Stručni radovi

Važnost zaštićenih područja za razvoj ruralnog turizma u Gorskom kotaru

Utjecaj stočarstva na bioraznolikost i strukturu krajobraza kvarnerskih otoka

The Procedure of Putting a Park under Protection Using the Sv. Jakov Park in Opatija as an Example

The efforts to preserve the local population of Parnassius apollo (Lepidoptera: Papilionidae) in a man-made habitat in Gorski kotar region (Croatia)

Mediteransko-montani travnjaci uskolisne šašike na burnjacima u zaleđu Riječkog zaljeva (Hrvatska)

Mediterranean-montane grasslands with Sesleria tenuifolia in wind-exposed habitats in the hinterland of Rijeka Bay (Croatia)

Uskolisna šašika

Endemična travnjačka zajednica sa šiljevinom (Schoenus nigricans L.) u podnožju planine Obruč

Samoniklo i uzgajano bilje kao moguća turistička atrakcija na primjeru Primorsko-goranske županije

Endemična flora Rijeke i „riječkog prstena“, Hrvatska

Morfološka i ekološka karakterizacija hibrida šafrana Crocus x velebiticus Randić et Kremer (C. malyi x C. vernus)

Prilog poznavanju rasprostranjenja pelargonijeva plavca Cacyreus marshali (Butler, 1898) (Lepidoptera: Lycaenidae) u Hrvatskoj s noticom na ekologiju i etologiju.

Krajolik kao prirodno i kulturno naslijeđe i pokretač gospodarskog i društvenog razvoje Primorsko-goranske županije

Travnjaci s crnkastom šiljevinom (Schoenus nigricans L.) na planini Obruč (sjeverozapadni Dinaridi)

Grasslands with black bog-rush (Schoenus nigricans L.) on Mount Obruč (north-western Dinarides)

Phytochemical characterization of bay laurel (Laurus nobilis L.) essential oils in Croatia