Zaštićena područja Primorsko-goranske županije

Bogatstvo prirodnih vrijednosti Primorsko-goranske županije nameće potrebu posebne skrbi o prirodnim vrijednostima. Upravo radi očuvanja prirodne baštine, na prostoru Županije nacionalnim zakonodavstvom je zaštićeno 30 područja i pojedinačnih prirodnih vrijednosti, koji se štite putem osam različitih kategorija. Javna ustanova “Priroda” upravlja s 26 područja, Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” upravlja s 3 područja, a Javna ustanova “Park prirode Učka” s jednim. Najveći dio zaštićenih područja u Županiji proglašen je u razdoblju od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća, a prvi je 1949. godine zaštićenim proglašen posebni rezervat šumske vegetacije – šuma Dundo na otoku Rabu.

Ukupna površina zaštićenih dijelova prirode u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 263,3 km2, što čini 3,35 % ukupne (kopnene i morske) površine Županije. Ukupna površina kopnenog dijela zaštićenih područja je 218,54 km2, odnosno 6,09 % ukupne površine kopna. Jedino morsko područje pod zaštitom je akvatorij otoka Prvić s Grgurovim kanalom, čija površina iznosi 44,76 km2, odnosno 1,05 % ukupne površine mora u Županiji.

Kartografski prikaz zaštićenih područja dostupan je na internetskim stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode.

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODEIUCN KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODEPOVRŠINA haGODINA PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODENA PODRUČJU GRADA/OPĆINE
POSEBNI REZERVAT
POSEBNI REZERVAT – ORNITOLOŠKI
Glavine – Mala lukaI1 1431970.Baška, Vrbnik
Fojiška – Pod PredošćicaI5501986.Cres
Mali bok – KoromačnaI7961986.Cres
POSEBNI REZERVAT – BOTANIČKO – ZOOLOŠKI
Otok PrvićI5 7601972.Baška, Lopar
POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE
Šuma DundoI1011949.Rab
Debela Lipa – Velika RebarI1251964.Delnice, Lokve
GlavotokI11969.Krk
KošljunIV71969.Krk
SPOMENIK PRIRODE
SPOMENIK PRIRODE – GEOMORFOLOŠKI
Špilja LokvarkaIII1961.Lokve
Ponor GotovžIII11969.Klana
Zametska pećinaIII1981.Rijeka
POJEDINAČNI PRIMJERAK DRVEĆA
Stara tisa u MeđedimaIII1965.Vrbovsko
Stari hrast u Guljanovom dolcu kod Crikvenice IIII2002.Crikvenica
Stari hrast u Guljanovom dolcu kod Crikvenice IIIII2002.Crikvenica
ZNAČAJNI KRAJOBRAZ
KamačnikV832002.Vrbovsko
LoparV931969.Lopar
LisinaV14361998.Matulji, Opatija, Lanišće
Vražji prolaz i Zeleni virIII2521962.Skrad, Delnice
PARK-ŠUMA
Japlenški vrhIV1731953.Delnice
GolubinjakIV531955.Lokve
KomrčarIV81965.Rab
ČikatIV2211992.Mali Lošinj
Pod JavoriIV401993.Mali Lošinj
SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE
Perivoj uz dvorac u Severinu na Kupi61966.Vrbovsko
Perivoj Angiolina

Perivoj Margarita

2

2

1968.Opatija
Perivoj sv. Jakova 1 2010.Opatija

Od navedenih područja, Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“ upravlja Nacionalnim parkom Risnjak, strogim rezervatom Bijele i Samarske stijene te spomenikom prirode Izvor Kupe, koji je smješten unutar granica Nacionalnog parka. Javna ustanova „Park prirode Učka“ provodi brigu i upravljanje nad područjem Parka prirode Učka.

Javna ustanova „Priroda“ brine o područjima koja su zaštićena u kategorijama posebni rezervat, spomenik prirode, park-šuma, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture pa upravlja s 27 zaštićenih područja.