Large Carnivores Visitor Centre in Stara Sušica

U cilju bolje valorizacije prirodne baštine te sa ciljem uspostave sustavnog vrednovanja i korištenja zaštićenih vrsta u promidžbi i brendiranju Gorskog kotara, tijekom 2014. godine pokrenute su aktivnosti na izgradnji Centra za velike zvijeri. Centar je zamišljen kao prostor koji bi na inovativan i zanimljiv način približio posjetiteljima specifičnosti i vrijednosti očuvanog goranskog kraja u kojem obitavaju medvjed, vuk i ris.

Kao idealna lokacija za smještaj Centra za velike zvijeri, prepoznat je kompleks Stara Sušica (Općina Ravna Gora) koji je u vlasništvu Primorsko-goranske županije. Predmetna lokacija u potpunosti zadovoljava realizaciju ove ideje s obzirom na riješene imovinsko-pravne odnose, postojeću komunalnu infrastrukturu, dobru prometnu povezanost, postojeće sadržaje u neposrednoj blizini (u sklopu kompleksa već djeluje županijski Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj) te samu atraktivnost lokacije.

Projekt je krajem 2015. godine pozitivno ocijenilo povjerenstvo FZOEU, koji je tijekom 2016. godine financirao izradu studije izvedivosti, projektnog zadatka (koncept projekta), projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja i njegovog vizualno-grafičkog identiteta te pripremu prijave na natječaj za strukturne fondove EU.

Tijekom 2017. godine pripremljena je sva potrebna dokumentacija te prijavnica, te je u ožujku projekt Posjetiteljski centar o velikim zvijerima u Staroj Sušici uspješno prijavljen za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Projekt je uspješno prošao administrativnu provjeru, a ukoliko se projekt odobri provedba projekta započeti će u 2018. godini.

Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su obnova/rekonstrukcija zgrade budućeg Posjetiteljskog centra, postavljanje stalnog izložbenog postava o velikim zvijerima, izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana, osmišljavanje i izrada prototipa za pet suvenira, izrada dječje igre memorije, dvojezične slikovnice, goranskog bestijarija, nabavka sustava opreme i softvera za evidenciju posjetitelja, kupnja opreme i uvođenje Wifi u zoni Posjetiteljskog centra, postavljanje učinkovitih klupa i kante za smeće sa zaštitom za medvjede, razvoj radionice za najmlađe o velikim zvijerima, nabavka fotozamki, edukacija zaposlenika, animatora i story tellera, razvoj istraživačkih radionica i radionica na temu praćenja tragova, edukacija kadrova za upravljanje prirodnom baštinom, izrada i ažuriranje internetske stranice Centra, promocija na specijaliziranim sajmovima, izrada letka projekta i dvojezične brošure, prezentacija programa po školama i turističkim agencijama, oglašavanje putem jumbo plakata i u specijaliziranim časopisima i emisijama te izrada promotivnih materijala (majice, vrećice i sl.). Kroz Centar je također predviđeno promovirati i turistički valorizirati vrijednu prirodnu baštinu te provoditi niz edukativnih radionica za lokalno stanovništvo i posjetitelje.