Zaštita prirode u
Primorsko-goranskoj županiji


Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom

Bjeloglavi sup, jedina vrsta strvinara koja obitava u Hrvatskoj, gnijezdi se još samo na otocima Cresu, Plavniku, Krku i Prviću. “Kvarnerska populacija“ bjeloglavih supova jedinstvena je u svijetu jer supovi svijaju svoja gnijezda na liticama neposredno nad morem.

Saznaj više

Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici

Primorsko-goranska županija jedno je od rijetkih područja u Europi koja još uvijek nastanjuju sve tri velike zvijeri: medvjed, vuk i ris. Osim što pridonose bioraznolikosti, velike zvijeri su također i pokazatelji očuvanosti šumskih staništa.

Saznaj više

Novosti i zanimljivosti


"Zeleni hrast" – dendrološka zanimljivost podno planine Obruč

U primorskim se šumama mogu pronaći mnoge botaničke i dendrološke zanimlnivosti. Jedna od njih je “zeleni hrast” pod Obručem o kojemu skrbi Šumarija Rijeka.

Stablasta petoprsta na podnožju planinske skupine Obruča

Na planini Obruč još ima biljnih zajednica koje su slabo proučene. Takva je i vegetacija biljaka pukotina vapnenačkih i dolomitnih stijena.

Sinjezeleni atlaski cedar u opatijskom Perivoju mladenaca nominiran za izbor Hrvatskog stabla godine 2020.

Jedno od najdojmljivijih stabala u opatijskim perivojima staro je stablo cedra koje je preživjelo sve prirodne nedaće i postalo simbolom Perivoja mladenaca. Nominirano je za izbor stabla godine i uvršteno među osam finalista…

Transhumanca na Obruču

Nekad je trahshumanca – naizmjenično napasanje stoke na ljetnim i zimskim pašnjacima, bila važan sastavni dio života i privređivanja na Grobničkim planinama…

PREGLED SVIH NOVOSTI

Dođi, vidi, osjeti!


Čudesno Lijepa

Čudesno lijepa

Prirodna baština Primorsko-goranske županije

Prelistajte knjigu klikom na gumb

Čudesno lijepa


Kalendar događanja

Uključi se!

U slučaju da pronađete ozlijeđenu ili bolesnu divlju životinju ili napuštenu mladunčad kojoj je potrebna pomoć