Speleološki objekti

špilja

Još od davne prošlosti čovjek je zalazio u podzemlje i koristio špilje za stalna i privremena skloništa te mjesta za religijske obrede i pokop mrtvih. Danas su špilje i jame izazov i mogućnost otkrivanja prostora gdje nikada nije kročila ljudska noga.

Cijelo je područje Primorsko-goranske županije, kao i pola ukupne površine Hrvatske, na krškom reljefu izgrađenom od topivih stijena prepunom podzemnih šupljina i ostalih zanimljivih geoloških fenomena svojstvenima za krš, poput vrtača, izvora, ponora, vrulja i kanjona. Svi ovi oblici nastaju djelovanjem vode. Krška su područja Hrvatske, zbog pomanjkanja površinskih voda i malo obradivog tla, a u planinskim dijelovima i teške prohodnosti, oduvijek slabije naseljena. Danas je za zaljubljenike u prirodu to velika prednost jer su ta područja najvećim dijelom ostala posebno dobro očuvana. Ona su postala točke iznimne bioraznolikosti koje posebno obilježava zanimljiva i rijetka podzemna fauna.

Život u podzemlju odvija se uz drugačija pravila od života na površini jer u njemu vladaju stalna temperatura, velika vlažnost i potpuni mrak. Zbog nedostatka svjetla u podzemlju nema biljaka pa su se svi pravi podzemni organizmi morali prilagoditi na manjak hrane koja do njih dolazi jedino vodom s površine. Upravo zato njihov je metabolizam vrlo usporen zbog čega imaju duži životni vijek nego njihovi rođaci s površine.

Podzemlje treba štititi iz mnogo razloga. Posebno su važni speleološki objekti u kojima je prvi put pronađena i opisana dosad u svijetu nepoznata, odnosno nova životinjska vrsta. Takve špilje i jame nazivaju se tipskim lokalitetima – locus tipicus.

Pojedini lokaliteti zaštićeni su i zbog svoje iznimne ljepote i opčinjavajućih geoloških struktura. Također, većina pitke vode koju se dobiva na krškom području dolazi upravo iz krških podzemnih izvora. Dakle, štiteći podzemlje, štitimo i svoje zdravlje.

Čovjek se spušta u jamuU sklopu ekološke mreže Natura 2000, kao vrlo vrijedno stanište u Hrvatskoj štiti se i velik broj pojedinih speleoloških objekata. Odabrane špilje i jame također su važne za očuvanje rijetkih ili endemskih vrsta. U Primorsko-goranskoj županiji ekološka mreža Natura 2000 štiti 25 pojedinačnih lokaliteta. Brojni ostali važni speleološki lokaliteti zaštićeni su kao sastavni dijelovi većih područja ekološke mreže.