Koncesijska odobrenja

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, Javna ustanova “Priroda” može dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravlja. Postupak davanja koncesijskog odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.

Iznimno, koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda:

  • za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja.

Odluka o koncesijskom odobrenju je upravni akt, a objavljuje se na mrežnoj stranici Ustanove.

Pozivi za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskih odobrenja

Poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost vođenja posjetitelja na zaštićenom području Značajni krajobraz Kamačnik od 11. lipnja 2019. godine

OBRAZAC 1. – Značajni krajobraz Kamačnik od 11. lipnja 2019. godine

Prijedlog ugovora – Značajni krajobraz Kamačnik od 11. lipnja 2019. godine

Poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost vođenja posjetitelja na zaštićenom području Park-šuma Golubinjak od 19. ožujka 2019. godine

OBRAZAC 1. – Park-šuma Golubinjak od 19. ožujka 2019. godine

Prijedlog ugovora – Park-šuma Golubinjak od 19. ožujka 2019. godine

Poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost vođenja posjetitelja na zaštićenom području Značajni krajobraz Kamačnik od 19. ožujka 2019. godine

OBRAZAC 1. – Značajni krajobraz Kamačnik od 19. ožujka 2019. godine

Prijedlog ugovora – Značajni krajobraz Kamačnik od 19. ožujka 2019. godine

Poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost vođenja posjetitelja u špilji Vrelo od 11. ožujka 2019. godine

OBRAZAC 1. – špilja Vrelo od 11. ožujka 2019. godine

Prijedlog ugovora – špilja Vrelo od 11. ožujka 2019. godine

Poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost vođenja posjetitelja na zaštićenom području Značajni krajobraz Vražji prolaz-Zeleni vir od 11. ožujka 2019. godine

OBRAZAC 1. – Značajni krajobraz Vražji prolaz-Zeleni vir od 11. ožujka 2019. godine

Prijedlog ugovora – Značajni krajobraz Vražji prolaz-Zeleni vir od 11. ožujka 2019. godine

Odluke o koncesijskom odobrenju

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području PR Prvić od 31. srpnja 2019.

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u ZK Kamačnik od 19.07.2019.

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na zaštićenom području Značajni krajobraz Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na zaštićenom području Značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja na zaštićenom području Značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje vođenja posjetitelja na zaštićenom području Park-šuma Golubinjak

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Park-šume Pod Javori

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Park-šume Japlenški vrh

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Značajnog krajobraza Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području špilje Lokvarka, spomenika prirode – geomorfološkog

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području špilje Zametska pećina, spomenika prirode – geomorfološkog

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području špilje Lokvarka, spomenika prirode – geomorfološkog

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u špilji Biserujka