Zanimljivosti geološke baštine brda Kamenjak

Priroda Gea, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Znamo li odakle su dospjeli kameni blokovi na podnožju brda Kamenjak?

Mnogi glomazni kameni blokovi leže razasuti unaokolo u podnožju stjenovitih odsječaka kamenitih glavica i grebena na brdu Kamenjak. Najviše ih je podno sjeveroistočnog grebena (nedaleko gostionice na Kamenjaku, sl. 4), gdje ima najmasivnijih i najvećih, zatim pod Velom Kamičinom, koji su također glomazni, ali su u najvećem broju slučajeva sakriveni u šumi. Vrlo su impresivni i slikoviti oni na travnjacima i u šikari pod Malom Kamičinom (sl. 3) i u predjelu Za Kameni dolci (sl. 1). Čak se jedna skupina velikih i slikovitih kamenih blokova smjestila potpuno izdvojeno, u ponikvi Dolak (sl. 2), oko 630 metara udaljena od (? matične) stijene vrha Male Kamičine.

Sl. 1. Kameni blokovi na slikovitim travnjacima Za Kameni dolci podno Male Kamičine (foto: M. Randić)

Neke od tih masivnih i moćnih kamenih gromada, kao primjerice i one u ponikvi Dolak, otkotrljale su se dosta daleko od matičnih stijena pa je teško i zamisliti kako su uspjele prevaliti tako dugačak put kotrljajući se. Možda su se one kretale potpomognute i na neki drugačiji način, možda je u ovom slučaju led imao nekog udjela? Vrlo su nam zanimljive i kamene gromade koje leže očito raspuknute na dva dijela, dok druge leže povrh nakupina manjih stijena. Pitamo se što bi nam sve one mogle ispripovijedati o svojoj prošlosti i kako su dospjele u svoj sadašnji položaj?

Sl. 2. Soliterni kameni blokovi u ponikvi Dolak podno Male Kamičine (Foto: M. Randić)

Sl. 3. Kameni blok raspuknut na dva dijela (Foto: M. Randić)

Bilo bi zanimljivo na terenu točno iskartirati mikrolokalitete tih soliternih gromada i kamenih blokova, a to bi možda moglo baciti neko svjetlo na davna geološka zbivanja kad su te stijene pucale i odlamale se od svoje matične podloge.

Sl. 4. Možemo se upitati: kako je ovaj masivni kameni blok nedaleko gostionice na Kamenjaku mogao kotrljajući se nizbrdo naleći u ovakvom položaju na skupine manjih stijena? (Foto: M. Randić)

Danas znamo da su okolne planine na višim nadmorskim visinama za vrijeme pleistocena (ledenih doba) bile okovane debelim ledenim pokrivačem i ledenjacima koji su poput ledenih jezika dopirali prema Grobničkom polju. Nažalost, još ne znamo sa sigurnošću je li led dopirao i do podnožja brda Kamenjak.

M. Randić