lokna uvodna konferencija

Održana uvodna konferencija projekta „LOKNA“

Prospekt Novosti

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA „OČUVANJE I PROMOCIJA VODENIH BIOTOPA – LOKVE I BARJANSKA OKNA ZA BUDUĆNOST – LOKNA“

U okviru projekta LOKNA predviđena je suradnja slovenskih i hrvatskih stručnjaka za biologiju, hidrologiju, geologiju, informatiku i upravljanje zaštićenim područjima, kako bi se detaljno istražila i valorizirala pojava krških lokava na otoku Krku i močvarna okna (barjanska okna) u Ljubljanskom barju. Javna ustanova „Priroda“ je vodeći partner na projektu koji se provodi od početka godine u suradnji sa partnerima Geodetskim institutom Slovenije, Krajinskim parkom Ljubljansko barje i Gradom Krkom.

Ciljevi projekta su geolociranje 70 vodenih biotopa na otoku Krku i u Ljubljanskom barju (kao što su lokve i okna) te provedba prirodoslovnih istraživanja na odabranim lokacijama. Te lokacije biti će dio dviju poučnih staza (jedna će biti postavljena u Ljubljanskom barju, a druga na Krku). Organizirati će se edukativne radionice i stručna studijska putovanja za osnovnoškolsku djecu, te izložba fotografija nastalih tijekom provedbe projekta. Također, tiskati će se promotivno – edukativni materijal i izraditi interaktivni web portal s pristupom kartografskim prikazima vodenih biotopa.


SL.1 Otvaranje Uvodne konferencije projekta LOKNA (foto: Geodetski inštitut Slovenije)

U svrhu medijske promocije i senzibilizacije javnosti, u općini Ig, na području Ljubljanskog barja, održana je uvodna konferencija s ciljem predstavljanja projekta široj javnosti. Svaki od partnera održao je kratko edukativno predavanje nakon čega je održan okrugli stol.

Na konferenciji je predstavljen edukativni letak o projektu kojeg možete preuzeti ovdje.


Sl 2. Krška lokva Diviška na otoku Krku

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Sunčica Strišković
suncica.striskovic@ju-priroda.hr
00385/51-352-412

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr