Dokumenti

Važeći propisi i međunarodni ugovori iz područja zaštite prirode nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

30. sjednica

Zapisnik s 30. elektronske sjednice

Odluka UV o donošenju GP 2024

Odluka UV o davanju suglasnost_Knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2024

Odluka UV o davanju suglasnost_Održavanje računalne opreme za 2024

Odluka UV o davanju suglasnosti_usluga opskrbe hranilišta 2024

29. sjednica

Zapisnik s 29. elektronske sjednice UV

Odluka UV o davanju suglasnost_Nabava majica za CVZ

Odluka UV o utvrđivanju prijedloga GP 2024

28. sjednica

Zapisnik s 28. elektronske sjednice UV

Odluka UV o donošenju FP za 2024_JUP

27. sjednica

Zapisnik s 27. elektronske sjednice UV

Odluka o Trećoj korekciji fin. rezultata za 2022

Odluka o izmjeni rasporeda neutrošenih sredstava iz 2022._tehnička korekcija

Odluka UV Druge izmjene i dopune FPPGŽ i VP-2023

26. sjednica

Zapisnik s 26. elektronske sjednice UV

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja_Špilja Biserujka

Odluke UV davanje suglasnosti za potpis ugovora_Špilja Biserujka

Odluka UV o davanju suglasnosti na umanjenje koncesije

25. sjednica

Zapisnik s 25. elektronske sjednice UV

Odluka o donošenju PU 13 špilja i jama

Odluka o razrješenju glavnog čuvara prirode – MM

Odluka o imenovanju voditeljice ureda ravnatelja_IJ

Odluka o javnom prikupljanju ponuda_Špilja Biserujka

24. sjednica

Zapisnik s 24. elektronske sjednice UV

Odluka_Polugodišnje izvršenje FP za 2023

Odluka o Drugoj korekciji fin. rezultata za 2022

Odluka o donošenju PU otoka Krka

Odluka o donošenju PU otoka Raba

Odluka o donošenju PU Gorski kotar

23. sjednica

Zapisnik s 23. elektronske sjednice

Odluka o davanju suglasnosti -_Daljinsko praćenje supova

Odluka o davanju suglasnosti -_Izrada projektne dokumentacije Kamačnik

Odluka o upucivanju Plana upravljanja Karlovačke jame na javnu raspravu

22. sjednica

Zapisnik s 22. sjednice

Zaključak Upravnog vijeća s ocjenom provedene prethodne provjere razgovorom

Zaključak Upravnog vijeća s prijedlogom imenovanja ravnatelja JU Priroda

Odluka o davanju suglasnost – Podzakup u Centru Beli

Odluka o upućivanju Plana upravljanja Gorski kotar na javnu raspravu

21. sjednica

Zapisnik s 21. elektronske sjednice

Odluka o upućivanju Plana upravljanja Rab na javnu raspravu

20. sjednica

Zapisnik s 20. elektronske sjednice

Odluka- Prve izmjene i dopune FPPGŽ i VP-2023

19. sjednica

Zapisnik s 19. elektronske sjednice

Zaključak i odluke vezane uz imenovanje ravnatelja

18. sjednica

Zapisnik s 18. sjednice 

Odluka o upućivanju prijedloga plana Plana upravljanja Krk na javnu raspravu

Odluka o davanju suglasnosti -_Usluga prstenovanja

Odluka o Prvoj korekciji fin. rezultata za 2022

17. sjednica

Zapisnik sa 17. elektronske sjednice

Odluka o donošenju Izvješća o ostvarivanju FP za 2022.

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna za 2022.

Odluka rasporeda za neutrošena sredstva iz 2022.

Odluka o donošenju Izvješća o ostvarivanju GP u 2022.

Odluka_Izvješće o radu JUP za 2022.

Odluka_Izvješće o radu UV za 2022.

16. sjednica

Zapisnik sa 16. elektronske sjednice

Odluka o donošenju GP za 2023

Odluka o davanju suglasnost_Knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti_Opskrba hranilišta

15. sjednica

Zapisnik s 15. elektronske sjednice

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga JU Priroda

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga Beli

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga CVZ

Odluka o davanju suglasnost_Usluga specijalnog transporta

Odluka o davanju suglasnost_Izrada projektne dokumentacije

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje dodatka ugovora_nusproizvodi

Odluka o Trećoj korekciji rezultata za 2021. godinu

14. sjednica

Zapisnik s 14. elektronske sjednice

Odluka o Drugoj korekciji rezultata

13. sjednica

Zapisnik s 13. elektronske sjednice

Odluka o utvrđivanju prijedloga GP 2023

Odluka o donošenju FP za 2023

12. sjednica

Zapisnik s 12. elektronske sjednice

Odluka_izmjene i dopune FPPGŽ i VP

11. sjednica

Zapisnik s 11. elektronske sjednice

Odluka o izmjeni za Prenesena sredstva iz 2021._tehnička korekcija

10. sjednica

Zapisnik s 10. elektronske sjednice

Odluka_pozitivno mišljenje za potpis Ugovora br. 2022/021471 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“

9. sjednica

Zapisnik s 9. elektronske sjednice

Odluka pozitivno mišljenje za potpis Ugovora LIFE SUPport

Odluka_Polugodišnje izvršenje FP za 2022

8. sjednica

Zapisnik s 8. elektronske sjednice

Odluke UV Prve izmjene i dopune FPPGŽ i VP

Odluka o Prvoj korekciji rezultata

Odluka UV o davanju suglasnosti_Grafička priprema, dizajn i tisak

7. sjednica

Zapisnik s 7. elektronske sjednice

Odluka o odabiru ponude_Odrzavanje letnice

Odluka o odabiru ponude_Usluga prstenovanja

Odluka o davanju suglasnost_Odrzavanje letnice

Odluka o davanju suglasnost_Usluga prstenovanja

6. sjednica

Zapisnik s 6. elektronske sjednice

Odluka o donošenju Izvješća o ostvarivanju FP za 2021.

Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna za 2021.

Odluke za Prenesena sredstva iz 2021.

Odluke o donošenju Izvješća o ostvarivanju GP u 2021.

Odluke Izvješće o radu za 2021.

Odluka o donošenju Izvješća o radu UV za 2021.

5. sjednica

Zapisnik s 5. elektronske sjednice

Odluka o odabiru ponude_Rashladna komora

Odluka o davanju suglasnosti_Nabava rashladne komore

4. sjednica

Zapisnik s 4. elektronske sjednice

Odluka o donošenju GP za 2022

Odluka o davanju suglasnosti Vojak d.o.o.

3. sjednica

Zapisnik s 3. elektronske sjednice

2. sjednica

Zapisnik s 2. elektronske sjednice

Odluka o utvrđivanju GP 2022

Odluka o davanju suglasnosti_Nabava radova

1. sjednica

Zapisnik s 1. sjednice

Zaključak o prihvaćanju informacije o djelokrugu rada

Odluka o trećoj korekciji rezultata

Odluka Četvrte izmjene i dopune VP 2021

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga CVZ

Odluka Sufinanciranje projekta Oporaviliste Beli

7. sjednica

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Odluka Polugodišnje izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu

6. sjednica

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Odluka o korekciji rezultata

Odluka Treće izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu-vlastiti prihodi

Odluka Treće izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

5. sjednica

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog cjenika usluga Centra “Velike zvijeri”

4. sjednica

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća

Odluka o korekciji rezultata_JUP

Odluka Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.godinu

Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća

3. sjednica

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća

Odluka Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godine

2. sjednica

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća

Odluka o donošenju Izvješća o ostvarivanju FP za 2020.

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna za 2020.

Odluka za Prenesena sredstva iz 2020.

Odluka o donošenju Izvješća o ostvarivanju GP u 2020.

Odluka o donošenju Izvješća o radu JUP za 2020.

Donošenje Izvješća o radu UV za 2020.

1. sjednica

Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća

Odluka o donošenju Godišnjeg programa za 2021. godinu

15. sjednica

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća

Odluka  o davanju suglasnosti na odluku o odabiru ponude u postupku nabave 11/20-JDN

Odluka  o davanju suglasnosti na odluku o odabiru ponude u postupku nabave 12/20-JDN

Odluka o koncesijskom odobrenju Špilja Vrelo

Odluka o davanju suglasnosti na odluku o odabiru ponude u postupku nabave 21/20-JDN

14. sjednica

Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća

13. sjednica

Zaključci sa 13. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća

12. sjednica

Zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 12.sjednice Upravnog vijeća

11. sjednica

Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća

10. sjednica

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća

9. sjednica

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća

8. sjednica

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća

7. sjednica

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća

6. sjednica

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća

5. sjednica

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća

4. sjednica

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća

3. sjednica

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci s 3. sjednice Upravnog vijeća

2. sjednica

Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća

1. sjednica

Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci s 1. sjednice Upravnog vijeća

43. sjednica

Zaključci sa 43. sjednice Upravnog vijeća

42. sjednica

Zaključci sa 42. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća

41. sjednica

Zaključci sa 41. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća

40. sjednica

Zaključci sa 40. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća

39. sjednica

Zaključci sa 39. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća

38. sjednica

Zaključci sa 38. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća

37. sjednica

Zaključci sa 37. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća

36. sjednica

Zaključci sa 36. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća

35. sjednica

Zaključci sa 35. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća

34. sjednica

Zaključci sa 34. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća

33. sjednica

Zaključci sa 33. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 33. sjednice Upravnog vijeća

32. sjednica

Zaključci sa 32. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća

31. sjednica

Zaključci sa 31. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 31. sjednice Upravnog vijeća

30. sjednica

Zaključci sa 30. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća

29. sjednica

Zaključci sa 29. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća

28. sjednica

Zaključci sa 28. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća

27. sjednica

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog viječa

26. sjednica

Zaključci sa 26. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća

25. sjednica

Zaključci sa 25. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća

24. sjednica

Zaključci sa 24. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća

23. sjednica

Zaključci sa 23. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća

22. sjednica

Zaključci sa 22. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća

21. sjednica

Zaključci sa 21. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća

20. sjednica

Zaključci sa 20. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća

19. sjednica

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća

18. sjednica

Zaključci s 18. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća

17.sjednica

Zaključci sa 17. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća

16. sjednica

Zaključci sa 16. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća

15. sjednica

Zaključci s 15. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća

14. sjednica

Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća

13. sjednica
Zaključci sa 13. sjednice Upravnoga vijeća
Zapisnik sa 13. sjednice Upravnoga vijeća

12. sjednica
Zaključci sa 12. sjednice Upravnoga vijeća
Zapisnik sa 12. sjednice Upravnoga vijeća

11. sjednica
Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća 
Zapisnik sa 11. sjednice Upravnoga vijeća

10. sjednica
Zaključci sa 10. sjednice Upravnoga vijeća
Zapisnik sa 10. sjednice Upravnoga vijeća

9. sjednica
Zaključci sa 9. sjednice Upravnoga vijeća
Zapisnik sa 9. sjednice Upravnoga vijeća

8. sjednica
Zaključci sa 8. sjednice Upravnoga vijeća
Zapisnik sa 8. sjednice Upravnoga vijeća

7. sjednica
Zaključci sa 7. sjednice Upravnoga vijeća
Zapisnik sa 7. sjednice Upravnoga vijeća

6. sjednica

Zaključci sa 6. sjednice Upravnoga vijeća
Zapisnik sa 6. sjednice Upravnoga vijeća

Javni naručitelj Javna ustanova “Priroda” sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16, 114/22) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Poziv na dostavu ponude – Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice, ev.br. 11/21-JDN – 8. studenoga 2021.

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu:

Plan nabave za 2023. godinu

Prve izmjene i dopune Plana nabave

Druge izmjene i dopune Plana nabave

Treće izmjene i dopune Plana nabave

Plan nabave za 2022. godinu:

Plan nabave za 2022. godinu

Prve izmjene i dopune Plana nabave

Druge Izmjene i dopune Plana nabave

Treće Izmjene i dopune Plana nabave

Četvrte Izmjene i dopune Plana nabave

Registar ugovora Javne ustanove “Priroda” dostupan je na Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga jednostavne nabave

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove “Priroda”

Nakon provedenog natječaja, temeljem Odluke Županijske skupštine (“Službene novine” broj 25/23) Marko Modrić imenovan je ravnateljem Javne ustanove “Priroda”.

Obrazac izjave o nepostojanju okolnosti

OGLAS za radno mjesto 8g Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku Centar Stara Sušica

Natječaj za radno mjesto 8. g Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku Centar Stara Sušica

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta iz natječaja 8.g, pisanog testiranja i razgovora s kandidatima, izvršen je odabir kandidatkinje Dragane Juranić.

Natječaj za radno mjesto 8. h Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku Centar Stara Sušica

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta iz natječaja 8.h, pisanog testiranja i razgovora s kandidatima, izvršen je odabir kandidatkinje Ivane Briški Đorđević.

Oglas za radno mjesto 8.g  Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku Centar Stara Sušica

Odluka o poništenju oglasa 8.g Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku Centar Stara Sušica

Oglas za radno mjesto 8.h Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku Centar Stara Sušica

Odluka o poništenju oglasa 8.h Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku Centar Stara Sušica

Natječaj za radno mjesto 8.d Stručni suradnik u Pododsjeku Centar Beli

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta iz natječaja 8.d, pisanog testiranja i razgovora s kandidatima, izvršen je odabir kandidata Tomislava Anića.

Natječaj za radno mjesto 8. e Pomoćni djelatnik u Pododsjeku Centar Beli

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta iz natječaja 8.e, pisanog testiranja i razgovora s kandidatima, izvršen je odabir kandidatkinje Darie Martinčić.

Plan upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenih dijelova prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024. – 2028. godine

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Krka (PU 6020) za razdoblje od 2023. do 2032

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089), za razdoblje od 2024. do 2033. godine

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025), za razdoblje od 2023. do 2032. godine

Plan upravljanja područjima ekološke mreže 13 špilja i jama zatvorenih za javnost na području Karlovačke županije (PU 8005) za razdoblje od 2024. do 2033. godine