slunjcica

Zajednica stijenske kamenike i planinske gušarke

Prospekt Priroda, Zanimljivosti

Lijepe sastojine biljne zajednice stijenske kamenike i planinske gušarke (as. Arabido alpinae – Saxifragetum petraeae Accetto 2006) uočili smo prilikom terenskog obilaska dijela kanjona rječice Slunjčice u zaštićenom značajnom krajobrazu nedaleko biološke postaje u gradiću Slunju. Budući da nemamo informaciju je li ova reliktna vegetacija stjenjača do sad bila zabilježena igdje na području Hrvatske smatramo korisnim ukazati na pronađenu botaničku posebnost.

Zajednicu stijenske kamenike i planinske gušarke opisao je 2006. godine slovenski botaničar Marko Accetto na temelju 15 vegetacijskih snimaka sa stijena iznad zaselka Ravne u Savskoj dolini između Litije i Zidanog Mosta u Sloveniji. Karakteristične vrste zajednice su dvije biljke snježnobijelih cvjetova (u vrijeme našeg obilaska bile su najbujnijem cvatu!, sl. 1) – planinska ili alpska gušarka (Arabis alpina L.), arktičko-alpska vrsta koja uz Slunjčicu raste na maloj nadmorskoj visini i reliktna vrsta stijenska kamenika (Saxifraga petraea L.), specijalizirana na određene tipove staništa i osobito zanimljiva zbog razmjerno uskog areala.

Botaničare čeka zanimljiv posao da detaljnije prouče zajednicu i utvrde radi li se o istoj zajednici kao i onoj s klasičnog nalazišta u Sloveniji, ili je uz Slunjčicu razvijena neka srodna (možda još u botaničkoj znanosti neopisana!) zajednica.

Kolegama iz Javne ustanove “Natura viva” možemo samo toplo preporučiti da se brinu za ovu, po našoj procjeni, iznimnu prirodnu vrijednost te da eventualno iskartiraju prostornu pojavnost zajednice na terenu i, prema potrebi, neke sastojine ucrtaju u prostorne planove, jer se zajednica na nekim mjestima ukorijenila neposredno uz urbano područje grada Slunja pa su moguće ugroze zbog gradnje ili drugih čovjekovih aktivnosti.

Marko Randić i Ivana Rogić

Sl. 1. Cvatuća stijenska ili kamenjarska kamenika (Saxifraga petraea L.) na zasjenjenoj stijeni u kanjonu Slunjčice (foto: Ivana Rogić)