Zaštićena područja Primorsko-goranske županije

Bogatstvo prirodnih vrijednosti Primorsko-goranske županije nameće potrebu posebne skrbi o prirodnim vrijednostima. Upravo radi očuvanja prirodne baštine, na prostoru Županije nacionalnim zakonodavstvom je zaštićeno 30 područja i pojedinačnih prirodnih vrijednosti, koji se štite putem osam različitih kategorija. Javna ustanova “Priroda” upravlja s 26 područja, Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” upravlja s 3 područja, a Javna ustanova “Park prirode Učka” s jednim. Najveći dio zaštićenih područja u Županiji proglašen je u razdoblju od 50-ih do 80-ih godina prošlog stoljeća, a prvi je 1949. godine zaštićenim proglašen posebni rezervat šumske vegetacije – šuma Dundo na otoku Rabu.

Ukupna površina zaštićenih dijelova prirode u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 263,3 km2, što čini 3,35 % ukupne (kopnene i morske) površine Županije. Ukupna površina kopnenog dijela zaštićenih područja je 218,54 km2, odnosno 6,09 % ukupne površine kopna. Jedino morsko područje pod zaštitom je akvatorij otoka Prvić s Grgurovim kanalom, čija površina iznosi 44,76 km2, odnosno 1,05 % ukupne površine mora u Županiji.

Kartografski prikaz zaštićenih područja dostupan je na internetskim stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode.

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE IUCN KATEGORIJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE POVRŠINA ha GODINA PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE NA PODRUČJU GRADA/OPĆINE
POSEBNI REZERVAT
POSEBNI REZERVAT – ORNITOLOŠKI
Glavine – Mala luka I 1 143 1970. Baška, Vrbnik
Fojiška – Pod Predošćica I 550 1986. Cres
Mali bok – Koromačna I 796 1986. Cres
POSEBNI REZERVAT – BOTANIČKO – ZOOLOŠKI
Otok Prvić I 5 760 1972. Baška, Lopar
POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE
Šuma Dundo I 101 1949. Rab
Debela Lipa – Velika Rebar I 125 1964. Delnice, Lokve
Glavotok I 1 1969. Krk
Košljun IV 7 1969. Krk
SPOMENIK PRIRODE
SPOMENIK PRIRODE – GEOMORFOLOŠKI
Špilja Lokvarka III 1961. Lokve
Ponor Gotovž III 1 1969. Klana
Zametska pećina III 1981. Rijeka
POJEDINAČNI PRIMJERAK DRVEĆA
Stara tisa u Međedima III 1965. Vrbovsko
Stari hrast u Guljanovom dolcu kod Crikvenice I III 2002. Crikvenica
Stari hrast u Guljanovom dolcu kod Crikvenice II III 2002. Crikvenica
ZNAČAJNI KRAJOBRAZ
Kamačnik V 83 2002. Vrbovsko
Lopar V 93 1969. Lopar
Lisina V 1436 1998. Matulji, Opatija, Lanišće
Vražji prolaz i Zeleni vir III 252 1962. Skrad, Delnice
PARK-ŠUMA
Japlenški vrh IV 173 1953. Delnice
Golubinjak IV 53 1955. Lokve
Komrčar IV 8 1965. Rab
Čikat IV 221 1992. Mali Lošinj
Pod Javori IV 40 1993. Mali Lošinj
SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE
Perivoj uz dvorac u Severinu na Kupi 6 1966. Vrbovsko
Perivoj Angiolina

Perivoj Margarita

2

2

1968. Opatija
Perivoj sv. Jakova  1  2010. Opatija

Od navedenih područja, Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“ upravlja Nacionalnim parkom Risnjak, strogim rezervatom Bijele i Samarske stijene te spomenikom prirode Izvor Kupe, koji je smješten unutar granica Nacionalnog parka. Javna ustanova „Park prirode Učka“ provodi brigu i upravljanje nad područjem Parka prirode Učka.

Javna ustanova „Priroda“ brine o područjima koja su zaštićena u kategorijama posebni rezervat, spomenik prirode, park-šuma, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture pa upravlja s 27 zaštićenih područja.