Koncesijska odobrenja

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, Javna ustanova “Priroda” može dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravlja. Postupak davanja koncesijskog odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.

Iznimno, koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda:

  • za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja.

Odluka o koncesijskom odobrenju je upravni akt, a objavljuje se na mrežnoj stranici Ustanove.

Pozivi na nadmetanje i odluke o koncesijskom odobrenju

 

  1. srpanj 2023. godine

Objavljuje se Poziv na nadmetanje za djelatnost organiziranog posjećivanja uređenog speleološkog objekta – špilja Biserujka.

Poziv Javna ustanova „Priroda“ objavljuje po službenoj dužnosti, sukladno članku 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članku 3. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području („Narodne novine“, broj 9/21) i temeljem Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost posjećivanja uređenog speleološkog objekta – špilja Biserujka (KLASA: 007-01/23-01/1, URBROJ: 2170-52-01/1-23-61 od 31. srpnja 2023.).

Špilja Biserujka je speleološki objekt na otoku Krku u blizini naselja Rudine, otkriven davne 1834. godine, a organizirano posjećivanje pod nadzorom uspostavljeno je 1997. godine.

Poziv na nadmetanje i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti ovdje:

Poziv na nadmetanje_ Špilja Biserujka

PRILOG 1_ Ponudbeni list

PRILOG 2_Izjava o dodanoj vrijednosti

PRILOG 3_Izjava o iskustvu

PRILOG 4_Nacrt ugovora o koncesijskom odobrenju_Špilja Biserujka

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje vođenja posjetitelja u špilji Vrelo

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Značajnog krajobraza Vražji prolaz-Zeleni vir i Park-šume Golubinjak

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Posebno rezervata botaničko – zoološkog Otok Prvić

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Značajnog krajobraza Vražji prolaz-Zeleni vir, Značajnog krajobraza Kamačnik i speleološkom objektu Špilja Lokvarka

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Značajnog krajobraza Kamačnik

Odluka o izmjeni odluke o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Značajnog krajobraza Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Značajnog krajobraza Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Značajnog krajobraza Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području zaštićenih područja Značajni krajobraz Vražji prolaz – Zeleni vir, Značajni krajobraz Kamačnik, Posebni rezervat šumske vegetacije Dundo, Posebni rezervat – ornitološki Fojiška – Pod Predošćica i Posebni rezervat – ornitološki Mali bok – Koromačna

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području zaštićenih područja Značajni krajobraz Vražji prolaz – Zeleni vir i Značajni krajobraz Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području špilje Lokvarka, spomenika prirode-geomorfološkog

Odluka o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Lokvarka

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području speleološkog objekta špilja Biserujka

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području speleološkog objekta špilja Biserujka

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području speleološkog objekta špilja Biserujka

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području speleloškog objekta špilja Biserujka

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokartnih djelatnosti na području zaštićenih područja Gorskog Kotara kojima upravlja Javna ustanova “Priroda”

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području PR Prvić od 31. srpnja 2019.

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u ZK Kamačnik od 19.07.2019.

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na zaštićenom području Značajni krajobraz Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na zaštićenom području Značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja na zaštićenom području Značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje vođenja posjetitelja na zaštićenom području Park-šuma Golubinjak

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Park-šume Pod Javori

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Park-šume Japlenški vrh