Ponovljeno Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Priroda Novosti

Javna ustanova “Priroda”, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) te nakon usklađivanja dokumentacije sukladno uputama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, provodi ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu radova na rekonstrukciji i prenamjeni stambene zgrade u “Centar za posjetitelje o velikim zvijerima” javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju, najkasnije do 4. ožujka 2019. godine, kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon provedenog savjetovanja Javna ustanova “Priroda” razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH te na svojoj internetskoj stranici.