Sožitje – Suživot

Priroda

logo Instrument Pretpristupne pomoćiProgram prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007-2013 (više na Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013)

Naslov projekta: SOŽITJE

Naziv: Očuvajmo zajedno život i bogatstvo prirode za buduće generacije

Trajanje: 2011. – 2013.

Opis projekta:
U okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013., u travnju 2011. godine potpisan je Sporazum o partnerstvu između projektnih partnera iz Slovenije i Hrvatske. Projektni partneri iz Slovenije su Ljudska univerza Kočevje, u ulozi vodećeg partnera te Zavod za gozdove Slovenije, dok su hrvatski partneri bili Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak” i Javna ustanova “Priroda”.

Osnovni su ciljevi prekograničnog projekta, u okviru planiranih aktivnosti koje su provodili partneri iz Slovenije i Hrvatske, bili povećanje svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti za buduće naraštaje te zaštita prirode i okoliša u regiji bogatoj očuvanim šumama, čistim vodama te biljnim i životinjskim vrstama, a koja se rasprostire na širem pograničnom području između Slovenije i Hrvatske.

Osmišljene su dvije Škole u prirodi, jedna u Kočevju u Sloveniji, a druga u Nacionalnom parku Risnjak u Hrvatskoj, koje su imale za cilj osvješćivanje javnosti o prirodnim i kulturnim bogatstvima u ovoj prekograničnoj regiji. Organizirane su dvije pilot-radionice namijenjene slovenskim i hrvatskim osnovnoškolcima. Slovenski učenici posjetili su Školu u prirodi u Hrvatskoj a hrvatski učenici slovensku. Na taj način željelo se postići bolje upoznavanje prirodnih znamenitosti i vrijednosti svake od susjednih država, ali također i jezika i kulture države-susjeda.

Osmišljavanjem i postavljanjem tzv. “Medvjeđe staze” – poučno-rekreacijsko-didaktičke kružne staze o medvjedu i vegetaciji u predjelima uza stazu, koja vodi sa slovenske i hrvatske strane do rijeke Kupe, pokušalo se smanjiti negativni stav čovjeka prema medvjedu.

Pretpostavka koje je bila misao vodilje je da će se s boljim poznavanjem biljnog i životinjskog svijeta u šumi, kao i navika i načina života medvjeda, ojačati i poštovanje lokalnog stanovništva te posjetitelja prema naslijeđenim vrijednostima šuma u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske, koje razgraničuje rijeka Kupa. Zbog toga je jedan od ciljeva projekta bio i osvješćivanje stanovništva u smislu tolerantnosti i uspješnog suživota s prirodnim datostima i očuvanim prirodnim vrijednostima.

Razrješavanje mogućih konflikata u suživotu medvjeda i čovjeka bez sumnje je od bitnog značenja za dugoročno očuvanje medvjeda u Sloveniji i u Hrvatskoj. Jedan od glavnih trenutnih problema je navikavanje medvjeda na ishranu otpacima hrane na neuređenim smetlištima uz naselja. Zbog toga je u projektu naglasak bio i na osvješćivanju lokalnog stanovništva obje pokrajine o načinu života medvjeda te pravilnom ponašanju i rukovanju kućanskim otpadom i hranom na područjima staništa medvjeda. Praćenjem medvjeda pomoću GPS telemetrije i kamere, koja je bila postavljena na odabranom hranilištu, prikupljali su se podaci koji daju uvid u korištenje resursa i prostora od strane medvjeda, o njegovom dnevnom i sezonskom kretanju te o veličini životnog prostora pojedinačnog medvjeda.

Najveća vrijednost, a istovremeno i izazov projekta, bio je izmjenjivanje inovativnih ideja i tijekom projekta pridobivenih saznanja i iskustava partnerskih institucija i vanjskih suradnika s obje strane granice. Očekivana dobrobit je trajna, dugoročna suradnja između prekograničnih partnera. Cilj projekt je također bio i pridonijeti poboljšanju i unaprjeđenju osnovnih bioloških i socioloških spoznaja o smeđem medvjedu i time doprinijeti tolerantnijem suživotu stanovništva s medvjedom, čime će se pomoći očuvanju te karizmatične zvijeri.

Predviđene aktivnosti Javne ustanove “Priroda”:

Javna ustanova “Priroda” je, kao partner broj četiri (P-4), za razdoblje od 2011. do 2013. godine, imala predviđene sljedeće aktivnosti u projektu SOŽITJE:

  • Grafička priprema, prijevodi na dva jezika, dizajn i oblikovanje za didaktičku opremu na hrvatskoj strani na “Medvjeđoj stazi”
  • Inventarizacija flore i vegetacije i rad na pripremi brošure o prirodnim zanimljivostima, flori i fauni područja te poučnih tabela uz sudjelovanje i rad dva vanjska suradnika (šumar i prirodoslovac)
  • Prijevod, grafička priprema teksta, fotografije za brošuru u kojoj su bili prezentirani rezultati inventarizacije flore i vegetacije i prirodnih vrijednosti lokalnog područja, tisak u 1000 primjeraka
  • Grafička priprema, prijevod, dizajn i oblikovanje informativnih tabela na hrvatskoj strani “Medvjeđe staze”
  • Izrada i postavljanje 6 komada didaktičke opreme
  • Izrada i postavljanje 6 komada informativnih tabela.

O ostalim partnerima na projektu možete saznati na internetskim stranicama

Ljudska univerza Kočevje

Zavod za gozdove Slovenije

Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak”

tekst na slici - Operaciju dijelomično financira Europsak unija i Europski fond za regionalni razvoj