Koncesijska odobrenja

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, Javna ustanova “Priroda” može dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravlja. Postupak davanja koncesijskog odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.

Iznimno, koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda:

  • za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta,
  • vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja.

Odluka o koncesijskom odobrenju je upravni akt, a objavljuje se na mrežnoj stranici Ustanove.

Odluke o koncesijskom odobrenju

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na zaštićenom području Značajni krajobraz Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na zaštićenom području Značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja na zaštićenom području Značajni krajobraz Vražji prolaz i Zeleni vir

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje vođenja posjetitelja na zaštićenom području Park-šuma Golubinjak

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Park-šume Pod Javori

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Park-šume Japlenški vrh

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području Značajnog krajobraza Kamačnik

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području špilje Lokvarka, spomenika prirode – geomorfološkog

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području špilje Zametska pećina, spomenika prirode – geomorfološkog

Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje jednokratne djelatnosti na području špilje Lokvarka, spomenika prirode – geomorfološkog

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u špilji Biserujka