Zaštićena područja Primorsko-goranske županije

Bogatstvo prirodnih vrijednosti Primorsko-goranske županije nameće potrebu posebne skrbi o prirodnim vrijednostima. Upravo radi očuvanja prirodne baštine, na prostoru Županije nacionalnim zakonodavstvom je zaštićeno 31 područje i pojedinačna prirodna vrijednost, koji se štite putem osam različitih kategorija. Javna ustanova “Priroda” upravlja s 27 područja, Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” upravlja s 3 područja, a Javna ustanova “Park prirode Učka” s jednim. Najveći dio zaštićenih područja u Županiji proglašen je u razdoblju od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća, a prvi je 1949. godine zaštićenim proglašen posebni rezervat šumske vegetacije – šuma Dundo na otoku Rabu.

Ukupna površina zaštićenih dijelova prirode u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 263,3 km2, što čini 3,35 % ukupne (kopnene i morske) površine Županije. Ukupna površina kopnenog dijela zaštićenih područja je 218,54 km2, odnosno 6,09 % ukupne površine kopna. Jedino morsko područje pod zaštitom je akvatorij otoka Prvić s Grgurovim kanalom, čija površina iznosi 44,76 km2, odnosno 1,05 % ukupne površine mora u Županiji.

Kartografski prikaz zaštićenih područja dostupan je na internetskim stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode.

Zaštićena područja Primorsko-gorasnke županije

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE IUCN KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE POVRŠINA ha GODINA PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE NA PODRUČJU GRADA/OPĆINE
POSEBNI REZERVAT
POSEBNI REZERVAT – ORNITOLOŠKI
Glavine – Mala luka I 1 143 1970. Baška, Vrbnik
Fojiška – Pod Predošćica I 550 1986. Cres
Mali bok – Koromačna I 796 1986. Cres
POSEBNI REZERVAT – BOTANIČKO – ZOOLOŠKI
Otok Prvić I 5 760 1972. Baška, Lopar
POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE
Šuma Dundo I 101 1949. Rab
Debela Lipa – Velika Rebar I 125 1964. Delnice, Lokve
Glavotok I 1 1969. Krk
Košljun IV 7 1969. Krk
SPOMENIK PRIRODE
SPOMENIK PRIRODE – GEOMORFOLOŠKI
Špilja Lokvarka III 1961. Lokve
Ponor Gotovž III 1 1969. Klana
Zametska pećina III 1981. Rijeka
POJEDINAČNI PRIMJERAK DRVEĆA
Stara tisa u Međedima III 1965. Vrbovsko
Stari hrast kod Svetog Petra III 1997. Cres
Stari hrastovi u Guljanovom dolcu kod Crikvenice III 2002. Crikvenica
ZNAČAJNI KRAJOBRAZ
Kamačnik V 83 2002. Vrbovsko
Lopar V 93 1969. Lopar
Lisina V 1436 1998. Matulji, Opatija, Lanišće
Vražji prolaz i Zeleni vir III 252 1962. Skrad, Delnice
PARK-ŠUMA
Japlenški vrh IV 173 1953. Delnice
Golubinjak IV 53 1955. Lokve
Komrčar IV 8 1965. Rab
Čikat IV 221 1992. Mali Lošinj
Pod Javori IV 40 1993. Mali Lošinj
SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE
Perivoj uz dvorac u Severinu na Kupi 6 1966. Vrbovsko
Perivoj Angiolina

Perivoj Margarita

2

2

1968. Opatija
Perivoj sv. Jakova  1  2010. Opatija

Od navedenih područja, Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“ upravlja Nacionalnim parkom Risnjak, strogim rezervatom Bijele i Samarske stijene te spomenikom prirode Izvor Kupe, koji je smješten unutar granica Nacionalnog parka. Javna ustanova „Park prirode Učka“ provodi brigu i upravljanje nad područjem Parka prirode Učka.

Javna ustanova „Priroda“ brine o područjima koja su zaštićena u kategorijama posebni rezervat, spomenik prirode, park-šuma, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture pa upravlja sa 27 zaštićenih područja.