neobični rast stabla

Uz Međunarodni dan planina 2018. – neobično oblikovana debla drveća na padinama planina

Priroda Gea, Izvan PGŽ, Krajobraz, Novosti

 

Sl. 1. Neobično oblikovano deblo crnog graba s ožiljcima vjerojatno nastalim zbog djelovanja kamenja koje klizi i obrušava se niz padine (foto: M. Randić)

Na strmim padinama planina redovito se odvijaju klizanja tla i obrušavanja stijena odlomljenih od matične podloge. Ovi procesi u velikoj mjeri djeluju na biljni pokrivač padina. Na strmim prisojnim padinama u Velebitu, gdje se stjenoviti blokovi odvaljuju zbog raznih razloga (između ostalog i zbog velikih razlika u temperaturi, djelovanjem leda, snijega i tekuće vode, naglim zaleđivanjem-odleđivanjem, prodiranjem korijenja u pukotine) nailazimo na mnoge primjere oštećenih i iskrivljenih debala drveća koje je nastradalo zbog padajućeg i klizećeg kamenja. Stabla nakon oštećenja u pravilu nastavljaju rasti, rane zacjeljuju, ali debla nerijetko poprimaju neobične i ponekad zanimljive oblike. Takve primjere nalazili smo i uz Premužićevu stazu u srednjem Velebitu, gdje stijenje odlomljeno na padinama, uz klimatske ekstreme, biološke utjecaje i slično znatno utječe na oblik i rast stabala u mediteransko-montanoj (sredozemno-brdskoj) šumi crnog graba.

M. R.

Sl. 2. Veliki obrušeni kameni blok uz Premužićevu stazu na Velebitu, pri klizanju niz padinu zaustavio se na šiljastim izdancima stanca kamena (matične stijene). Možda je donesen djelovanjem snijega i leda u ranijim razdobljima kada je klima bila znatno oštrija. Danas se uokolo njega razrasta termofilna šuma crnog graba čija su debla također u mnogim slučajevima obilkovana djelovanjem padinskih procesa (foto: M. Randić).