ODRŽANA TREĆA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA U SKLOPU PROJEKTA "RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000"

Priroda Događanja, Novosti

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, 8. lipnja 2022. u Domu Kulture Dražice u Dražicama održana je treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) s fokusom na područje ekološke mreže Natura 2000 – Rječina…

ODRŽANA DRUGA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA U SKLOPU PROJEKTA "RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000"

Priroda Događanja, Novosti

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, 1. lipnja 2022. u Ravnoj Gori u Sportsko-poslovnom centru „Goranka“ održana je treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) s fokusom na temu posjećivanja zaštićenih područja i stanja vodenih ekosustava…

ODRŽANA PRVA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA U SKLOPU PROJEKTA "RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000"

Priroda Događanja, Novosti

U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, 20. svibnja 2022. u Ravnoj Gori održana je prva dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025)…