morska medvjedica

Uočena i snimljena sredozemna medvjedica na Cresu

Prospekt Morske dubine

Sredozemna medvjedica jedna je od najugroženijih vrsta sisavaca u svjetskom moru. Procijenjeno je da ukupna populacija broji 500-600 jedinki, od čega ih većina obitava u Sredozemnom moru. Od šezdesetih godina, kad je u Jadranu zbog progona ubijena posljednja zabilježena jedinka, smatralo se da je ondje izumrla. Međutim, od 2005. godine opažanja sredozemne medvjedice ponovo su se zaredala u akvatoriju Kvarnera i Kvarenrića i to oko otoka Silbe, Malih Srakana te kod Premanture i rta Kamenjak na jugu Istarskog poluotoka.

Dana 24. lipnja 2011. istraživači Instituta za istraživanje i zaštitu mora “Plavi svijet”, u sklopu istraživanja dobrih dupina u sjevernom Jadranu, opazili su i podvodnom kamerom snimili jedinku sredozemne medvjedice uza zapadnu obalu otoka Cresa. Prema procjeni istraživača “Plavog svijeta” najvjerojatnije se radi o odrasloj ženki dužine 2,30 metara koja je tijekom 2010. godine opažana kod rta Kamenjak u Istri. Vijest prenosimo jer je ovo najnovije opažanje u akvatoriju Primorsko-goranske županije, a posebno su vrijedna saznanja o načinu na koji se jedinka odmarala u podmorskoj špilji, kao i o osobinama podmorskog staništa.