predavanje i sudionici

Predavanje povodom dana planeta Zemlja

Prospekt Događanja, Novosti

Slika 1. Učenici šestih razreda OŠ Dolac u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeke prate predavanje o snijegu, ledu i buri (foto: Suzana Brnas)

Obilježavanje Dana planeta Zemlje u Informativnom centru

 za prevenciju  kriminaliteta na području Grada Rijeke

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, dana 25.04.2017. godine,  u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeke,  u organizaciji Odjela prevencije, djelatnik Javne ustanove „Priroda“  održao je power point prezentaciju  na temu: „Snijeg, led i bura u zaštiti prirode“. Tijekom preznatacije prikazane su novije spoznaje o tragovima oledbe na području planina u zaleđu Rijeke tijekom ledenih doba (pleistocena), kao i o utjecaju bure na današnji raspored živog svijeta ovog područja. Prezentacija  je namijenjena  višim razredima osnovnih škola, a poslušali su je učenici šestih razreda osnovne škole “Brajda”. Ujedno je na taj način  obilježena II. komponenta preventivnog projekta „Zdrav za 5“, a koja se odnosi na aktivnosti iz zaštita okoliša i prirode.

Policijska službenica Odjela prevencije Suzana Brnas

Savjetnik biolog JU Priroda Marko Randić