Concession Approvals

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, Javna ustanova “Priroda” može dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravlja. Postupak davanja koncesijskog odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti. Koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda:

  • za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja.

Djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, način izdavanja koncesijskih odobrenja, uvjeti i način utvrđivanja visine nadoknade za njihovo izdavanje te uvjeti i način obavljanja djelatnosti za koju se sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju u zaštićenim područjima Primorsko-goranske županije utvrđeni su Odlukom o postupku i uvjetima davanja koncesijskog odobrenja u zaštićenim područjima u Primorsko-goranskoj županiji.

Obrazac 1

Obrazac 2

Odluka o uvjetima davanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na području Značajnog krajobraza Vražji prolaz-Zeleni vir

Odluka o uvjetima davanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na području Značajnog krajobraza Kamačnik

Cjenik usluga