*** NO TITLE

Prospekt Gea, Intresting facts

Slika 1. Dno glaciokrške uvale Velo Snižno nedaleko Platka u zaleđu Rijeke danas je prekriveno pleistocenskim taložinama, a tijekom pojedinih dijelova pleistocena ova je udolina …