Radionica – "biološka raznolikost koja nas okružuje"

Prospekt Kutak, Suradnja sa školama


Sl. 1. “Opsežan” (- sadrži oko 50-tak vrsta i nekoliko tisuća
varijeteta!) rod biljaka lijepih, dekorativnih listova i zanimljivih cvjetova
dobio je naziv Hosta u počast botaničara Nikole Tome Hosta (izvor fotografija:
Wikipedia
i Wikimedia
commons

RADIONICA – “BIOLOŠKA RAZNOLIKOST KOJA NAS OKRUŽUJE”

Park Nikole Hosta, uz park na Mlaki, jedan je
od najljepših parkova grada Rijeke. Njegova povijest neobično je zanimljiva.
Park se nalazi na padini u podnožju brda Kozale, a ime je dobio po poznatom
austrijskom prirodoslovcu Nikoli Tomi Hostu (1761.-1834.) koji je rođen
u okolici Rijeke. Nikola Toma Host bio je carev liječnik, ali je najzapaženije
rezultate ostvario svojim botaničkim istraživanjima. U botaničkim – florističkim
djelima (a najpoznatije mu je djelo Flora Austrije – Flora austriaca)
opisuje mnoge vrste biljaka iz hrvatskih krajeva, osobito iz primorja.
Po Nikoli Tomi Hostu prozvan je čitav jedan rod biljaka mnogo korištenih
u hortikulturi, kao ukrasno bilje – rod Hosta.

Protokol radionice:

PRVI DIO RADIONICE: “Potraga za stablima i grmovima”

 1. Na jednom mjestu (ishodište) u parku biti će izložene grančice
  i lišće 12 vrsta stabala i grmova
  . Uza svaku izloženu vrstu biti
  će pripadajući natpis s imenom vrste.
 2. Svaki sudionik radionice ima 2-3 minute na raspolaganju da
  što bolje razgleda i zapamti što više karakterističnih detalja svake
  izložene vrste.
 3. Svatko će dobiti uzorak lista ili grančice samo jedne vrste. Uzet
  će i natpis te vrste
  .
 4. Odredit će se područje (areal) potrage. Svatko će uz pomoć uzorka
  lista ili grančice tražiti u parku mjesto gdje ta vrsta stabla ili
  grma koju traži raste
  . Kad bude smatrao da je pronašao baš tu vrstu
  prilijepit će (npr. pomoću ljepljivog “plastofixa”) na vidljivo
  mjesto pronađenog stabla ili grma natpis s imenom te vrste.
 5. Tko obavi taj dio zadatka vraća se na ishodišno mjesto i dobiva natpis
  i uzorak nove vrste te na isti način započinje potragu (može se odlučiti
  i za drugu varijantu te krenuti u potragu za drugim primjerkom stabla
  ili grma vrste koju je već imao).
 6. Potraga traje maksimalno 8-10 minuta.
 7. Okupljanje na ishodišnom mjestu, a zatim svi sudionici kreću zajednički
  u obilazak obilježenih stabala i grmova. Voditelji radionice provjeravaju
  uspješnost prepoznavanja vrsta i postotak pravilno označenih primjeraka
  stabala i grmova. Daju osnovne informacije o karakteristikama i zanimljivostima
  svake vrste. Važno je dobro upamtiti karakteristike (veličinu, miris,
  oblik, boju, kakvoću opipa listova i grančica, dlakavost, nazubljenost
  i urezanost listova, rub lista i dr.) različitih vrsta stabala i grmova
  koji rastu u parku i na koje je potraga usmjerena te pokušati upamtiti
  njihova imena
  .

 

DRUGI DIO RADIONICE: “Pokušaj prepoznati vrstu!

 1. Svi se okupljaju na ishodištu. Formiraju se skupine/grupe po dvoje
  ili troje (ili ekipe od više članova) .
 2. Po jedan dobrovoljac iz svake grupe ima zadatak da žmirećki pokuša
  pomoću osjeta opipa i mirisa
  , (okusa) odgonetnuti/pogoditi vrstu
  nekog od stabala ili grmova (upoznatu u prvom dijelu radionice) od koje
  će dobiti/uzeti uzorak lista li grančicu. Drugi u grupi mu pomažu tako
  (ali ne smiju odati ime vrste!) da će odgovarati na pitanja koja im
  on smije postaviti isključivo vezana uz osjet vida i uz uzorak koji
  pokušava odgonetnuti (može postaviti maksimalno 5 pitanja).
 3. Voditelji radionice obilaze grupe i provjeravaju uspješnost prepoznavanja
  vrsta.

TREĆI DIO RADIONICE: Igra “Hranidbena mreža

Potrebno:

 • klupko špage
 • kartice s nazivima vrsta

Cilj ove igre je da djeca uoče kako i jedan gradski park obiluje vrstama
i da se tu nalaze cijeli hranidbeni lanci. Lanci se nadovezuju jedan na
drugi i povezani su u hranidbenu mrežu.

 1. Na početku igre učenici stanu u krug. Svaki učenik izvuče jednu karticu.
  Na njoj se na prednjoj strani nalazi hrvatsko ime vrste i slika, a na
  poleđini redni broj. Potrebno je pripaziti da učenici koji stoje jedan
  pokraj drugoga ne dobiju kartice sa rednim brojevima koji su međusobno
  blizu.
 2. Učenik čija kartica ima broj 1 dobija klupko špage. Njegov zadatak
  je da na glas pročita koju vrstu ima i dobaci klupko osobi koja ima
  karticu broj 2. Ta osoba čita vrstu na svojoj kartici i treba zaključiti
  da se vrsta broj 2 hrani vrstom broj 1. Nakon toga, u ruci zadržava
  jedan dio špage i baca klupko osobi s karticom broj 3.
 3. Nakon što svako dijete u ruci drži špagu, u sredini kruga trebala
  bi se nalaziti mreža isprepletenih niti koja dočarava kako je u prirodi
  sve povezano. Zatim treba upitati djecu što bi se dogodilo kada bi nestala
  jedna vrsta iz tog lanca? Tko bi sve osjetio poslijedice? Zamolimo učenika
  koji ima npr. karticu s mačkom da zatrese svoj kraj špage kako bi vidjeli
  da poslijedice osjećaju i oni koji nisu s njim direktno povezani…
 4. Primjer kako se povezuju kartice s hranidbenim lancima: Crnika (1)
  – gusjenica leptira gubara (2) koja se hrani lišćem crnike – sjenica
  (3) čiji su plijen gusjenice – mačka (4) koja jede sjenice – razlagači
  bakterije (5) koji razlažu uginule biljke i životinje – lemprika (6)
  koja koristi raspadnuti organski materijal kao hranu…

ČETVRTI DIO RADIONICE:

U umjetnom jezercu u dijelu parka u kojem je provedena radionica o biološkoj
raznolikosti nalazi se mnoštvo kornjača. Sve koje se tu nalaze su strane
vrste, porijeklom iz Sjeverne Amerike. Dio njih su i one koje ljudi rado
kupuju kao kućne ljubimce – poznatije kao crvenouhe kornjače. Kroz radionicu
dat će se objašnjena njihove “invazivnosti” tj. nepovoljnog
utjecaja na autohtoni živi svijet ako ih se ispusti (npr. kad “prerastu”
kućni akvarij) u lokve domaćeg podneblja.

Zamisao radionice i foto: Sunčica Strišković i Marko Randić