Desetljeće bioraznolikosti

Prospekt Novosti

DESETLJEĆE BIORAZNOLIKOSTI

Međunarodna zajednica nije uspjela dostići ciljeve postavljene
Konvencijom o biološkoj raznolikosti (Conventionon Biological Diversity,
CBD) za smanjenje gubitka biološke raznolikosti do 2010. godine. Štoviše,
indikatori ukazuju na povećanje pritisaka koji utječu na život na Zemlji
i daljnju eroziju bioraznolikosti. Na svima nama je da pojačamo napore,
kako bi naslijeđeno bogatstvo i dragocjenosti sačuvali.

Nakon isteka 2010. godine, koju su Ujedinjeni narodi
proglasili Međunarodnom godinom biološke raznolikosti, s temom “Biološka
raznolikost za razvoj” (International Biodiversity Year, Biodiversity
for Development), osjeća se potreba za nastavkom aktivnosti. Stoga je
ove, 2011. godine proglašeno i Desetljeće bioraznolikosti.

Bez mnogolike raznolikosti što je tvore mikroorganizmi,
biljke, gljive i životinje čovjekov opstanak na Zemlji je upitan, jer
ipak treba stalno imati na umu da su nam komponente bioraznolikosti neophodne;
jedini su nam izvor hrane, lijekova, sirovina za gradnju i drugih neophodnih
potrepština te svih važnih funkcija ekosustava Zemlje. Nadamo se da će
svijest o potrebi čuvanja biološke raznolikosti tijekom narednog desetljeća
ojačati te da će se svi uključiti u aktivnosti i uvođenje potrebnih promjena
na lokalnoj i globalnoj razini vezanih uz očuvanje bioraznolikosti.

(Obavijest o proglašenju Desetljeća bioraznolikosti /na
engleskom/ u pdf formatu možete pogledati ovdje
)