Stručni seminar "higijena okoliša" – opatija

Prospekt Novosti

STRUČNI SEMINAR “HIGIJENA OKOLIŠA” – OPATIJA

Predstavnici Javne ustanove Priroda sudjelovali su na
Stručnom seminaru s međunarodnim sudjelovanjem Higijena okoliša – Environmental
Hygiene
, koji je 14. ožujka održan u Hotelu Admiral u Opatiji. Na
seminaru je izložen rad pod nazivom Zapuštena zemljišta – važnost za
život ljudi i zaštitu prirode
. Rad će biti dostupan na web stranicama
Javne ustanove Priroda, u rubrici Publikacije.