lostura

Periske

Prospekt Dubine, Zanimljivosti

Slika 1. Periska na pomičnim dnima u akvatoriju otoka Krka (foto: mr. sc. Sonja Šišić)

Periske su najveći školjkaši Sredozemlja i mogu dosegnuti zavidnu starost i veličinu. Povratak periski u Kvarneru zamijetili smo i na takvim mjestima gdje ih možda ne bi očekivali. Mlade periske vide se, primjerice, u Puntarskoj dragi, čak i u samoj lučici (a jedan je primjerak izrastao ispod veza plovila JU Priroda!). Puntarska draga je zatvorena uvala, gdje more, sudeći prema drugim (indikatorskim) vrstama morskih organizama, vjerojatno nije besprijekorne čistoće. Na sličnim mjestima zamijećene su mlade periske i u Creskom zaljevu, ponegdje na Liburnijskoj obali i drugdje, gdje je more pod zamjetnim antropogenim utjecajem.

Međutim, zapazili smo da najnovija izvješća iz Zapadnog Sredozemlja upozoravaju o masovnom ugibanju periski koje je, čini se, uzrokovano parazitskim mikroorganizmima sličnim haplosporidijima.  U Jadranu je ranije zabilježeno povlačenje i nestanak periski vjerojatno bilo uzorkovano pretjeranim lovom, u prvom redu, zbog činjenice da su ljušture turistima bile zanimljiv suvenir. Danas su periske posvuda u Sredozemlju zaštićene i smatraju se ugroženima. Ukoliko bi se masovno ugibanje kakvo je zabilježeno u Zapadnom Sredozemlju proširilo i na druga područja Sredozemlja to bi mogao biti izazov u zaštiti prirode, a svakako velika prijetnja morskom ekosustavu.

M. R.

Literatura: Vazquez-Luis M. et al. (2017) S.O.S. Pinna nobilis: A mass Motality Event in Western Mediterranean. Sea. Front. Mar. Sci. 4: 220. Doi: 10.3389/fmars.2017.00220