Sožitje – Symbiosis

Priroda

Cross-border Cooperation Programme Slovenia-Croatia 2007-2013 (more at Operational Programme Slovenia – Croatia 2007-2013)

Acronim: SOŽITJE (SYMBIOSIS)

Project Title: Let’s jointly preserve the life and wealth  of the nature for our future generations

Start date – End date: 01/04/2011 – 31/3/2013

Opis projekta:
U okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013., u travnju 2011. godine potpisan je Sporazum o partnerstvu između projektnih partnera iz Slovenije i Hrvatske. Projektni partneri iz Slovenije su Ljudska univerza Kočevje, koji je ujedno vodeći partner te Zavod za gozdove Slovenije, a iz Hrvatske partneri su Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak” i Javna ustanova “Priroda”.

Osnovni ciljevi prekograničnog projekta, u okviru planiranih aktivnosti koje će provoditi partneri iz Slovenije i Hrvatske, jesu povećanje svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti za buduće naraštaje te zaštita prirode i okoliša u regiji bogatoj očuvanim šumama, čistim vodama te biljnim i životinjskim vrstama, a koja se rasprostire na širem pograničnom području između Slovenije i Hrvatske.

Osmislit će se dvije Škole u prirodi, jedna u Kočevju u Sloveniji, a druga u Nacionalnom parku Risnjak u Hrvatskoj, koje će imati za cilj osvješćivanje javnosti o prirodnim i kulturnim bogatstvima u ovoj prekograničnoj regiji. Organizirat će se dvije pilot-radionice namijenjene slovenskim i hrvatskim osnovnoškolcima. Slovenski će učenici posjetiti Školu u prirodi u Hrvatskoj a hrvatski učenici slovensku. Na taj način trebalo bi postići bolje upoznavanje prirodnih znamenitosti i vrijednosti svake od susjednih država, ali također i jezika i kulture države-susjeda.

Osmišljavanjem i postavljanjem tzv. “Medvjeđe staze” – poučno-rekreacijsko-didaktičke kružne staze o medvjedu i vegetaciji u predjelima uza stazu, koja će voditi sa slovenske i hrvatske strane do rijeke Kupe, pokušat će se smanjiti negativni stav čovjeka prema medvjedu.

Pretpostavka je da će se s boljim poznavanjem biljnog i životinjskog svijeta u šumi, kao i navika i načina života medvjeda, ojačati i poštovanje lokalnog stanovništva te posjetitelja prema naslijeđenim vrijednostima šuma u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske, koje razgraničuje rijeka Kupa. Zbog toga je jedan od ciljeva projekta osvješćivati stanovništvo u smislu tolerantnosti i uspješnog suživota s prirodnim datostima i očuvanim prirodnim vrijednostima.

Razrješavanje mogućih konflikata u suživotu medvjeda i čovjeka bez sumnje je od bitnog značenja za dugoročno očuvanje medvjeda u Sloveniji i u Hrvatskoj. Jedan od glavnih trenutnih problema je navikavanje medvjeda na ishranu otpacima hrane na neuređenim smetlištima uz naselja. Zbog toga će u projektu naglasak biti na osvješćivanju lokalnog stanovništva obje pokrajine o načinu života medvjeda te pravilnom ponašanju i rukovanju kućanskim otpadom i hranom na područjima staništa medvjeda. Praćenjem medvjeda pomoću GPS telemetrije i kamere, koja će biti postavljena na odabranom hranilištu, prikupljat će se podaci koji će omogućiti uvid u korištenje resursa i prostora od strane medvjeda, o njegovom dnevnom i sezonskom kretanju te o veličini životnog prostora pojedinačnog medvjeda.

Najveća vrijednost, a istovremeno i izazov projekta, je izmjenjivanje inovativnih ideja i tijekom projekta pridobivenih saznanja i iskustava partnerskih institucija i vanjskih suradnika s obje strane granice. Očekivana dobrobit je trajna, dugoročna suradnja između prekograničnih partnera. Projekt će također pridonijeti poboljšanju i unaprjeđenju osnovnih bioloških i socioloških spoznaja o smeđem medvjedu i time doprinijeti tolerantnijem suživotu stanovništva s medvjedom, čime će se pomoći očuvanju te karizmatične zvijeri.

Predviđene aktivnosti Javne ustanove “Priroda”:

Javna ustanova “Priroda”, kao partner broj četiri (P-4), za razdoblje od 2011. do 2013. godine, ima predviđene sljedeće aktivnosti u projektu SOŽITJE:

  • Grafička priprema, prijevodi na dva jezika, dizajn i oblikovanje za didaktičku opremu na hrvatskoj strani na “Medvjeđoj stazi”
  • Inventarizacija flore i vegetacije i rad na pripremi brošure o prirodnim zanimljivostima, flori i fauni područja te poučnih tabela uz sudjelovanje i rad dva vanjska suradnika (šumar i prirodoslovac)
  • Prijevod, grafička priprema teksta, fotografije za brošuru u kojoj će biti prezentirani rezultati inventarizacije flore i vegetacije i prirodnih vrijednosti lokalnog područja, tisak u 1000 primjeraka
  • Grafička priprema, prijevod, dizajn i oblikovanje informativnih tabela na hrvatskoj strani “Medvjeđe staze”
  • Izrada i postavljanje 6 komada didaktičke opreme
  • Izrada i postavljanje 6 komada informativnih tabela.

O ostalim partnerima na projektu možete saznati na internetskim stranicama

Ljudska univerza Kočevje

Zavod za gozdove Slovenije

Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak”