravnog vijeća da je nositelj izrade, a i kasnije provedbe ovog plana Javna ustanova NATURA VIVA Karlovačke županije, te oni imaju najveći dio obuhvata plana dok na Javnu ustanovu Priroda otpada manji dio od čega niti jedna špilja ili jama. No manji dio obuhvata nalazi se i na području Primorsko-goranske županije, stoga smo također dužni provesti postupak javne rasprave zajedno s kolegama iz karlovačke ustanove. Javno izlaganje održati će se istog datuma kada i za PU Gorski kotar i Lika, tj. 4.srpnja 2023. u Ravnoj Gori. Priroda ima jednu aktivnost predviđenu planom bez financijske vrijednosti. Na točku nije bilo primjedbi te je usvojena i donesena je Odluka o upućivanju prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) na javnu raspravu.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o upućivanju Prijedloga plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) na javnu raspravu.

Ustanova će obavijest o provođenju javne rasprave objaviti na svojoj službenoj internetskoj stranici najkasnije 8 dana prije početka rasprave.

Javna rasprava započinje 27. lipnja 2023. i završava 27. srpnja 2023.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) održati će se u utorak 4. srpnja 2023. u 10 sati prostorijama Sportsko-poslovnog centra „Goranka“, Ivana Gorana Kovačića 174, Ravna Gora.

Irena Jurić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odmah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 007-01/23-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-23-43

DATUM:

16. lipnja 2023.