Jedan od supova u oporavilištu (foto: arhiva JUP)

Projekt CEETO i konfenerncija o održivom turizmu

Priroda Događanja

Turizam u zaštićenim područjima može znatno pridonijeti razvoju pojedinih krajeva koji obiluju vrijednom prirodnom baštinom, ali u kojima se, s druge strane, osjeća stagnacija i depopulacija stanovništva. Takva područja su, primjerice, neki naši gorski krajevi i pojedini otoci ili njihovi dijelovi.

Postojanje zaštićenih područja, prirodnih atrakcija i bogatstvo bioraznolikosti trebali bi poticati lokalno gospodarstvo temeljeno na održivim načelima. Današnji posjetitelji na odmoru sve više traže upoznavanje flore i faune u zaštićenim (i nezaštićenim) predjelima, te ostalih prirodnih fenomena i lijepih krajobraza, a to su turističke atrakcije bogato zastupljene u (gotovo) svim krajevima PGŽ i Hrvatske i dostupne u svim sezonama.

Tijekom Konferencije planiran je obilazak drevnog tradicijskog gradića Belog na otoku Cresu u kojemu je smješten Centar za posjetitelje i Oporavilište za bjeloglave supove. Na slici je drevni trg Pod lipicu u središtu Belog (foto: M. Randić)

Međutim, turizam može biti i dvosjekli mač; uz ekonomske koristi on često može uzrokovati ozbiljne probleme u ekosustavima, osobito u zaštićenim područjima. Zato je nužno uspostaviti i voditi sustav koji će uključivati održivost korištenja prirodnih vrijednosti, pažljivo planiranje, suradnju, pružanje kvalitetnih usluga uz očuvanje prirode i okoliša.

Sa zadovoljstvom najavljujemo održavanje Konferencije o upravljanju održivim turizmom u zaštićenim i Natura 2000 područjima u organizaciji WWF Adria, a koja će se održati u razdoblju od 22. do 24. listopada ove godine u Opatiji u okviru Interreg projekta ˝Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode – CEETO˝.

Projekt CEETO je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg Srednja Europa. Tijekom projekta provode se pilot aktivnosti vezane za testiranje alata i metoda upravljanja turističkim posjetima i održivim korištenjem prirodnih resursa u nekoliko zaštićenih i Natura 2000 područja u Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj i Sloveniji.

Javna ustanova “Priroda” jedan je od učesnika Konferencije, a uz brojna zanimljiva izlaganja planiran je i posjet Centru za posjetitelje i Oporavilištu za bjeloglave supove Beli, kao primjeru dobre prakse suradnje u osvještavanju posjetitelja i javnosti o važnosti zaštićenih vrijednosti prirode, te usmjeravanju turističkih posjeta.

Više o Konferenciji možete pročitati ovdje.