Projekti

  • Sve
  • Arhiva projekata
  • Projekti u provedbi
LIFE SUPport
Trajanje: 2023.-2027.

Cilj projekta je unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj, koja se nalazi na kvarnerskim otocima. Najvažnije prijetnje koje se pokušavaju riješiti kroz ovaj projekt su uznemiravanje tijekom gniježđenja, nedostatak hrane, trovanje i elektrokucija. Pročitaj više

Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli
Trajanje: 2021. - 2022.

U okviru projekta planirano je unapređenje postojećih i uspostava novih kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove Beli za smještaj i brigu o jedinkama bjeloglavih supova koje se zbrinjavaju u oporavilištu. Pročitaj više

Posjetiteljski centar o velikim zvijerima u Staroj Sušici
Trajanje: 2015. - 2016., 2018. - 2021.

U sklopu projekta koji se odvijao 2015. – 2016. je izrađena dokumentacija za prijavu projekta na Strukturne fondove EU, a 2018. se pokreću aktivnosti kojima je cilj uređenje posjetiteljskog centra u cilju promocije, edukacije i turističke valorizacije Gorskog kotara kao staništa velikih zvijeri. Pročitaj više.

Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)
Trajanje: 2017. - 2020.

Cilj projekta je sanacija i uređenje postojećih staza, izvođenje proširenja za odmor, postavljanje urbane opreme i interpretacijskih panoa i tabli uz tok Kamačnika. Ukupna dužina planiranih staza pješačke rute iznosi oko 1600 m. Pročitaj više

 

Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Trajanje: 2017. - 2023.

U okviru ovog projekta vršiti će se izrada planova upravljanja na razini Republike Hrvatske. Za područje Primorsko-goranske županije to su otoci Krk i Rab te područje Gorskog kotara. Pročitaj više

Lokna
Trajanje: 2015. - 2016.

Cilj projekta je bio očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji vodenih biotopa. Pročitaj više

Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom
Trajanje: 2014. - 2017.

Niz od nekoliko projekata čiji je cilj bio obnova stare zgrade, te uređenje i otvaranje Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom. Pročitaj više

MedMPAnet
Trajanje: 2013. - 2014.

Cilj projekta bio je na regionalnoj razini unaprijediti upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima te tako doprinijeti očuvanju regionalno značajnih priobalnih i morskih područja te smanjenju gubitka bioraznolikosti. Pročitaj više

Sožitje – Suživot
Trajanje: 2011. - 2013.

Osnovni ciljevi prekograničnoga projekta bili su povećanje svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti za buduće naraštaje te zaštita prirode i okoliša u regiji bogatoj očuvanim šumama, čistim vodama te biljnim i životinjskim vrstama, a koja se rasprostire na širem pograničnom području između Slovenije i Hrvatske. Pročitaj više

PANet 2010
Trajanje: 2006. - 2008.

Projektom “PANet 2010” u Primorsko-goranskoj županiji uspostavljena je mreža zaštićenih područja, izrađene su smjernice i preporuke za upravljanje njima, te jedinstvena GIS baza karata i podataka za sva područja. Pročitaj više