Zaštita prirode u
Primorsko-goranskoj županiji


Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom

Bjeloglavi sup, jedina vrsta strvinara koja obitava u Hrvatskoj, gnijezdi se još samo na otocima Cresu, Plavniku, Krku i Prviću. “Kvarnerska populacija“ bjeloglavih supova jedinstvena je u svijetu jer supovi svijaju svoja gnijezda na liticama neposredno nad morem.

Saznaj više

Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici

Primorsko-goranska županija jedno je od rijetkih područja u Europi koja još uvijek nastanjuju sve tri velike zvijeri: medvjed, vuk i ris. Osim što pridonose bioraznolikosti, velike zvijeri su također i pokazatelji očuvanosti šumskih staništa.

Saznaj više

Novosti i zanimljivosti


Međunarodni dan voda – crtica je nastavak prethodne, namijenjene obilježavanju Međunarodnog dana šuma

Ponekad maleni i od očiju svakodnevnice sakriveni svjetovi mogu imati i vrlo vjerojatno imaju vrlo važnu ulogu u svakodnevnom životu, a to možemo naslutiti i u nastanku, uvjetima na mjestima nastanka, održavanju postupnog otapanja snježišta i otpuštanja vode snježnice u krško podzemlje… živi svijet koji ih prati može na štošta ukazivati.

O pretplaninskoj šumi koja i nije prava šuma

Risnjak i druge planine sjeverozapadnih Dinarida kao najšumovitiji predjeli ovog dijela kontineta iamju važne uloge u očuvanju prirodnog svijeta. Podno Risnjaka i susjednih planina izviru glavna izdašna vrela voda koje se nakupljaju zahvaljući bujnim šumama i planinskim skupinama i zatim filtriraju i pročišćuju u dubokom krškom podzemlju. Ove se godine obilježava 70-ta godišnjica od osnutka Nacionalnog parka “Risnjak” pa je upravo prigoda na Međunarodni dan šuma ova kratka crtica o pretplaniskim grmolikim “šumama” koje obrastaju ovdašnje vrhove.

ODRŽANA ČETVRTA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA

9. veljače 2023., u Ravnoj Gori u Sportsko-poslovnom centru „Goranka“ održana je četvrta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025).

Uz Svjetski dan močvara i močvarnih staništa

Naslućuje se da su “svjetovi na granici” važni u odvijanju povoljnih događaja kao i u boljem razumijevanju prirode pa je možda povodom Međunarodnog dana močvara i vlažnih staništa potrebo pažnju usmjeriti i onim malenim.

PREGLED SVIH NOVOSTI

Dođi, vidi, osjeti!


Knjiga ``Čudesno Lijepa``

Čudesno lijepa

Prirodna baština Primorsko-goranske županije

Prelistajte knjigu klikom na gumb

Čudesno lijepa


Kalendar događanja

No events found.

Go Back to Event Listing

Uključi se!

U slučaju da pronađete ozlijeđenu ili bolesnu divlju životinju ili napuštenu mladunčad kojoj je potrebna pomoć