Vježba speleoronjenja

Prospekt Novosti

VJEŽBA SPELEORONJENJA

Početkom srpnja na području Značajnog krajobraza Kamačnik
i hidrološkog Spomenika prirode – izvora Kupe održana je vježba speleoronjenja
HGSS-a.

Značajno je naglasiti da su članovi Gorske službe pri toj vježbi zaronili
u izvor Kupe čak do dubine od 86 metara, a u izvor Kamačnik do dubine
od 75 metara.

Danas se to smatraju rekordnim uronima za oba izvora!

Koristimo priliku da ovim putem čestitamo pripadnicima Gorske službe
na njihovom uspjehu te zaista hvalevrijednoj hrabrosti i stručnosti kojom
savladavaju i najteže zadatke koji se pred njih postavljaju.

Ponovna ronjenja namjeravaju se organizirati krajem kolovoza kada će
speleoronioci Gorske službe pokušati zaroniti još dublje u izvor Kupe
i Kamačnika, a namjera je da se tom prilikom izrade i detaljni topografski
nacrti izvora.

Vježbe se izvode uz suglasnost Ministarstva kulture te potpore NP Risnjak
i JU Priroda.